Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Dödsfall och arv (kapitel 7).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Dödsfall och arv (kapitel 7)."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Dödsfall och arv (kapitel 7)

2 Centralt innehåll Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 FAMILJERÄTT – regler om samboförhållanden, äktenskap, föräldrar & barn, arv, testamente
Lagar: Ärvdabalken Begravningslagen Lag om Allmänna arvsfonden Lag om dödförklaring

4 När någon dör (1) Läkaren utfärdar DÖDSBEVIS, skickas till Skatteverket I undantagsfall: DÖDFÖRKLARING, om inte hittar kroppen som t.ex. vid stora olyckor

5 När någon dör (2) Fysiska personens rättigheter och skyldigheter övertas av DÖDSBOET (juridisk person) Dödsboet företräds av en fysisk person – hur gör man om flera personer t.ex. syskon är dödsbodelägare? Syskonen skriver FULLMAKT

6 När någon dör (3) BOUPPTECKNING måste upprättas inom tre månader: det är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder Måste även ta med TESTAMENTE och/eller ÄKTENSKAPFÖRORD om det finns Görs av bouppgivare och undertecknas av två förrättningsmän

7 När någon dör (4) BODELNING är nödvändig om det finns SÄRKULLBARN
Särkullbarn har rätt att få ut arvet på en gång Gemensamma barn väntar på arvet tills båda föräldrarna avlidit Till sist kan ett ARVSKIFTE göras och dödsboet upplöses, dvs. man kommer överens om fördelning av kvarlåtenskapen

8 ARVSORDNINGEN Arvsklass I: maka/make/partner och/eller deras avkomlingar (barn, barnbarn osv.) Arvsklass II: den avlidnes föräldrar, om döda: deras avkomlingar, dvs. avlidnes syskon eller deras avkomlingar Arvsklass III: Den avlidnes föräldrars föräldrar, om döda: deras barn (men ej deras barn dvs. inte den avlidnes kusiner)

9 Arvsordningen Vad gör man om det inte finns någon som kan ärva enligt arvsordningen (och inget testamente finns)? Arvsrätten övergår till ALLMÄNNA ARVSFONDEN

10 Begränsningar vid testamente
1. Barn kan inte göras helt arvslösa, de har alltid rätt till sin LAGLOTT vilket är halva arvslotten 2. Basbeloppsregeln, dvs. efterlevande maka/make ska har kvar ett värde som motsvarar fyra basbelopp (ÄB 3:1) (basbelopp 2012: kr)

11 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Dödsfall och arv (kapitel 7)."

Liknande presentationer


Google-annonser