Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober
Av Jan Owe

2 1 oktober 2009 Ändringen då var liten
Skickar du mätarställningar i UTILTS så ska räkneverkskod vara med i PRODAT Skickar du inga mätarställningar i UTILTS så ska INGEN räkneverkskod anges i PRODAT Och för timmätta anläggningar används räkneverkskoden 901

3 Ändringar i UTILTS april 2010 1(2)
UTILTS-Request av E66 – ange vilken typ av anläggning och produktkod för tidsserien Därmed vet avsändaren av E66 entydigt vilken tidsserie som önskas Ingen kvalitetskod anges längre för andelstal Är en rekommendation idag, se Handboken kapitel 6.2 Fältet Enhet utgår för tidsserier med enbart belopp En rättelse; enheten skulle aldrig ha varit med när enbart belopp skickas Anledning till transaktionen skickas även i UTILTS ERR En harmonisering med internationella regler

4 Ändringar i UTILTS april 2010 2(2)
Avräkningsmetod i S01 och S05 beror av tidsserieprodukten Avräkningsmetod är inte relevant när man skickar värden summerade från både schablon och tim Avvikande antal mätpunkter skickas inte för aggregerade timmätvärden I enlighet med föreskrifterna anger man det antal mätpunkter som ska ingå i aggregerade timmätvärden. Jfr Elmarknadshandboken och ärende En kod ”SVK” införs i APERAK som svar på S01-S07 Version: E5SE0A i både APERAK och UTILTS

5 Info på Edielportalen Ändringarna införs den 6 april 2010
Anvisningen publicerades 1 oktober Förtydliganden och rättelser publiceras löpande I våras 1-2 gånger per månad Tester av version E5SE0A kommer starta efter nyår

6 Vad kan vi mer göra till april?
Tar du emot många transaktioner i ett meddelande – skicka också ett svar, inte hundratals Lägg ut information om vem som är kontaktperson för UTILTS nu när MSCONS-informationen tas bort Flera kontaktpersoner försvinner annars

7 Handboken och anvisningarna
När UTILTS-anvisningen togs fram fanns inte färdiga regler i Handboken Nu kan regler i anvisningen utgå Regler utgår som mer beskriver processen än formatet Handboken ska tala om ”när” och ”varför” Anvisningen ska tala om ”hur” – men också ”när” ett visst fält ska vara med om det inte alltid ska skickas Om ett fält ska valideras, då ska anvisningen tala om hur

8 Oktober 2010 – övergripande om ändringar
Ändringarna för oktober 2010 beslutas våren 2010 Gasbranschen planerar att gå igång med UTILTS i oktober 2010 Några av ändringarna beror därför på gasbranschens behov

9 Möjliga ändringar oktober 2010 – UTILTS
Vad är det för vanliga fel vi har – men där det saknas bra felkoder? ”Other reason” => nya koder i UTILTS ERR T.ex. att man inte lagrar mätvärden med sämre status Bara skicka den senaste månadens NULL-energi Fälten avräkningsmetod och typ av anläggning i S03 kan komma att bli beroende på tidsserieprodukten Nytt fält för att kunna skilja på energivärden baserade på preliminärt värmevärde eller slutligt värmevärde

10 Möjliga ändringar oktober 2010 – PRODAT
Några fält kan komma att utgå Fritexter Kontaktuppgifter Födelsedatum Produktkod Serie-id ”UNOC” istället för ”UNOB” – vi hanterar då ÅÄÖ på ett bättre sätt Krav på APERAK i PRODAT Z02

11 MSCONS, DELFOR och specifikt för balansansvariga
MSCONS avvecklas nu på Edielportalen DELFOR för andelstalen tas bort efter slutavräkningen Balansansvariga: Låt oss lägga in DELFOR-information för planer och handel Skicka inga DELFOR för handel på NordPool Spot och Elbas, vi returnerar handeln Inga dubbla poster med en post för leverantören och en för balansansvarig UTILTS-tester för balansansvariga införs på Edielportalen under 2010

12 Glöm inte Mimer Nyheter om Mimer hittar ni på http://mimer.svk.se/
Om ni inte har tillgång till Mimer – gå till Blanketter och fyll i ansökningsblanketten Per 24/11 fanns 67 användare från 28 företag Ni hittar t.ex. andelstalsinformation Balansansvariga hittar snart även sitt fakturaunderlag Mer information läggs till vartefter


Ladda ner ppt "Förändringar i Ediel från april 2010 och vad som kan bli aktuellt i oktober Av Jan Owe."

Liknande presentationer


Google-annonser