Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe

2 1 oktober 2009 > Ändringen då var liten > Skickar du mätarställningar i UTILTS så ska räkneverkskod vara med i PRODAT > Skickar du inga mätarställningar i UTILTS så ska INGEN räkneverkskod anges i PRODAT > Och för timmätta anläggningar används räkneverkskoden 901

3 Ändringar i UTILTS april 2010 1(2) > UTILTS-Request av E66 – ange vilken typ av anläggning och produktkod för tidsserien > Därmed vet avsändaren av E66 entydigt vilken tidsserie som önskas > Ingen kvalitetskod anges längre för andelstal > Är en rekommendation idag, se Handboken kapitel 6.2 > Fältet Enhet utgår för tidsserier med enbart belopp > En rättelse; enheten skulle aldrig ha varit med när enbart belopp skickas > Anledning till transaktionen skickas även i UTILTS ERR > En harmonisering med internationella regler

4 Ändringar i UTILTS april 2010 2(2) > Avräkningsmetod i S01 och S05 beror av tidsserieprodukten > Avräkningsmetod är inte relevant när man skickar värden summerade från både schablon och tim > Avvikande antal mätpunkter skickas inte för aggregerade timmätvärden > I enlighet med föreskrifterna anger man det antal mätpunkter som ska ingå i aggregerade timmätvärden. Jfr Elmarknadshandboken och ärende 2008-40. > En kod ”SVK” införs i APERAK som svar på S01-S07 > Version: E5SE0A i både APERAK och UTILTS

5 Info på Edielportalen > Ändringarna införs den 6 april 2010 > Anvisningen publicerades 1 oktober > Förtydliganden och rättelser publiceras löpande > I våras 1-2 gånger per månad > Tester av version E5SE0A kommer starta efter nyår

6 Vad kan vi mer göra till april? > Tar du emot många transaktioner i ett meddelande – skicka också ett svar, inte hundratals > Lägg ut information om vem som är kontaktperson för UTILTS nu när MSCONS-informationen tas bort > Flera kontaktpersoner försvinner annars

7 Handboken och anvisningarna > När UTILTS-anvisningen togs fram fanns inte färdiga regler i Handboken > Nu kan regler i anvisningen utgå > Regler utgår som mer beskriver processen än formatet > Handboken ska tala om ”när” och ”varför” > Anvisningen ska tala om ”hur” – men också ”när” ett visst fält ska vara med om det inte alltid ska skickas > Om ett fält ska valideras, då ska anvisningen tala om hur

8 Oktober 2010 – övergripande om ändringar > Ändringarna för oktober 2010 beslutas våren 2010 > Gasbranschen planerar att gå igång med UTILTS i oktober 2010 > Några av ändringarna beror därför på gasbranschens behov

9 Möjliga ändringar oktober 2010 – UTILTS > Vad är det för vanliga fel vi har – men där det saknas bra felkoder? > ”Other reason” => nya koder i UTILTS ERR > T.ex. att man inte lagrar mätvärden med sämre status > Bara skicka den senaste månadens NULL-energi > Fälten avräkningsmetod och typ av anläggning i S03 kan komma att bli beroende på tidsserieprodukten > Nytt fält för att kunna skilja på energivärden baserade på preliminärt värmevärde eller slutligt värmevärde

10 Möjliga ändringar oktober 2010 – PRODAT > Några fält kan komma att utgå > Fritexter > Kontaktuppgifter > Födelsedatum > Produktkod > Serie-id > ”UNOC” istället för ”UNOB” – vi hanterar då ÅÄÖ på ett bättre sätt > Krav på APERAK i PRODAT Z02

11 MSCONS, DELFOR och specifikt för balansansvariga > MSCONS avvecklas nu på Edielportalen > DELFOR för andelstalen tas bort efter slutavräkningen > Balansansvariga: > Låt oss lägga in DELFOR-information för planer och handel > Skicka inga DELFOR för handel på NordPool Spot och Elbas, vi returnerar handeln > Inga dubbla poster med en post för leverantören och en för balansansvarig > UTILTS-tester för balansansvariga införs på Edielportalen under 2010

12 Glöm inte Mimer > Nyheter om Mimer hittar ni på http://mimer.svk.se/http://mimer.svk.se/ > Om ni inte har tillgång till Mimer – gå till Blanketter och fyll i ansökningsblanketten > Per 24/11 fanns 67 användare från 28 företag > Ni hittar t.ex. andelstalsinformation > Balansansvariga hittar snart även sitt fakturaunderlag > Mer information läggs till vartefter


Ladda ner ppt "Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe."

Liknande presentationer


Google-annonser