Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAFF OCH PÅFÖLJDER Straffrätt för nämndemän vid Malmö tingsrätt 15 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAFF OCH PÅFÖLJDER Straffrätt för nämndemän vid Malmö tingsrätt 15 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 STRAFF OCH PÅFÖLJDER Straffrätt för nämndemän vid Malmö tingsrätt 15 januari 2011

2 Dagens program  Hur resonerar vi när vi bestämmer ett brotts straffvärde?  Hur resonerar vi när vi väljer påföljd?  Lite teoretiskt, krångligt och svårt …  … men nyttigt att veta som nämndeman?

3 Först bestämmer vi vilket brott den tilltalade skall dömas för  Åklagarens gärningsbeskrivning styr  Vi kan ibland döma för ett annat brott än vad åklagaren åtalat för  rån – stöld  försök till mord – grov misshandel  eller annan grad av ett gradindelat brot  förskingring – grov förskingring

4 UTGÅNGSPUNKTEN är alltid vilket brott vi dömer för Straff skall bestämmas  inom brottets straffskala  med beaktande av kravet på enhetlig rättstillämpning  efter brottets straffvärde  anges i lagen (t ex två till sex år)  Praxis (HD, RH, Borgeke-Stertzel)  den skada, kränkning eller fara som brottet inneburit

5 Alla brott har en straffskala  Mord – tio år eller livstid  Dråp – sex till tio år  Grov misshandel – ett till tio år  Misshandel – fängelse högst två år  Ringa misshandel – böter eller fängelse i högst sex månader

6 Inom straffskalan bestäms straffvärdet alltså av  Hur allvarligt brottet är i förhållande till andra liknande brott  Lika brott skall ge lika straff  Allvarligare brott skall ge strängare straff  Vad gärningsmannen insett eller borde ha insett om den skada, kränkning eller fara brottet medfört och vilket motiv han eller hon haft.

7 Vi skall också beakta försvårande och förmildrande omständigheter  Försvårande omständigheter  Avsikten var att brottet skulle få svårare följder än det faktiskt fick (stubinen slocknade?)  Särskild hänsynslöshet (Skarpa skott vid rån?)  Utnyttjande av någons skyddslösa ställning (åldringsrån, knarklangning på skola?)  Utnyttjande av egen ställning eller förtroende (häktesvakt som langar knark)  Förmår/lurar/tvingar någon annan att medverka i brottet  Hatbrott  Ägnat att rubba tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person

8 Förmildrande omständigheter  Orsakat av annans grovt kränkande beteende (provokationer)  Gärningsmannens allvarliga psykiska störning, uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller nedsatta omdömesförmåga  Brottet föranlett av stark mänsklig medkänsla (barmhärtighetsmord?)  Nödliknande eller nödvärnsliknande situationer (jaktbrott?)

9 Om vi samtidigt dömer för flera brott…  måste brottslighetens samlade straffvärde bestämmas.  Mängdreduktion (inte ”mängdrabatt”)  1+1/2+1/3+1/4+1/5…= samlat straffvärde. Ingen exakt vetenskap utan en rimlighetsbedömning ska göras! (Bygger på ASPERATIONSPRINCIPEN)

10 Sammanfattningsvis:  Tre faktorer styr straffvärdesbestämningen 1.Straffskalan för brottet 2.Kravet på en enhetlig rättstillämpning 3.Den aktuella gärningens straffvärde Straffvärdet för det aktuella brottet beror på  Den skada och kränkning gärningen medfört  Den tilltalades motiv  Andra försvårande eller förmildrande omständigheter

11 Nu har vi 1.Fastställt vilket brott vi ska döma för 2.Sett vilken straffskala som gäller 3.Bestämt det aktuella brottets straffvärde eller, vid flera brott, det samlade straffvärdet. Dags att välja påföljd!

12 Straff och övriga påföljder  Straff  Fängelse  Böter  Övriga påföljder  Villkorlig dom  Skyddstillsyn  Överlämnande till särskild vård

13 BÖTER VILLKORLIG DOM SKYDDSTILLSYN FÄNGELSE PÅFÖLJDSTRAPPA FÖR VUXNA + BÖTER + SAMHÄLLSTJÄNST +VÅRDFÖRESKRIFT +SAMHÄLLSTJÄNST +KONTRAKTSVÅRD +FÄNGELSE

14 Böter  DAGSBÖTER  30 -- 150 st (200)  50 -- 1 000 kr, minst 750 kr  ca en tusendel av årsinkomsten  PENNINGBÖTER  200 – 4000 kr (10 000 kr)  (NORMERADE BÖTER)

15 FÄNGELSE  14 dagar – 10 år eller LIVSTID  Högst 18 år (26:2, 2 st p 3 + 26:3)  Villkorlig frigivning sker efter 2/3 av straffet  prövotid under villkorlig frigivning  övervakning om det är påkallat  kan förverkas vid ny brottslighet (eller misskötsamhet)

16 VILLKORLIG DOM  Kan användas om straffvärdet lägre än ett år  och brottet kan antas vara engångshändelse  Villkorlig dom innebär två års prövotid  Villkorlig dom kan förenas med  böter (skall normalt ske)  samhällstjänst (för att undvika fängelse, dvs om brottets art eller återfall talar för fängelse!)

17 SKYDDSTILLSYN  Kan användas om straffvärdet lägre än ett år  och behov av övervakning finns för att hindra återfall  Innebär övervakning ett år och prövotid tre år  Skyddstillsyn kan förenas med  böter  fängelse upp tre månader  föreskrifter om vård mm  Kontraktsvård  Samhällstjänst (för att undvika fängelse, dvs om brottets art eller återfall talar för fängelse!)

18 SAMHÄLLSTJÄNST  Oavlönat arbete skall utföras i 40-240 timmar  Kräver samtycke från den dömde  Fiktivt fängelsestraff skall anges i domen  40 (50) tim = 1 mån 60 (70) tim = 2 mån 80 (90) tim = 3 mån … 240 tim = 11 mån  Föreskrift vid villkorlig dom och skyddstillsyn för att undvika fängelse  Två kategorier dömda kan alltså ”drabbas”:  artbrottslingar  återfallsbrottslingar

19 HUVUDREGLER FÖR PÅFÖLJDSVAL 1.FÄNGELSE SKALL UNDVIKAS 2.Om STRAFFVÄRDET är ÖVER ETT ÅR => FÄNGELSE 3.Om STRAFFVÄRDET är UNDER ETT ÅR => VILLKORLIG DOM eller SKYDDSTILLSYN, om inte a. ÅTERFALL I BROTT eller b. BROTTETS ARTgör att FÄNGELSE ändå skall väljas

20 FÄNGELSE ELLER EJ 14 dgr 6 mån 1 år 3 år 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år EJ FÄNGELSE utan VILLKORLIG DOM ELLER SKYDDSTILLSYN UNDANTAG: ÅTERFALL ELLER BROTT AV VISSA SLAG (ARTBROTT) 9 år 10 år FÄNGELSE UNDANTAG: KONTRAKTSVÅRD

21 Annorlunda uttryckt SKÄL FÖR FÄNGELSE ÄR ENDAST: A.STRAFFVÄRDET ÄR HÖGRE ÄN ETT ÅR eller, om straffvärdet är under ett år, B.BROTTETS ART och/eller ÅTERFALL I BROTT

22 VILKA BROTT ÄR ”ARTBROTT”?  ”ARTBROTT”  Mened!!  Jaktbrott!!  Grovt vapenbrott!!  Narkotikabrott!  Rattfylleri!?  Misshandel?!  Bokföringsbrott??!  Flyktingsmuggling?!  EJ SÅ ”ARTIGA” BROTT  Förskingring  Bedrägeri  Stöld  Olaga intrång?  Olovlig körning?? …

23 Barn och ungdomar (15-18-21 år)  Ungdom skall alltid beaktas vid straffmätningen (se nästa bild ”Ungdomsreduktion”)  Fängelse får användas som påföljd endast om  synnerliga skäl om under 18 år då brottet begicks  särskilda skäl för 18 – 21 åringar  Om fängelse väljs döms istället till sluten ungdomsvård om gm är under 18 år då brottet begicks (och under 21 vid domen)  Förbud mot livstid om under 21 år då brottet begicks

24 Ungdomsreduktion ÅlderStraff 151/5 161/4 171/3 181/2 192/3 203/4 - 4/5

25 Påföljder för unga I  Böter (kan jämkas)  Villkorlig dom  Skyddstillsyn  Ungdomstjänst  kräver samtycke  främst för barn under 18 år  20-150 timmar  20-50 timmar motsvarar ca 60 db – 1 mån fä  Innebär oavlönat arbete eller annan verksamhet

26 Påföljder för unga II  Ungdomsvård  vård inom socialtjänsten  föreskrift i domen att följa ett ungdomskontrakt (vårdplan)  kan förenas med ungdomstjänst eller dagsböter (max 200)

27 Påföljder för unga III  Sluten ungdomsvård  14 dagar – 4 år  inleds alltid på slutet ungdomshem (§12-hem)  för unga vid brott med höga straffvärden  ej villkorlig frigivning från sluten ungdomsvård Straffmätning för 18-åring som gjort sig skyldig till dråp Dråp utgör synnerliga skäl för fängelse Straffvärde6 år för ”vuxen” - ungdomsreduktion 3 år - villkorlig frigivning 1 år Straff2 års sluten ungdomsvård

28 PSYKISKT STÖRDA LAGÖVERTRÄDARE I  FÄNGELSEFÖRBUD vid Allvarlig Psykisk Störning (APS)  ÖVERLÄMNANDE TILL RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD (RPV) kan ske om 1.APS vid DOMEN och 2.VÅRDBEHOV  RPV MED SÄRSKILD UTSKRIVNINGSPRÖVING OM DESSUTOM 3.APS förelåg vid GÄRNINGSTILLFÄLLET

29 2014-06-28Information för nämndemän vid Malmö tingsrätt 29 INTENSIVÖVERVAKNING MED ELEKTRONISK KONTROLL  FÖRUTSÄTTNINGAR  fängelse högst sex månader  bostad, el, telefon  samtycke, även av familjen  INNEBÄR  ”husarrest”  inga droger (till vilka etanol räknas)  täta kontroller i hem och på arbete  MISSKÖTSAMHET LEDER DIREKT TILL FÄNGELSE


Ladda ner ppt "STRAFF OCH PÅFÖLJDER Straffrätt för nämndemän vid Malmö tingsrätt 15 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser