Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönesamtalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönesamtalet."— Presentationens avskrift:

1 Lönesamtalet

2 Löneprocess Lönesamtalet

3 Innehåll Definition – begrepp - samband
Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog – effekter Lönesamtalet – kvalitet – genomförande – mod – återkoppling – etiska spelregler Rollspel – att praktiskt träna

4 Begrepp Lönesättande samtal Lönesamtal Medarbetarsamtal Resultatdialog

5 Varför lönesättande samtal?
Sambandet mellan prestation och lön ska bli tydligt I dialogen ska medarbetaren få förståelse och förklaringar till sin nya lön Ett tillfälle att ”sätta pengar” på tidigare gjord bedömning (medarbetarsamtalet kontra resultatdialogen)

6 Vad är ett lönesättande samtal?
En dialog/samtal – EJ förhandling Det är återkoppling på prestation och resultat utifrån tidigare genomförda samtal Det är ett sakligt, konkret samtal och en färskvara Det är ett samtal mellan DIG och din lönesättande chef

7 Inför lönesättande samtal
Diskutera syfte, upplägg och spelregler gemensamt t.ex. på APT Prioritera egen förberedelsetid och ha både resultat och beteende mål i fokus Skapa dialog, lyssna aktivt och försök agera prestigelöst Summera, dokumentera samt ”ta varann i hand”

8 I huvudet på en chef Vågar jag ”nolla”? Hur skall jag hinna?
Saklig grund utifrån prestation och aktuella lönekriterier. Hur ser och värderar jag? Vågar jag ”nolla”? Vad vill jag uppnå? Kort- och långsiktigt Pengarna räcker inte till alla! Lönepåslag är ingen rättighet! Marknad? Kompetensförsörjning? Löneutveckling? Hur skall jag hinna? Mental förberedelse I huvudet på en chef

9 I huvudet på en medarbetare
Median över/under norm? 2,6 % i snittlön. Vad blir det för mig ? Sifferlösa avtal?? - ooohh!! Min chef vet ju inte vad jag gör. Han/hon är aldrig här och vi har inte haft samtal på länge! Jag förväntar mig en hög lön, så positivt som det lät i medarbetarsamtalet. Dialog/förhandling, vad handlar det om ? Om vi inte blir överens? Lönekriterierna känns inte relevanta och aktuella I huvudet på en medarbetare

10 Hur motivera låg eller ingen löneutveckling?

11 Vem möter jag? Försvar och reaktioner
Vad är det bästa/värsta som kan hända?

12 Förbered dig: Vem möter du?
Känslor/martyr Omvärld/siffernisse Fakta/handlingsinriktad

13 Medarbetares reaktioner
Hur kan du hantera andras reaktioner? Vilket ansvar har du? Hur rak vågar du vara? Hur gör du med den taggade/krävande eller den tysta/passiva? Vilken reaktion är svårast att möta? Hur får du andra att förstå/acceptera det du säger?

14 Hur använda ” trappstegen ” i det lönesättande samtalet
Feedback-trappan Hur använda ” trappstegen ” i det lönesättande samtalet Förkasta Försvara Förklara Förstå Förändra

15 Summering Tydliggör begreppen och se till ”helheten” i samtalen
Uppdraget/rollen som lönesättande chef Lönesättande samtalets syfte och innehåll Vem möter jag – försvar och reaktioner

16 Sysarbs budskap En förutsättning för individuell lönesättning är att genomföra väl förberedda och strukturerade lönesättande samtal med alla medarbetare!


Ladda ner ppt "Lönesamtalet."

Liknande presentationer


Google-annonser