Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart."— Presentationens avskrift:

1 Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem Energi BIM Presentation för buildingSmart

2 Energi BIM

3

4

5 Nedanstående textavsnitt är klippta från ansökan till SBUF: Syftet är att skapa förbättrat, konkret och väl utprovat stöd för informationsleveranser och arbetssätt • för energianalytikernas hantering av information från projektörernas system • för arkitekternas och andra projektörers arbete och leveranser av information till analyssystemen.

6 Energi BIM Omfattning Projektet behandlar i Sverige vanligen förekommande energi- och klimatanalyser och olika ambitionsnivåer för dessa, samt analyssystem för respektive typ av analys, informationsformat mm och informationsbehov från projektörer.

7 Energi BIM Avgränsningar I detta projekt beskrivs arbetet i samband med nybyggnadsverksamhet för de vanligast förekommande typerna av byggnader som bostäder, kontor, skolor, sjukhus mm. Endast de vanligen använda programvarorna i Sverige studeras

8 Energi BIM Resultat: -En översikt av analysverktyg som används i Sverige och deras informationsbehov vid olika ambitionsnivåer som grund för prioritering av arbetet i projektet. -Allmänt tillgängliga mallar för informationsleveranser för olika ambitionsnivåer från projektörer till energianalytiker för de vanligaste programvarorna. Basnivån är att hantera geometrier. Precisering av högre nivåer med mer information bestäms i projektet. - Råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna.

9 Vilka är med? • Skanska är sökande till SBUF Övriga deltagare i styrgrupp: • NCC • Peab • Bravida Energi BIM

10 SBUF projekt Något prutat anslag. Vi tar ett första steg. Energispecialisterna är ständigt tidspressade. CEB biträder projektledaren Resurs för ledning, dokumentation mm Energi BIM

11 Vilka bidrar med arbete och kunskap • CAD-Q • Graphisoft • Equa • Strusoft • Sweco Arkitekter Senare inbjuds • Referensgrupp Energi BIM

12 Begränsning • De i Sverige vanligaste programvarorna Revit Archicad IDA ICE VIP Energy Fokus på geometrier från arkitektmodell Energi BIM

13 IDA: import av modell med geometrier VIP: import av mängder mm från CAD-systemet

14 Energi BIM • Arkitekten skall kunna fokusera på att skapa en bra byggnad och ej behöva göra arbetsuppgifter som lämpligen görs av energispecialisten. • Modelleringsregler! Nivå? Gemensamma? Styrning/frihet? • Skeden - tidiga och systemhandling(?)

15 Energi BIM • Instruktion till arkitekt (CAD-system) • Program för export (CAD-system) • Instruktion till energispecialist • Samverkan vid startmöte, genomförande och uppföljning • Kvalitetsstyrning Delar i resultatet:

16 Energi BIM • importerar modell • beräknar energi och inneklimat IDA ICE

17 Energi BIM • Vad kan IDA importera av geometrierna till sin modell idag? • Fungerar IFC export från A-modell för alla dessa behov? • Vilka förenklingar behövs i geometrin i IDA? Vem? • Vad lägger energispecialisten in i IDA? IDA ICE

18 Energi BIM Några exempel på problem att lösa – arbete pågår: • Våningsvis information • Curtain wall • Trapphus med fönster • Rundade väggar med fönster • Zoner • etc-… IDA ICE

19 Energi BIM VIP Energy • Från Archicad via Eco Designer = miniversion av VIP Energy • Från Revit direkt till VIP Energy • Import av mängder – ytor, omkrets mm via VUT-fil • beräknar energi - svenska regelverk • Några frågor sammanfaller med IDA ICE(?)

20 Tider preliminära Beror av status 2 mars • 2 mars förslag till instruktioner och avstämning av tester • 31 marsremiss - preliminär version? • 8 aprilreferensseminarium? • Majrapport Energi BIM

21 SBUF-projekt ev. fortsättning? • Egenskaper? • Fler CAD-system? • Fler energiberäkningssystem? • Utveckling av IFC? • Avstämning av utfall mot beräkningar? • Informationsåterföring från energiberäkningssystem till A –modell? Energi BIM


Ladda ner ppt "Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem 2011-02-24 Energi BIM 2011-02-24 Presentation för buildingSmart."

Liknande presentationer


Google-annonser