Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönesamtalet. Löneprocess Lönesamtalet Innehåll Definition – begrepp - samband Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönesamtalet. Löneprocess Lönesamtalet Innehåll Definition – begrepp - samband Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog."— Presentationens avskrift:

1 Lönesamtalet

2 Löneprocess Lönesamtalet

3 Innehåll Definition – begrepp - samband Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog – effekter Lönesamtalet – kvalitet – genomförande – mod – återkoppling – etiska spelregler Rollspel – att praktiskt träna Innehåll Definition – begrepp - samband Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog – effekter Lönesamtalet – kvalitet – genomförande – mod – återkoppling – etiska spelregler Rollspel – att praktiskt träna

4 Begrepp Lönesättande samtal Lönesamtal Medarbetarsamtal Resultatdialog Begrepp Lönesättande samtal Lönesamtal Medarbetarsamtal Resultatdialog

5 Varför lönesättande samtal? Sambandet mellan prestation och lön ska bli tydligt I dialogen ska medarbetaren få förståelse och förklaringar till sin nya lön Ett tillfälle att ”sätta pengar” på tidigare gjord bedömning (medarbetarsamtalet kontra resultatdialogen) Varför lönesättande samtal? Sambandet mellan prestation och lön ska bli tydligt I dialogen ska medarbetaren få förståelse och förklaringar till sin nya lön Ett tillfälle att ”sätta pengar” på tidigare gjord bedömning (medarbetarsamtalet kontra resultatdialogen)

6 Vad är ett lönesättande samtal? En dialog/samtal – EJ förhandling Det är återkoppling på prestation och resultat utifrån tidigare genomförda samtal Det är ett sakligt, konkret samtal och en färskvara Det är ett samtal mellan DIG och din lönesättande chef Vad är ett lönesättande samtal? En dialog/samtal – EJ förhandling Det är återkoppling på prestation och resultat utifrån tidigare genomförda samtal Det är ett sakligt, konkret samtal och en färskvara Det är ett samtal mellan DIG och din lönesättande chef

7 Inför lönesättande samtal Diskutera syfte, upplägg och spelregler gemensamt t.ex. på APT Prioritera egen förberedelsetid och ha både resultat och beteende mål i fokus Skapa dialog, lyssna aktivt och försök agera prestigelöst Summera, dokumentera samt ”ta varann i hand” Inför lönesättande samtal Diskutera syfte, upplägg och spelregler gemensamt t.ex. på APT Prioritera egen förberedelsetid och ha både resultat och beteende mål i fokus Skapa dialog, lyssna aktivt och försök agera prestigelöst Summera, dokumentera samt ”ta varann i hand”

8 Saklig grund utifrån prestation och aktuella lönekriterier. Hur ser och värderar jag? Vågar jag ”nolla”? Pengarna räcker inte till alla! Lönepåslag är ingen rättighet! Vad vill jag uppnå? Kort- och långsiktigt Hur skall jag hinna? Mental förberedelse Marknad? Kompetensförsörjning? Löneutveckling? I huvudet på en chef

9 I huvudet på en medarbetare Median över/under norm? 2,6 % i snittlön. Vad blir det för mig ? Sifferlösa avtal?? - ooohh!! Min chef vet ju inte vad jag gör. Han/hon är aldrig här och vi har inte haft samtal på länge! Jag förväntar mig en hög lön, så positivt som det lät i medarbetarsamtalet. Lönekriterierna känns inte relevanta och aktuella Dialog/förhandling, vad handlar det om ? Om vi inte blir överens?

10 Hur motivera låg eller ingen löneutveckling?

11 Vem möter jag? Försvar och reaktioner Vad är det bästa/värsta som kan hända?

12 Förbered dig: Vem möter du? Omvärld/siffernisse Fakta/handlingsinriktad Känslor/martyr

13 Medarbetares reaktioner Hur kan du hantera andras reaktioner? Vilket ansvar har du? Hur rak vågar du vara? Hur gör du med den taggade/krävande eller den tysta/passiva? Vilken reaktion är svårast att möta? Hur får du andra att förstå/acceptera det du säger? Medarbetares reaktioner Hur kan du hantera andras reaktioner? Vilket ansvar har du? Hur rak vågar du vara? Hur gör du med den taggade/krävande eller den tysta/passiva? Vilken reaktion är svårast att möta? Hur får du andra att förstå/acceptera det du säger?

14 Feedback-trappan Hur använda ” trappstegen ” i det lönesättande samtalet Feedback-trappan Hur använda ” trappstegen ” i det lönesättande samtalet FörkastaFörsvaraFörklaraFörståFörändra

15 Summering Tydliggör begreppen och se till ”helheten” i samtalen Uppdraget/rollen som lönesättande chef Lönesättande samtalets syfte och innehåll Vem möter jag – försvar och reaktioner Summering Tydliggör begreppen och se till ”helheten” i samtalen Uppdraget/rollen som lönesättande chef Lönesättande samtalets syfte och innehåll Vem möter jag – försvar och reaktioner

16 Sysarbs budskap En förutsättning för individuell lönesättning är att genomföra väl förberedda och strukturerade lönesättande samtal med alla medarbetare! Sysarbs budskap En förutsättning för individuell lönesättning är att genomföra väl förberedda och strukturerade lönesättande samtal med alla medarbetare!


Ladda ner ppt "Lönesamtalet. Löneprocess Lönesamtalet Innehåll Definition – begrepp - samband Förberedelser – AG – APT – chef - medarbetare Förhandling kontra dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser