Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige Henrik Snygg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige Henrik Snygg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"— Presentationens avskrift:

1 Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige Henrik Snygg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut henrik.snygg@sp.se

2 Inledning •Lite om SP och avdelningen Bygg och Mekanik •Allmänt om typkontroll av ställningar i Sverige –kravdokument –typkontrollintyg (certifikat) •Provning och beräkning –komponentprovning –fullskaleprov –verifiering av beräkningsmodell mot fullskaleprov –24 m modellen –resultat –andra tillämpningar Inledning

3 BILDEXPEL Raderas från presentationen Om SP Allmänt • SP-koncernen ägstill 100% RISE • Dotterbolag8 • Anställda 1 100 • Omsättning 1 200 MSEK • Kunder 20 000 • Forskarutbildade300 • Forskarstuderande 80 • Examensarbeten57 • Lärare universitet/högskola 74 • Professorer 26

4 BILDEXPEL Raderas från presentationen Avdelningen Bygg och Mekanik Allmänt •Drygt 60 medarbetare •Verksamhet i Borås och Göteborg •Exempel på områden –snabba förlopp (krockprov, fallprov, stöt …) –dynamiska förlopp (jordbävning, vibration …) –Finita Element beräkningar –mekanisk/komponent provning (temperatur, miljö …] –materialteknik (metaller, kompositer, polymerer, sten, betong … ) –utmattning –statistik –risk, säkerhet, skyddsutrustning … –skadeutredningar •Kunder inom nästan alla branscher med tyngdpunkt på: fordon, verkstad, bygg, rör, säkerhet, medicinteknik och energi

5 BILDEXPEL Raderas från presentationen Avdelningen Bygg och Mekanik Kompetenser & resurser Geometri & Ytfinhet Materialmekanik Experimentell analys Beräkningsanalys Mekaniska Laster Analys av livslängd och säkerhet Statistiskt synsätt

6 BILDEXPEL Raderas från presentationen Typkontroll av ställningar i Sverige Kravdokument •Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar •SS-EN 12810-1 Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 1: Specifikationer och produktkrav •SS-EN 12810-2 Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 2: Metoder för dimensionering •SS-EN 12811-1 Byggnadsställningar – Del 1: Ställningar – Krav och utförande •SS-EN 12811-2 Byggnadsställningar – Del 2: Ställningar – Information om material •SS-EN 12811-3 Byggnadsställningar – Del 3: Ställningar – Belastningsprovning •SPCR 064 Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner

7 BILDEXPEL Raderas från presentationen Typkontrollintyg (certifikat) Certifikat •Alla gällande typkontrollintyg finns på SP:s hemsida www.sp.sewww.sp.se •Sorterade efter innehavare av certifikat •Start  Sök: Ställningar  Temporära konstruktioner (ställningar, …)  Ställningar (i vänsterkolumnen) •Provnings- och beräkningsingenjörer utför provning, beräkning och beräkningsgranskning (SP Bygg & Mekanik) •Certifieringsingenjör genomför övergripande granskning och skriver ut typkontrollintyg (SP Certifiering / Gunnar Söderlind)

8 BILDEXPEL Raderas från presentationen Provning och beräkning - komponentprov Komponentprov •Prova/utvärdera alla komponenter och knutpunkter •Spira-balk koppling, utvärderas 5 riktningar •Följande bestäms i provningen: –glapp –styvhet –styrka •Resultatet används som indata till beräkningsmodell

9 BILDEXPEL Raderas från presentationen Fullskaleprov och efterföljande verifiering av beräkningsmodell Fullskaleprov •Ungefär 8 m hög ställning, 3 fack •Deformationer mäts, 12 punkter •Last till brott i ställningen •FE modellen (indata från komponentprov, ej dimensionerande indata) •Last till brott •Resultat från FE-modellen verifieras mot uppmätt last och deformation

10 BILDEXPEL Raderas från presentationen 24 m FE-modell •24 m hög, 5 fack bred •4 lastfall beräknas •Dimensionerande värden från komponentprovningarna och beräkningar •Första komponent som uppnår dimensionerande värde ger ställningen bärförmåga •Lastklass •Tillåten spirlast

11 BILDEXPEL Raderas från presentationen Andra tillämpningar Tillämpningar •Utvärdera mer än lastklass och spirlast –utvärdering av svagheter –utvärdering av ändringar –tilläggsberäkningar •Andra tillämpningar •Frågor?


Ladda ner ppt "Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige Henrik Snygg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Liknande presentationer


Google-annonser