Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

2 TungTransport analyserar befintliga broar som belastas av dispensfordon, d.v.s. fordon som är större än vad trafikförordningen föreskriver och som bron normalt inte är dimensionerad för. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

3 Att tillåta alltför tunga transporter på brobeståndet kan leda till dyra reparationer, minskad livslängd och i värsta fall utbyte av hela bron. Tunga transporter är dock ibland en nödvändighet för ett fungerande näringsliv. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

4 För att kunna underlätta beslut om att tillåta en transport så har detta program tagits fram. Programmet baseras på den senast tekniken, där en analys av bron sker i 3 dimensioner för att kunna utnyttja bron optimalt. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

5 Här följer nu en beskrivning av hur programmet används: TungTransport definierar laster och hanterar broar i en intern databas. Snittkrafterna beräknas automatiskt av programmet BRIGADE/Standard. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

6 Användaren hämtar aktuell bro under Arkiv. Under fliken Brodata redovisas den allmänna informationen om vald bro som finns lagrad: brotyp, byggnadsår, A/B-värden, Tillståndsklass samt en bild på bron. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

7 Dispensfordonet definieras under fliken Fordon. Godtyckligt antal axlar och ytlaster kan definieras. Fordonet kan sparas för att användas på fler än en bro. Hastigheten över bron används för att kunna beräkna den dynamiska faktorn Hastighet Dynamisk faktor Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

8 Under knappen trafiklastlinjer definieras var i brons tvärled som fordonet skall testas. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

9 När bron är vald och fordonet är definierat så kan beräkningen startas. Analystiden kan variera beroende på modellens storlek och antal lastlinjer. Normalt brukar en analys ta min. Starta beräkningen Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

10 Analysen kan följas i BRIGADE/Standard. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

11 När beräkningen är klar så flyttas resultaten automatiskt över för utvärdering. Detta sker i ett excelark. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

12 Normalt kontrolleras moment och tvärkraft för överbyggnaden, men alla konstruktionsdelar och snittkrafter kan om så önskas användas vid utvärderingen av aktuellt fordon. Kapaciteten kan hämtas från tidigare klassning eller beräknas utifrån befintlig konstruktion. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

13 Kvoten mellan aktuell snittkraft och kapaciteten ger utnyttjandegraden. Efter utvärderingen så flyttas resultatet automatiskt tillbaka till TungTransport och en sammanställning av max utnyttjandegrad för aktuell konstruktionsdel redovisas. Utifrån utnyttjandegraden kan sedan beslut fattas om ett ev. godkännande av transporten. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö

14 Tack för att Du tagit dig tid att gå igenom denna korta presentation. Kontakta oss gärna på BROSYS om Du har några fler frågor kring denna programvara. Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan Malmö


Ladda ner ppt "Välkommen till presentationen av TungTransport Postadress: Telefon: E-post:Webb: Evagatan 38 040-844 65 214 59 Malmö 0701-77."

Liknande presentationer


Google-annonser