Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Presentation för buildingSmart Energi BIM 2011-02-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Presentation för buildingSmart Energi BIM 2011-02-24."— Presentationens avskrift:

1 Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem
Presentation för buildingSmart Energi BIM

2 Energi BIM

3 Energi BIM

4 Energi BIM

5 Nedanstående textavsnitt är klippta från ansökan till SBUF:
Syftet är att skapa förbättrat, konkret och väl utprovat stöd för informationsleveranser och arbetssätt för energianalytikernas hantering av information från projektörernas system för arkitekternas och andra projektörers arbete och leveranser av information till analyssystemen. Energi BIM

6 informationsformat mm och informationsbehov från projektörer.
Omfattning Projektet behandlar i Sverige vanligen förekommande energi- och klimatanalyser och olika ambitionsnivåer för dessa, samt analyssystem för respektive typ av analys, informationsformat mm och informationsbehov från projektörer. Energi BIM

7 Avgränsningar I detta projekt beskrivs arbetet i samband med nybyggnadsverksamhet för de vanligast förekommande typerna av byggnader som bostäder, kontor, skolor, sjukhus mm. Endast de vanligen använda programvarorna i Sverige studeras Energi BIM

8 - Råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna.
Resultat: En översikt av analysverktyg som används i Sverige och deras informationsbehov vid olika ambitionsnivåer som grund för prioritering av arbetet i projektet. Allmänt tillgängliga mallar för informationsleveranser för olika ambitionsnivåer från projektörer till energianalytiker för de vanligaste programvarorna. Basnivån är att hantera geometrier. Precisering av högre nivåer med mer information bestäms i projektet. - Råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna. Energi BIM

9 Vilka är med? Skanska är sökande till SBUF Övriga deltagare i styrgrupp: NCC Peab Bravida Energi BIM

10 SBUF projekt Något prutat anslag. Vi tar ett första steg. Energispecialisterna är ständigt tidspressade. CEB biträder projektledaren Resurs för ledning, dokumentation mm Energi BIM

11 Vilka bidrar med arbete och kunskap
CAD-Q Graphisoft Equa Strusoft Sweco Arkitekter Senare inbjuds Referensgrupp Energi BIM

12 Begränsning De i Sverige vanligaste programvarorna Revit Archicad IDA ICE VIP Energy Fokus på geometrier från arkitektmodell Energi BIM

13 IDA: import av modell med geometrier VIP: import av mängder mm från CAD-systemet
Energi BIM

14 Modelleringsregler! Nivå? Gemensamma? Styrning/frihet?
Arkitekten skall kunna fokusera på att skapa en bra byggnad och ej behöva göra arbetsuppgifter som lämpligen görs av energispecialisten. Modelleringsregler! Nivå? Gemensamma? Styrning/frihet? Skeden - tidiga och systemhandling(?) Energi BIM

15 Instruktion till arkitekt (CAD-system) Program för export (CAD-system)
Delar i resultatet: Instruktion till arkitekt (CAD-system) Program för export (CAD-system) Instruktion till energispecialist Samverkan vid startmöte, genomförande och uppföljning Kvalitetsstyrning Energi BIM

16 IDA ICE importerar modell beräknar energi och inneklimat
Energi BIM

17 IDA ICE Vad kan IDA importera av geometrierna till sin modell idag?
Fungerar IFC export från A-modell för alla dessa behov? Vilka förenklingar behövs i geometrin i IDA? Vem? Vad lägger energispecialisten in i IDA? Energi BIM

18 IDA ICE Några exempel på problem att lösa – arbete pågår:
Våningsvis information Curtain wall Trapphus med fönster Rundade väggar med fönster Zoner etc-… Energi BIM

19 VIP Energy Från Archicad via Eco Designer = miniversion av VIP Energy
Från Revit direkt till VIP Energy Import av mängder – ytor, omkrets mm via VUT-fil beräknar energi - svenska regelverk Några frågor sammanfaller med IDA ICE(?) Energi BIM

20 Tider preliminära Beror av status 2 mars
2 mars förslag till instruktioner och avstämning av tester 31 mars remiss - preliminär version? 8 april referensseminarium? Maj rapport Energi BIM

21 SBUF-projekt ev. fortsättning?
Egenskaper? Fler CAD-system? Fler energiberäkningssystem? Utveckling av IFC? Avstämning av utfall mot beräkningar? Informationsåterföring från energiberäkningssystem till A –modell? Energi BIM


Ladda ner ppt "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Presentation för buildingSmart Energi BIM 2011-02-24."

Liknande presentationer


Google-annonser