Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter kring Ediel® Av Jan Owe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter kring Ediel® Av Jan Owe."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter kring Ediel® Av Jan Owe

2 Vad hände den 1 oktober? Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst”
I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna Nya versioner av UTILTS och PRODAT Under sommaren började systemleverantörerna att testa på Edielportalen Har ni ”Edielproblem”, hör gärna av er till oss

3 Hur många är godkända på Edielportalen?
System för PRODAT 20 EDI-system av 28 är godkända (per ) 18 applikationer av 26 är godkända (per ) System för UTILTS 22 EDI-system av 30 är godkända för någon UTILTS-typ (per ) 20 appl. av 28 är godkända för någon UTILTS-typ (per ) Ett EDI-system och två applikationer är godkända för samtliga UTILTS- typer

4 Antal godkända aktörer
Per den 3 oktober 2011 Av 190 nätägare står 28 som godkända för PRODAT och 22 som godkända för UTILTS Av 169 elleverantörer står 33 som godkända för PRODAT och 20 som godkända för UTILTS – därav en balansansvarig

5 Alla kan inte köra AGT Har ni godkänt system?
De 7 applikationer för UTILTS som inte var godkända (per ) finns hos bortåt 10 aktörer – de kan därmed inte köra aktörsgodkännandetester Det förekommer också att man inte har angett några uppgifter på Edielportalen Ett företag har valt Ediels kundtjänsts system som sitt system – ett system som inte finns på marknaden

6 Har alla en certifikatansvarig?
154 aktörer av 359 (nätägare och elleverantörer) har certifikatansvariga (per ) Av 36 undersökta företag har tre inte någon certifikatansvarig Övriga har det antingen själva eller via sitt ombud/den som trafiken går via

7 Nordic Ediel Group Ett samarbete mellan de nordiska TSO:erna och Nord Pool Spot Tar fram kommande format för i första omgången planer och bud Ersätter dagens användning av DELFOR och QUOTES XML-format som bygger på formaten från ENTSO-E Ingen tidplan bestämd när vi börjar använda formaten Läs mer:

8 Hur kommer vi utbyta meddelanden framöver – vad tror vi på Svenska Kraftnät?
För utbyten mellan nätägare, leverantörer och balansansvariga: meddelandeformat enligt ebIX® För utbyten mellan TSO:er, mellan TSO:er och balansansvariga: meddelandeformat enligt ENTSO-E Det finns gränsdragningsfall, när vi har andra roller än att vara TSO – ska vi använda format från ebIX® eller från ENTSO-E? Tekniken kan vara webbservice, filöverföring; formatet blir XML

9 The Role Model Den harmoniserade rollmodellen – framtagen i ett samarbete mellan ebIX®, ENTSO-E och EFET

10 En ändring som görs i rollmodellen
Man kan se det som en fysisk anläggning och en logisk anläggning Jämför också med begreppen ”Mätpunkt” och ”Anläggning”

11 Edielportalen Vilka kan använda UTILTS Request?
Ej obligatoriskt, men kan man skicka det så vill man veta vilka som kan ta emot Används efter bilateral överenskommelse – ej klart än med regelverket kring när och hur UTILTS Request kan användas Skicka mail till om du kan skicka och/eller ta emot UTILTS Request, så lägger vi in ditt företag i listan Balansansvariga kan testa UTILTS I våras blev det möjligt för balansansvariga aktörer att testa UTILTS

12 Vad händer inom ebIX®? Under 2010 publicerades de första s.k. UML-modellerna för energibranschen inklusive XML-scheman Dessa har nu uppdaterats och kompletterats med fler modeller för det som utbyts – både vad gäller mätvärden och för leverantörsbyten m.m. Aktuell version av ebIX-modellen och scheman är version 2011.A

13 Ur leverantörsbytesflödet 1(4)

14 Ur leverantörsbytesflödet 2(4)

15 Ur leverantörsbytesflödet 3(4)

16 Ur leverantörsbytesflödet 4(4)

17 Nästa Edielutbildning i november
Vill ni lära er mer om Ediel? Vill ni kunna läsa EDIFACT-meddelanden? Vill ni lära er jobba med Edielportalen? Nästa utbildningstillfällen: den 10 respektive 29 november Anmäl er via

18 Ändringar till april 2012? Inga ändringar för PRODAT och UTILTS
Löpande görs förtydliganden


Ladda ner ppt "Nyheter kring Ediel® Av Jan Owe."

Liknande presentationer


Google-annonser