Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bra något håller när man trycker på det. Tryckhållfasthet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bra något håller när man trycker på det. Tryckhållfasthet."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur bra något håller när man trycker på det. Tryckhållfasthet

3 är ett mått på hur mycket ett material tål att dras ut innan det går sönder. Draghållfasthet

4 Hur hårt något är på ytan Hårdhet

5 innebär att ett material eller ett föremål först ändrar sin form under tryck och sedan återtar sin gamla form när trycket släpper. Elasticitet

6 Tex järnbalkar som har formen av ett H, I eller U i genomskärning kantbalkar av olika slag. Balkformer

7 betyder att man förstärker ett material med ett annat. Även det material som man förstärker med kallas armering. De förstärkta materialen går under namnet kompositer. Armering

8 räfflad eller vågformig. Därmed blir materialet styvare och behåller sin form bättre och kan bära viss last utan att böjas. Öka hållfastheten. Korrugering

9 är ett sätt att bygga vissa byggnader på. Ett fackverk består av stänger som kopplas samman i knutpunkter. Den höga stabiliteten beror på att stängerna bygger upp ett nät av trianglar som effektivt tar upp krafter från olika håll. Stängerna är numera oftast av metall, men kunde förr även vara av trä. Eftersom stängerna ofta är ihåliga blir strukturen också ganska lätt. Fackverk

10 En väg eller järnväg som går över en annan väg. Viadukt

11 Avståndet mellan två bropelare. Brospann/Spännvidd

12 Utrymmet som bildas under ett bågformat ”tak”. Brovalv

13 Där bron eller något annat är fästat i marken. Fundament

14 kan vara en kraftig bräda av trä, en skena av metall eller armerad betong som används vid byggen och konstruktioner av olika slag. Balkens uppgift är att förstärka. Balkar av trä ser ut som en rektangel i ändarna med höjden större än bredden. En balk av trä kallas ofta bjälke. Limträbalkar är hoplimmade av kortare och smalare brädor på ett sätt som gör att de blir starkare än hela brädor. Balkar av metall (stål eller aluminium) ser oftast ut som ett I, T eller U i änden. Betongbalkar kan gjutas till olika utseenden. De är armerade med stålstänger inuti för att bli riktigt starka. En balk är stark och tål stor belastning. Balkar används till exempel för att bära upp golv och tak i hus. Balkens ändar sitter oftast fast i väggarna. Broar kan bäras upp av balkar, balkbroar. Många mekaniska konstruktioner förstärks med hjälp av balkar, till exempel båtar och flygplan. De är vad man kallar balkbyggda. Balk

15 kallas material som består av två eller flera olika delar (eller komponenter). Det sammansatta material man får kan ha andra egenskaper än delarnas. Den vanligast förekommande kompositen är armerad betong, som består av betong med ingjutna stänger eller nät av stål. Komposit

16 Rad av hål i ett tillverkat föremål ibland för att underlätta separering, till exempel toapapper. Perforering

17 är en sorts bro som bärs upp av ett par långa raka balkar av betong eller stål. Balkarna vilar på bropelare, och ovanpå dem bygger man en brobana. Brobanan bär upp vägen eller järnvägen som bron är byggd för. Långa balkbroar består av flera spann. Ett spann är delen mellan två bropelare. Ett exempel på en mycket lång balkbro är Ölandsbron. Balkbro

18 är ett slags bro där brospannet består av ett valv av sten eller betong som vägen ligger på. En valvbro kan också bestå av flera valv efter varandra. Valven kan vara tiotals meter vida. En valvbro av sten bär upp sig själv och är därför mycket stabil. Valvbro

19 hängbro är en bro där brobanan är upphängd i kraftiga kablar som utgår från höga torn som kallas pyloner. Hängbro

20 pylon är ett högt torn som bär upp något. Det uttalas [pylå´n]. Särskilt kallar man de torn som bär upp en hängbro för pyloner. För länge sedan använde man ordet pylon för sådana stora och tornliknande byggnader som finns vid sidorna av ingången till egyptiska tempel. Pyloner


Ladda ner ppt "Hur bra något håller när man trycker på det. Tryckhållfasthet."

Liknande presentationer


Google-annonser