Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB

2 Styrelsens roll och arbete. Erfarenheter från näringsliv och föreningar. Entreprenörskap, affärsmannaskap och framtidens utmaningar. MONTREE

3 Beslutande organ i aktiebolag Bolagsstämma Aktieägarnas beslutande organ Styrelsen Utses av bolagsstämman VD Utses och entledigas av styrelsen Operativa organisationen Ledningsgrupp VD:s operativa ”verktyg” MONTREE

4 Beslutande organ i förening Årsmöte Medlemmarnas beslutande organ Styrelsen Utses av årsmötet VD/Klubbchef etc Utses och entledigas av styrelsen Operativa organisationen Ledningsgrupp VD/klubbchefs operativa ”verktyg” MONTREE

5 Styrelsens roll och arbete. •”Shareholder value”. –Ägardirektiv. –Styrelsens olika roller. –Arbetsordning och rapportstruktur. –Strategiska styrelsearbetet. –Affärsplaner och andra affärsutvecklande styrdokument. –Bolagets organisation. –Jämställdhet i styrelse och management. –Att uppgifter genomförs enligt plan. –Riskanalyser. –Företagets ekonomi och kassaflöde. –Miljö och etikfrågor. –”Code of conduct”. –Prestigelöst. –Att styrelsen har försäljning högst på agendan. –Engagera och entusiasmera. MONTREE

6 Några viktiga förutsättningar för utvecklande styrelsearbete •En bra sammansatt styrelse. •Uppbyggd rapportstruktur. •Engagerad VD/klubbchef med bra ledaregenskaper. •Grundläggande kunskap om lagar och regler. MONTREE

7 Styrelsens sammansättning •Ordförandes roll. •Kompetenser på ledamöter. •Kontaktnät. •Att ledamöterna kompletterar varandra. MONTREE

8 Hygienfaktorer •Att komma i tid. •Att vara påläst. •Att göra det man åtagit sig. •Att framföra sin åsikt. •Prestigelöst. •Alltid företaget/klubben före sig själv. MONTREE

9 Checklistor •Innan tillträde •Löpande styrelsearbete •Strategiarbetet •Försäljning och kundnytta •Budgetarbete •Rapportering •Organisation •Förvärv •Varningssignaler •Riskarbete MONTREE

10 Ideella styrelser •Engagemang styr •Rekryteringsprocessen •Svag eller ingen ägarvilja •Ofta små ekonomiska resurser •Utmanande organisation •Kortsiktighet •Valberedningen MONTREE

11 Entreprenörskap, Affärsmannaskap och framtidens utmaningar.

12 Entreprenörskap •Kan man arbeta entreprenöriellt inom alla branscher? •Entreprenör = Tänker annorlunda, tar risk, har nya idéer, vilja att bygga, blir aldrig nöjd, ser inga hinder, ser alltid nästa möjlighet, osv. •Hur skulle entreprenörskapet kunna utvecklas inom golfen? •Kombinera entreprenörskap med affärsmannaskap så blir framtiden ljus. MONTREE

13 Affärsmannaskap •Affärsmannaskap – att förstå hur man skapar lönsamhet. •Några exempel: •Genomtänkt säljarbetet. •Strukturerat inköpsarbete. •Ständigt arbeta med marginaler •Effektiviseringar, alltid hitta smartare lösningar. •Optimal organisation, att ha rätt folk med på tåget. •Att mäta och utveckla strukturerat. •Att förstå och agera efter ekonomiska. –Budget, rapport, analys, åtgärd •Inget får ske av en tillfällighet. MONTREE

14 Organisationens affärsmässighet •Affärsmodellen •Affärsplanen •Sätta visioner o mål •Budget •Likviditet/Finansiering •Marknadsföring •Kundsegment •Tålamod, disciplin •Kostnadsmedvetenhet •Öva mod •Ekonomistyrning •Att sälja •Prioritera •Förpacka produkten •Undvik mellanhänder •Bygga långsiktig lönsamhet •Ha kul MONTREE

15 Affärsmässiga beslut •Vilka fakta grundar vi våra beslut på? •Hur mäter vi utfall? •Hur analyserar vi utfall och hur agerar vi på det? •Hur tar vi fram affärsdrivande nyckeltal? •Affärsutveckling – strukturerat arbete grundat på fakta tillsammans med magkänsla. MONTREE

16 Affärsmässig försäljning? •Hur ser man på försäljning inom golfen? •Finns det nytänk? •Vad kan man sälja? –Sponsring, företagsgolf, nybörjarkurser, greenfee, restaurang, range, etc, etc. •Finns det en säljorganisation? •Arbetar den strukturerat? Finns CRM system? •Målstyrning, aktiviteter, uppföljning? MONTREE

17 Att vara steget före! •Hur ser framtiden ut? •Vill man leda utvecklingen, följa utvecklingen eller efteråt undra vad som hände? •Kan man arbeta strukturerat med framtidsfrågor? •Långtsiktigt perspektiv MONTREE

18 Framtidsarbetet •Att inse att allt kommer att förändras •Att hela tiden försöka ligga steget före •Att anpassa koncept och organisation efter ny efterfrågan. •Att alltid ifrågasätta det man gör. •Att ständigt fundera över sin egen roll. •Att aldrig vara nöjd och att ständigt söka förbättringar och nya vägar. MONTREE


Ladda ner ppt "Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB."

Liknande presentationer


Google-annonser