Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Strukturrapporter – skickas elektroniskt 2009. 2 Strukturrapporter •Innehåller uppgifter om vilka tidsserier som ska utbytas •Idag faxar Svenska Kraftnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Strukturrapporter – skickas elektroniskt 2009. 2 Strukturrapporter •Innehåller uppgifter om vilka tidsserier som ska utbytas •Idag faxar Svenska Kraftnät."— Presentationens avskrift:

1 1 Strukturrapporter – skickas elektroniskt 2009

2 2 Strukturrapporter •Innehåller uppgifter om vilka tidsserier som ska utbytas •Idag faxar Svenska Kraftnät strukturrapporterna till nätägare och balansansvariga •UTILTS medför: •Nya uppgifter behövs om tidsserierna •Serie-id försvinner

3 3 Mottagare •Endast en mottagare av strukturrapporten per företag •Ni vet bäst själva vem och vilket/vilka system som behöver informationen •Per meddelandetyp framgår också den aktuella mottagaren/avsändaren av tidsserierna

4 4 På XML-format •SvK:s strukturrapporter •Via Mimer •Som XML-filer •Strukturrapporter kan också skickas mellan andra aktörer •Kommer under övergångstiden även innehålla serie-id

5 5 XML-formatet •Ett s.k. schema finns framme och kan laddas ner från Edielportalen •Många upplysningar i filerna •Välj själva vad ni vill använda

6 6 I huvudet på en strukturrapport •Avsändare/mottagare – d.v.s. Svenska Kraftnät och nätägaren/balansansvarig •Meddelandetypen •SMTP-adressen som ska användas •Application Reference/Subadress

7 7 Produkten •Vad skickar vi? •Tidsserieprodukten •Avräkningsmetod •Anledning till transaktionen •Själva instansen •Nätområdet •Balansansvarig, leverantör, köparen, säljare

8 8 Värdena •Är det kvantiteter? •Är det priser? •Är det belopp? •I vilken valuta? •Giltighetsperioden •Från när är tidsserien giltig? •Och var ska uppgifterna placeras i UTILTS?

9 9 När börjar vi? •Vi räknar med att börja skicka ut strukturrapporterna med XML under första kvartalet 2009 •De kommer både beskriva hur tidsserierna ser ut i DELFOR/MSCONS och i UTILTS •De skickas till e-postadresser för struktureringsskedet angivna i Mimer (idag på Elmarknadsservice) •Vi utvecklar makron i Excel som gör det möjligt att lättare läsa innehållet i strukturrapporten


Ladda ner ppt "1 Strukturrapporter – skickas elektroniskt 2009. 2 Strukturrapporter •Innehåller uppgifter om vilka tidsserier som ska utbytas •Idag faxar Svenska Kraftnät."

Liknande presentationer


Google-annonser