Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Robert Priller Arkitekt SAR / MSA Sälj – Ekonomi - Ledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Robert Priller Arkitekt SAR / MSA Sälj – Ekonomi - Ledning."— Presentationens avskrift:

1 Robert Priller Arkitekt SAR / MSA Sälj – Ekonomi - Ledning

2 IFC-leveranser för fastighetsförvaltning

3 ArchiCAD levererar… …Solibri kontrollerar

4 Historik •Ljumt intresse för IFC fram till 2011 •Kunskap baserad på gammal kunskap – "Runda fönster blir fyrkantiga, det såg jag redan när vi testade kompatibiliteten 2004"

5 2004 Samtal med Patrik Gertson 2004-02-10 (Per Erlandssons företrädare) "Region Skåne kräver POINT idag och kommer troligen att kräva ADT om 2 år"

6 CAD-krav ADT-kraven kom......som förutspått… …CADkravspec.se ställer krav som effektivt stänger ute andra aktörer än Autodesks användare

7 2007 Ramavtalsupphandling av Region Skåne överklagas såsom stridande mot LOU kap 1 § 16

8 LOU kap 1 §16 ”16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får varken i förfrågningsunderlaget eller i något annat underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara eller process på ett sådant sätt att vissa företag gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen. En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke, fabrikat eller ursprung, om den inte på något annat sätt kan beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. Hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig". Lag (1997:1068).”

9 Domstolens utslag…. …..Region Skåne vinner…. …i alla instanser

10 Trendsättare Region Skåne Ligger i framkant......andra följer efter… …..och hänvisar till Region Skåne

11 Samtidigt i en annan del av Norden.... …..är trenden den motsatta… ….och i Norge och Finland börjar Statsbygg, Försvars- bygg och Senaatti intressera sig alltmer för det öppna filformatet IFC

12 Samtal med Region Skåne Vilken information behöver RS i olika skeden? •Projektering –Areor –Konsultsamordning •Slutleverans –Areor –Relationsfiler /Relationsmodell

13 2010 •ArchiCAD certifierar leverans av areainformation enligt Fi2xml •Testar IFC-leverans med Region Skåne

14 2011 •Graphisoft och Region Skåne arbetar gemensamt på en manual så att ArchiCAD-användare ska kunna leverera rätt information till RS. •Projektering –Fi2xml för ytor –IFC 2x3 för samordning (väggar, pelare, fönster och dörrar) •Slutleverans –Fi2xml –DWG-filer kompatibla med AutoCAD MEP

15 Solibri kontrollerar Senatti ställer krav på IFC-leveranser som kontrolleras automatiskt med hjälp av regler som skapats i Solibri Model Checker. -Olika discipliner -Olika projekteringsstadier

16

17

18

19

20

21 Solibri stöder nya krav...Solibri has implemented support for the upcoming Statsbygg BIM Guidelines and the Finnish National BIM Guidelines being prepared. When these Guide- lines are put into use Solibri Model Checker v7 will include support for BIM QA/QC processes and best practices for BIM on a large scale.

22 slut


Ladda ner ppt "Robert Priller Arkitekt SAR / MSA Sälj – Ekonomi - Ledning."

Liknande presentationer


Google-annonser