Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."— Presentationens avskrift:

1 Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen

2 Vilka problemområden har vi? Kväveläckage Fosforläckage Klimatgaser Bördighet Alltid varit rätt att producera så mycket som möjligt med så små insatser som möjligt. Överskott ger ofta problem

3 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, minskar uttransport

4 Gödslingsintensitet, växttillgängligt kväve i stall och handelsgödsel Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

5 Gödslingsintensitet för de tre största grödorna Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

6 Fosfor och gödslingsintensitet Källa : Djodic & Kyllmar, användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

7 Åtgärder kväve och fosfor före och efter medlemskap i Greppa Näringen Använd de hjälpmedel som finns för att hitta rätt giva Kvävesimulatorn som tar hänsyn till priskvoten mellan N-pris/Produktpris Stallgödselkalkylen som tar hänsyn till effekten vid olika spridningstidpunkt och spridningsteknik Precisionsodlingsteknik

8 Växtodlingsgårdar och kvävebalans -23 kg/ha +41 kg/ha Realistiskt med +/- 10 till 15 kg N/ha

9 Växtodlingsgårdar Kväve in

10 Mjölkgårdar och kvävebalans -30 kg/ha +54 kg/ha Realistiskt med +/- 15 till 30 kg N/ha

11 Mjölkgårdar Kväve in

12 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, minskar uttransport

13 Grödfördelning på olika gårdstyper GårdstyperVäxtodlingMjölkGris Arealunderlag ha ha ha Viktigaste grödor HöstsädGrovfoderVårsäd Höstsäd Oljeväxter/ sockerbetor HöstsädOljeväxter/ sockerbetor FörändringarOljeväxter ↑Grovfoder ↑Höst-/vårsäd ↑ Träda ↓ Oljeväxter ↑ Sockerbetor ↓Grovfoder ↑ Träda ↓

14 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, minskar uttransport

15 Stallgödselstatistik Statiska centralbyrån (SCB) Gödselmedel i jordbruket

16 GNS GSK Produktionsområden GMB GSS SS MSK

17 Vanligaste gödselslaget?

18 Gödseltyp utifrån djurslag

19 När sprids stallgödseln? Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

20 Lagringskapacitet – mjölkkor Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

21 Lagringskapacitet – slaktsvin Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

22 Spridningsteknik för flytgödsel Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1002

23 Spridningsteknik utifrån gröda Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

24 Fosforbalans i förhållande till djurtäthet på mjölkgården, ca 1900 mjölkgårdar

25 P-balans – Greppa Näringen ca 1500 balanser från växtodlingsgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

26 P-balans – Greppa Näringen ca balanser från mjölkgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

27 Åtgärder kväveutlakning - procentuell skillnad före och efter medlemskap i Greppa Näringen

28 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, minskar uttransport

29 Åtgärder kväveutlakning - procentuell skillnad före och efter medlemskap i Greppa Näringen

30 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för brödvete Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda och våtmarker minskar uttransport


Ladda ner ppt "Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."

Liknande presentationer


Google-annonser