Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk ohälsa, stigma och arbetsliv Ditt namn, ambassadör för Hjärnkoll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk ohälsa, stigma och arbetsliv Ditt namn, ambassadör för Hjärnkoll."— Presentationens avskrift:

1 Psykisk ohälsa, stigma och arbetsliv Ditt namn, ambassadör för Hjärnkoll

2 Praktisk handledning

3 Diskussion Fundera över stigma kring psykisk ohälsa i arbetslivet. 1.Vilka uttryck tar det sig? 2.Hur kan arbetsgivare/chefer motverka detta?

4 Vad beror stigma på? Kunskapsproblem: Okunskap + Attitydproblem: Fördomar + Beteendeproblem: Diskriminering = Stigmatisering Källa: Graham Thornicroft

5 Kunskapsproblem Hur vanligt är det? •1-10 procent? •11-20 procent? •21-30 procent? •Mer än 30 procent?

6 Hur stor del av dina anställda tror du kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv? AndelChefer 2013 0-10%56 % 11-20%15% 21-306% >30%4% Vet ej19%

7 Diskussion 1.Många chefer och skyddsombud upplever osäkerhet hur ska agera för att hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Vad tror du att det beror på? 2.Vilka insatser anser du är angelägna för att öka chefers kunskap om hur man kan förebygga och agera vid psykisk ohälsa i arbetslivet? 3.Vilka insatser anser du är angelägna att göra för att öka skyddsombuds och enskilda medarbetares kunskap om hur man kan förebygga och agera vid psykisk ohälsa i arbetslivet?

8 Kunskapsproblem •Osäkerhet – rädsla att göra fel •Många chefer och fackligt förtroendevalda upplever att de saknar kunskap •Saknas skriftliga rutiner och policy

9 Diskussion 1.Hur kan vi i min organisation arbeta för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa? •Vilka är fördelarna? •Vilka är riskerna? 2.Hur kan jag som chef arbeta för att öka öppenheten om psykisk ohälsa? •Vilka är fördelarna? •Vilka är riskerna?

10 Attitydproblem I framtiden skulle jag kunna tänka mig att arbeta med en person som har psykiska problem Källa: Psykisk ohälsa – attityder, kunskap, beteende 2009

11 Diskussion 1.Vilken är din erfarenhet? Diskrimineras människor med psykisk ohälsa i arbetslivet? Hur kommer den diskrimineringen i så fall i uttryck? 2.Vad kan jag och min organisation göra för att öka sannolikheten att anställda som får problem med sin psykiska hälsa berättar om det? •Vilka är fördelarna? •Vilka är riskerna?

12 Diskriminering •Lägre andel i arbete •Lägre lön •Sämre möjligheter att bli befordrad •Dilemma: dölja eller berätta

13 Så gör du som kollega •Psykisk hälsa, ohälsa, stress och utmattningssyndrom •God hälsa i arbetslivet •När en kollega mår dåligt •När kollegan är sjukskriven •När kollegan är tillbaka till jobbet •Systematiskt arbetsmiljöarbete •Diskriminering, trakasserier och kränkningar


Ladda ner ppt "Psykisk ohälsa, stigma och arbetsliv Ditt namn, ambassadör för Hjärnkoll."

Liknande presentationer


Google-annonser