Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärvillkor inom växtnäringsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärvillkor inom växtnäringsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Tvärvillkor inom växtnäringsområdet
Mona Strandmark Växtnäringsenheten, Jordbruksverket Urban Wigert

2 Utgångspunkter för tvärvillkor inom växtnäring
Tvärvillkor – nitratdirektivet Extra tvärvillkor – landsbygdsprogrammet Bestämmelser inom miljöbalkens område Mats Pettersson

3 Tvärvillkor och extra tvärvillkor - miljö
M, N och K län Tvärvillkor Extra tvärvillkor Övriga känsliga områden Övriga Götaland Övriga Svealand Norrland

4 Känsliga områden

5 Vad är syftet med reglerna utifrån nitratdirektivet?
Att minska vattenförorening som framkallas eller orsakas av nitrater som kommer från jordbruket Att förhindra ytterligare sådan förorening Lennart Svedlund

6 Vad omfattas av tvärvillkoren?
Bestämmelser om begränsning av mängden stallgödsel och andra organiska gödselmedel som får tillföras åkermarken Spridningsbestämmelser – när, var, hur? Regler om ”Grön mark” Regler om lagringskapacitet och utformning av lagringsutrymmet Regler om täckning av gödselbehållare Mats Pettersson

7 Vad är din roll som rådgivare?
Bo Nordin

8 Vad är din roll som rådgivare?
Att sätta in tvärvillkoren i en helhet med övriga bestämmelser Att stötta lantbrukaren i hans arbete med hur lagstiftning och tvärvillkor ska uppfyllas Bo Nordin

9 Sätt in tvärvillkoren i en helhet med övriga bestämmelser
Tvärvillkoren är inte fristående från lagstiftning! Var tydlig med att tala om för lantbrukaren att uppfyllande av tvärvillkoren inte säkert uppfyller vad som krävs enligt miljölagstiftningen Om lantbrukaren uppfyller miljölagstiftningen uppfyller han alltid tvärvillkoren!

10 Stötta lantbrukaren men ta inte över ansvaret
Be lantbrukaren berätta om han känner till vilka regler som gäller Be lantbrukaren berätta om hur han har gått tillväga för att uppfylla reglerna Informera lantbrukaren om hans ansvar att känna till vad som gäller för sin verksamhet Informera om vad som krävs utifrån lagstiftning och tvärvillkor Peka på att det kan finnas flera lösningar för att uppfylla reglerna Tala om hur lantbrukaren kan få hjälp med vägledning

11 Inom vilka områden finns överträdelser?
Tvärvillkor år 2008 Kommentar Gödsellagring 26 st 39 st kapacitet utformning Djurtäthet 1 st Gödselspridning 3 st Minska ammoniakförlusterna Kan gälla både täckning nedbrukning och teknik

12 Gödsellagring

13 Gödsellagring forts.

14 Gödsellagring

15 Gödsellagring forts.

16 Gödselspridning

17 Gödselspridning forts.

18 Ej verksamhetskrav Frågor som är reglerade i tillstånd enligt 9 kap miljöbalken Exempel: Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel eller handelsgödsel får inte ske under tiden den 1 augusti- den 15 februari Samtliga gödselvårdsanläggningar ska vara utformade så att risk för förorening till yt- och grundvatten inte föreligger

19 Läs mer… Gödsel och miljö


Ladda ner ppt "Tvärvillkor inom växtnäringsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser