Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart."— Presentationens avskrift:

1 Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart

2 Energi BIM 2011-02-24

3

4

5 Nedanstående textavsnitt är klippta från ansökan till SBUF: Syftet är att skapa förbättrat, konkret och väl utprovat stöd för informationsleveranser och arbetssätt • för energianalytikernas hantering av information från projektörernas system • för arkitekternas och andra projektörers arbete och leveranser av information till analyssystemen.

6 Energi BIM 2011-02-24 Omfattning Projektet behandlar i Sverige vanligen förekommande energi- och klimatanalyser och olika ambitionsnivåer för dessa, samt analyssystem för respektive typ av analys, informationsformat mm och informationsbehov från projektörer.

7 Energi BIM 2011-02-24 Avgränsningar I detta projekt beskrivs arbetet i samband med nybyggnadsverksamhet för de vanligast förekommande typerna av byggnader som bostäder, kontor, skolor, sjukhus mm. Endast de vanligen använda programvarorna i Sverige studeras

8 Energi BIM 2011-02-24 Resultat: -En översikt av analysverktyg som används i Sverige och deras informationsbehov vid olika ambitionsnivåer som grund för prioritering av arbetet i projektet. -Allmänt tillgängliga mallar för informationsleveranser för olika ambitionsnivåer från projektörer till energianalytiker för de vanligaste programvarorna. Basnivån är att hantera geometrier. Precisering av högre nivåer med mer information bestäms i projektet. - Råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna.

9 Vilka är med? • Skanska är sökande till SBUF Övriga deltagare i styrgrupp: • NCC • Peab • Bravida Energi BIM 2011-02-24

10 SBUF projekt Något prutat anslag. Vi tar ett första steg. Energispecialisterna är ständigt tidspressade. CEB biträder projektledaren Resurs för ledning, dokumentation mm Energi BIM 2011-02-24

11 Vilka bidrar med arbete och kunskap • CAD-Q • Graphisoft • Equa • Strusoft • Sweco Arkitekter Senare inbjuds • Referensgrupp Energi BIM 2011-02-24

12 Begränsning • De i Sverige vanligaste programvarorna Revit Archicad IDA ICE VIP Energy Fokus på geometrier från arkitektmodell Energi BIM 2011-02-24

13 IDA: import av modell med geometrier VIP: import av mängder mm från CAD-systemet

14 Energi BIM 2011-02-24 • Arkitekten skall kunna fokusera på att skapa en bra byggnad och ej behöva göra arbetsuppgifter som lämpligen görs av energispecialisten. • Modelleringsregler! Nivå? Gemensamma? Styrning/frihet? • Skeden - tidiga och systemhandling(?)

15 Energi BIM 2011-02-24 • Instruktion till arkitekt (CAD-system) • Program för export (CAD-system) • Instruktion till energispecialist • Samverkan vid startmöte, genomförande och uppföljning • Kvalitetsstyrning Delar i resultatet:

16 Energi BIM 2011-02-24 • importerar modell • beräknar energi och inneklimat IDA ICE

17 Energi BIM 2011-02-24 • Vad kan IDA importera av geometrierna till sin modell idag? • Fungerar IFC export från A-modell för alla dessa behov? • Vilka förenklingar behövs i geometrin i IDA? Vem? • Vad lägger energispecialisten in i IDA? IDA ICE

18 Energi BIM 2011-02-24 Några exempel på problem att lösa – arbete pågår: • Våningsvis information • Curtain wall • Trapphus med fönster • Rundade väggar med fönster • Zoner • etc-… IDA ICE

19 Energi BIM 2011-02-24 VIP Energy • Från Archicad via Eco Designer = miniversion av VIP Energy • Från Revit direkt till VIP Energy • Import av mängder – ytor, omkrets mm via VUT-fil • beräknar energi - svenska regelverk • Några frågor sammanfaller med IDA ICE(?)

20 Tider preliminära Beror av status 2 mars • 2 mars förslag till instruktioner och avstämning av tester • 31 marsremiss - preliminär version? • 8 aprilreferensseminarium? • Majrapport Energi BIM 2011-02-24

21 SBUF-projekt ev. fortsättning? • Egenskaper? • Fler CAD-system? • Fler energiberäkningssystem? • Utveckling av IFC? • Avstämning av utfall mot beräkningar? • Informationsåterföring från energiberäkningssystem till A –modell? Energi BIM 2011-02-24


Ladda ner ppt "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart."

Liknande presentationer


Google-annonser