Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Dödsfall och arv  (kapitel 7). Centralt innehåll  Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Dödsfall och arv  (kapitel 7). Centralt innehåll  Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Dödsfall och arv  (kapitel 7)

2 Centralt innehåll  Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3  FAMILJERÄTT – regler om samboförhållanden, äktenskap, föräldrar & barn, arv, testamente  Lagar :  Ärvdabalken  Begravningslagen  Lag om Allmänna arvsfonden  Lag om dödförklaring

4 När någon dör (1)  Läkaren utfärdar DÖDSBEVIS, skickas till Skatteverket  I undantagsfall: DÖDFÖRKLARING, om inte hittar kroppen som t.ex. vid stora olyckor

5 När någon dör (2)  Fysiska personens rättigheter och skyldigheter övertas av DÖDSBOET (juridisk person)  Dödsboet företräds av en fysisk person – hur gör man om flera personer t.ex. syskon är dödsbodelägare?  Syskonen skriver FULLMAKT

6 När någon dör (3)  BOUPPTECKNING måste upprättas inom tre månader: det är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder  Måste även ta med TESTAMENTE och/eller ÄKTENSKAPFÖRORD om det finns  Görs av bouppgivare och undertecknas av två förrättningsmän

7 När någon dör (4)  BODELNING är nödvändig om det finns SÄRKULLBARN  Särkullbarn har rätt att få ut arvet på en gång  Gemensamma barn väntar på arvet tills båda föräldrarna avlidit  Till sist kan ett ARVSKIFTE göras och dödsboet upplöses, dvs. man kommer överens om fördelning av kvarlåtenskapen

8 ARVSORDNINGEN  Arvsklass I: maka/make/partner och/eller deras avkomlingar (barn, barnbarn osv.)  Arvsklass II: den avlidnes föräldrar, om döda: deras avkomlingar, dvs. avlidnes syskon eller deras avkomlingar  Arvsklass III : Den avlidnes föräldrars föräldrar, om döda: deras barn (men ej deras barn dvs. inte den avlidnes kusiner)

9 Arvsordningen  Vad gör man om det inte finns någon som kan ärva enligt arvsordningen (och inget testamente finns)?  Arvsrätten övergår till ALLMÄNNA ARVSFONDEN

10 Begränsningar vid testamente  1. Barn kan inte göras helt arvslösa, de har alltid rätt till sin LAGLOTT vilket är halva arvslotten  2. Basbeloppsregeln, dvs. efterlevande maka/make ska har kvar ett värde som motsvarar fyra basbelopp (ÄB 3:1) (basbelopp 2012: 176 000 kr)

11  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2014 vt


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Dödsfall och arv  (kapitel 7). Centralt innehåll  Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente."

Liknande presentationer


Google-annonser