Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter kring Ediel ® Av Jan Owe. Vad hände den 1 oktober? >Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst” >I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter kring Ediel ® Av Jan Owe. Vad hände den 1 oktober? >Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst” >I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter kring Ediel ® Av Jan Owe

2 Vad hände den 1 oktober? >Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst” >I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna >Nya versioner av UTILTS och PRODAT >Under sommaren började systemleverantörerna att testa på Edielportalen >Har ni ”Edielproblem”, hör gärna av er till oss

3 Hur många är godkända på Edielportalen? >System för PRODAT >20 EDI-system av 28 är godkända (per 2011-10-03) >18 applikationer av 26 är godkända (per 2011-10-03) >System för UTILTS >22 EDI-system av 30 är godkända för någon UTILTS-typ (per 2011-10-03) >20 appl. av 28 är godkända för någon UTILTS-typ (per 2011-10-03) >Ett EDI-system och två applikationer är godkända för samtliga UTILTS- typer

4 Antal godkända aktörer Per den 3 oktober 2011 >Av 190 nätägare >står 28 som godkända för PRODAT >och 22 som godkända för UTILTS >Av 169 elleverantörer >står 33 som godkända för PRODAT >och 20 som godkända för UTILTS – därav en balansansvarig

5 Alla kan inte köra AGT >Har ni godkänt system? >De 7 applikationer för UTILTS som inte var godkända (per 2011-10-03) finns hos bortåt 10 aktörer – de kan därmed inte köra aktörsgodkännandetester >Det förekommer också att man inte har angett några uppgifter på Edielportalen >Ett företag har valt Ediels kundtjänsts system som sitt system – ett system som inte finns på marknaden

6 Har alla en certifikatansvarig? >154 aktörer av 359 (nätägare och elleverantörer) har certifikatansvariga (per 2011-10-03) >Av 36 undersökta företag har tre inte någon certifikatansvarig >Övriga har det antingen själva eller via sitt ombud/den som trafiken går via

7 Nordic Ediel Group >Ett samarbete mellan de nordiska TSO:erna och Nord Pool Spot >Tar fram kommande format för i första omgången planer och bud >Ersätter dagens användning av DELFOR och QUOTES >XML-format som bygger på formaten från ENTSO-E >Ingen tidplan bestämd när vi börjar använda formaten >Läs mer: www.ediel.orgwww.ediel.org

8 Hur kommer vi utbyta meddelanden framöver – vad tror vi på Svenska Kraftnät? >För utbyten mellan nätägare, leverantörer och balansansvariga: meddelandeformat enligt ebIX ® >För utbyten mellan TSO:er, mellan TSO:er och balansansvariga: meddelandeformat enligt ENTSO-E >Det finns gränsdragningsfall, när vi har andra roller än att vara TSO – ska vi använda format från ebIX ® eller från ENTSO-E? >Tekniken kan vara webbservice, filöverföring; formatet blir XML

9 The Role Model Den harmoniserade rollmodellen – framtagen i ett samarbete mellan ebIX ®, ENTSO-E och EFET

10 En ändring som görs i rollmodellen Man kan se det som en fysisk anläggning och en logisk anläggning Jämför också med begreppen ”Mätpunkt” och ”Anläggning”

11 Edielportalen >Vilka kan använda UTILTS Request? >Ej obligatoriskt, men kan man skicka det så vill man veta vilka som kan ta emot >Används efter bilateral överenskommelse – ej klart än med regelverket kring när och hur UTILTS Request kan användas >Skicka mail till ediel@svk.se om du kan skicka och/eller ta emot UTILTS Request, så lägger vi in ditt företag i listanediel@svk.se >Balansansvariga kan testa UTILTS >I våras blev det möjligt för balansansvariga aktörer att testa UTILTS

12 Vad händer inom ebIX ® ? >Under 2010 publicerades de första s.k. UML-modellerna för energibranschen inklusive XML-scheman >Dessa har nu uppdaterats och kompletterats med fler modeller för det som utbyts – både vad gäller mätvärden och för leverantörsbyten m.m. >Aktuell version av ebIX-modellen och scheman är version 2011.A

13 Ur leverantörsbytesflödet 1(4)

14 Ur leverantörsbytesflödet 2(4)

15 Ur leverantörsbytesflödet 3(4)

16 Ur leverantörsbytesflödet 4(4)

17 Nästa Edielutbildning i november >Vill ni lära er mer om Ediel? >Vill ni kunna läsa EDIFACT-meddelanden? >Vill ni lära er jobba med Edielportalen? >Nästa utbildningstillfällen: den 10 respektive 29 november >Anmäl er via www.ediel.sewww.ediel.se

18 Ändringar till april 2012? >Inga ändringar för PRODAT och UTILTS >Löpande görs förtydliganden


Ladda ner ppt "Nyheter kring Ediel ® Av Jan Owe. Vad hände den 1 oktober? >Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst” >I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna."

Liknande presentationer


Google-annonser