Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

2 TungTransport analyserar befintliga broar som belastas av dispensfordon, d.v.s. fordon som är större än vad trafikförordningen föreskriver och som bron normalt inte är dimensionerad för. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

3 Att tillåta alltför tunga transporter på brobeståndet kan leda till dyra reparationer, minskad livslängd och i värsta fall utbyte av hela bron. Tunga transporter är dock ibland en nödvändighet för ett fungerande näringsliv. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

4 För att kunna underlätta beslut om att tillåta en transport så har detta program tagits fram. Programmet baseras på den senast tekniken, där en analys av bron sker i 3 dimensioner för att kunna utnyttja bron optimalt. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

5 Här följer nu en beskrivning av hur programmet används: TungTransport definierar laster och hanterar broar i en intern databas. Snittkrafterna beräknas automatiskt av programmet BRIGADE/Standard. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

6 Användaren hämtar aktuell bro under Arkiv. Under fliken Brodata redovisas den allmänna informationen om vald bro som finns lagrad: brotyp, byggnadsår, A/B-värden, Tillståndsklass samt en bild på bron. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

7 Dispensfordonet definieras under fliken Fordon. Godtyckligt antal axlar och ytlaster kan definieras. Fordonet kan sparas för att användas på fler än en bro. Hastigheten över bron används för att kunna beräkna den dynamiska faktorn Hastighet Dynamisk faktor Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

8 Under knappen trafiklastlinjer definieras var i brons tvärled som fordonet skall testas. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

9 När bron är vald och fordonet är definierat så kan beräkningen startas. Analystiden kan variera beroende på modellens storlek och antal lastlinjer. Normalt brukar en analys ta 10-20 min. Starta beräkningen Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

10 Analysen kan följas i BRIGADE/Standard. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

11 När beräkningen är klar så flyttas resultaten automatiskt över för utvärdering. Detta sker i ett excelark. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

12 Normalt kontrolleras moment och tvärkraft för överbyggnaden, men alla konstruktionsdelar och snittkrafter kan om så önskas användas vid utvärderingen av aktuellt fordon. Kapaciteten kan hämtas från tidigare klassning eller beräknas utifrån befintlig konstruktion. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

13 Kvoten mellan aktuell snittkraft och kapaciteten ger utnyttjandegraden. Efter utvärderingen så flyttas resultatet automatiskt tillbaka till TungTransport och en sammanställning av max utnyttjandegrad för aktuell konstruktionsdel redovisas. Utifrån utnyttjandegraden kan sedan beslut fattas om ett ev. godkännande av transporten. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87

14 Tack för att Du tagit dig tid att gå igenom denna korta presentation. Kontakta oss gärna på BROSYS om Du har några fler frågor kring denna programvara. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 info@brosys.sewww.brosys.se 214 59 Malmö 0701-77 80 87


Ladda ner ppt "Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77."

Liknande presentationer


Google-annonser