Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I Sverige använder Vägverket beteckningen bro bara om den fria öppning som skall överbryggas är minst 3 m. En bro är ett byggnadsverk som leder en väg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I Sverige använder Vägverket beteckningen bro bara om den fria öppning som skall överbryggas är minst 3 m. En bro är ett byggnadsverk som leder en väg,"— Presentationens avskrift:

1

2 I Sverige använder Vägverket beteckningen bro bara om den fria öppning som skall överbryggas är minst 3 m. En bro är ett byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

3 Brobyggandet i Sverige tog egentligen inte fart förrän under medeltiden. Det var kyrkan som krävde bättre tillfartsvägar och därför uppmuntrade brobyggandet. Brobyggandet var också ett av de få arbeten som kunde utföras på en söndag med kyrkans godkännande.

4 Men förr i tiden var det inte alltid nödvändigt med en bro för att passera ett vattendrag, utan man sökte sig till ställen där vattnet var grundare och vadade över.

5 Vid sankmarker och små vattendrag lade man stenhällar och gick över.

6 Om det krävdes en bättre bro, lade man en kavelbro, d.v.s. att rundvirke läggs intill vartannat tvärs över stigen eller vägen, och ibland lades en körbana av jord eller grus på. Den kunde också stöttas längs kanterna med stenar.

7 Broar av trä är den äldsta brotypen och anses härstamma från 1000- talet. Det lilla antalet stenbroar som fanns var enkla balkbroar med små spännvidder.

8 Under 1500- och 1600-talen byggdes fortfarande de allra flesta broarna av trä, valvbroar av sten var ganska sällsynta.

9 Efter användningen: • gatubroar, • vägbroar, • järnvägsbroar, • gångbroar och • akvedukter. Beroende på läget i terrängen: • högbroar och • lågbroar. Broar kan indelas på olika sätt. Efter typen av huvudbärverk (konstruktionsprincip): • balkbroar, • valvbroar • bågbroar • hängbroar • öppningsbara broar • akvedukter Efter byggnadsmaterialet: • träbroar, • stenbroar, • järn- och stålbroar, • betongbroar

10 Efter typen av huvudbärverk (konstruktionsprincip): • balkbroar • valvbroar • bågbroar • hängbroar • öppningsbara broar • akvedukter

11 fundament i form av landfästen Brobärverket-balkar Farbaneplattan

12

13 fundament i form av landfästen Brobärverket-balkar Enkel balkbro Farbaneplattan

14

15

16 K o n s t r u k t i o n e n ä r e n d u b b e l d ä c k s b r o m e d e n u n d r e f a r b a n a f ö r d u b b e l s p å r i g j ä r n v ä g o c h e n ö v r e f a r b a n a m e d f y r a k ö r f ä l t f ö r v ä g t r a f i k. V ä g b r e d d e n ä r 2 3, 5 m.

17 1 092 m lång högbro över djuprännan Brons totala längd är 7 845 m. 3 014 m lång västlig tillfartsbro Den består av en 3 739 m östlig tillfartsbro som utgår från Lernacken s. om Limhamn och Malmö

18 Högbron är en snedkabelbro med två 203,5 m höga brotorn 490 m långt huvudspann segelfria höjden 57 m

19

20

21

22 Valv- och bågbroar. De äldsta ännu bevarade stenbroarna är valvbroar. Valvet liksom bågen bygger på principen att lasten på bron huvudsakligen tas upp i form av tryckkrafter utefter valvet eller bågen. Valv- och bågformen är därför särskilt gynnsam när sten och betong utnyttjas som byggnadsmaterial, eftersom dessa material har en låg draghållfasthet. I Sverige finns fortfarande omkring 600 valvbroar byggda i natursten.

23 Akvedukt är en bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.

24

25

26

27 Uppgift: Bygga en bro som skall överbrygga en öppning på 60 cm. • Välj en av de visade brotyperna. • Ta reda på så mycket som möjligt om den typen av broar. (Biblioteket, Internet) • Rita en skiss av den bron du ska bygga. • Rita projektet med måtten. Använd skala 1:2. • Börja bygga när ditt projekt är godkänt av läraren. Du får använda: • Verktyg (sågar, hammare, saxar, tänger, dyl.) • Limpistol • Träpinnar (15 st. 4X4X1000 mm) • En spånskiveplatta 120X700X15 mm • Färger, färgad sågspån och dyl.


Ladda ner ppt "I Sverige använder Vägverket beteckningen bro bara om den fria öppning som skall överbryggas är minst 3 m. En bro är ett byggnadsverk som leder en väg,"

Liknande presentationer


Google-annonser