Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Domstolar, kap 4. Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Domstolar, kap 4. Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Domstolar, kap 4

2 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 I Sverige finns tre olika typer av domstolar  1) ALLMÄNNA DOMSTOLAR Mellan medborgare och/eller företag bl. a brottmål, tvistemål  2) FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR  Mellan medborgare och myndighet  3) SPECIALDOMSTOLAR

4 1) ALLMÄNNA DOMSTOLAR  Tingsrätter (ca 50 st) Rådmän, tingsnotarier, nämndemän  Hovrätter (6 st)  Hovrättspresident, jurister, nämndemän  Högsta domstolen (HD)  Justitieråd

5 Tingsrättens uppgifter:  Lösa konflikter  Förrätta borgerlig vigsel  Registrera äktenskapförord  Registrera lagfart och inteckning  Besluta om och registrera namnändring, adoption, förmyndarskap, förvaltare, god man  Mm

6 Allmänna domstolar  Brottmål  T ex misshandel, rån  Kraven på bevisning större än i tvistemål – ”hellre fria än fälla”  Tvistemål  T ex obetald skuld  (läs sid 63, exempel)

7 2) FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR  Förvaltningsrätter (12 st)  Kammarrätter (4 st)  Högsta Förvaltningsdomstolen (förr: Regeringsrätten, RR)

8 Förvaltningsdomstolarnas uppgifter:  Utskänkningstillstånd  Körkortsindragningar  Skattemål  Rätt till sociala förmåner  Tvångsvård av ungdomar  Omhändertagande av barn  Överklagande av bygglov mm

9 3) SPECIALDOMSTOLAR  Arbetsdomstolen  Arrende- och hyresnämnder  Marknadsdomstolen  Mark- och miljödomstolen  Migrationsdomstolen

10  RESNING  En dom kan inte ändras om den vunnit laga kraft. I sällsynta fall kan efter några år inkomma nya fakta som visar att den dömde är oskyldig. Den dömde kan då begära resning, men det krävs att något allvarligt fel begåtts (t ex sakkunnig har ljugit).

11  Genom medlemskapet i EU har Sverige förbundit sig att följa EU-rätten, dvs. de regler som är gemensamma för medlemsstaterna.  Sverige får alltså inte besluta om en lag som står i strid med EU:s lagar.

12 Vad är prejudikat ?  En dom i HD/RR som kan vara vägledande för landets tingsrätter/förvaltningsrätter och hovrätter/kammarrätter.  Läs om Stöld och Snatteri

13  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Domstolar, kap 4. Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och."

Liknande presentationer


Google-annonser