Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB

2 Styrelsens roll och arbete. Erfarenheter från
näringsliv och föreningar. Entreprenörskap, affärsmannaskap och framtidens utmaningar. MONTREE

3 Beslutande organ i aktiebolag
MONTREE

4 Beslutande organ i förening
MONTREE

5 Styrelsens roll och arbete.
”Shareholder value”. Ägardirektiv. Styrelsens olika roller. Arbetsordning och rapportstruktur. Strategiska styrelsearbetet. Affärsplaner och andra affärsutvecklande styrdokument. Bolagets organisation. Jämställdhet i styrelse och management. Att uppgifter genomförs enligt plan. Riskanalyser. Företagets ekonomi och kassaflöde. Miljö och etikfrågor. ”Code of conduct”. Prestigelöst. Att styrelsen har försäljning högst på agendan. Engagera och entusiasmera. MONTREE

6 Några viktiga förutsättningar för utvecklande styrelsearbete
En bra sammansatt styrelse. Uppbyggd rapportstruktur. Engagerad VD/klubbchef med bra ledaregenskaper. Grundläggande kunskap om lagar och regler. MONTREE

7 Styrelsens sammansättning
Ordförandes roll. Kompetenser på ledamöter. Kontaktnät. Att ledamöterna kompletterar varandra. MONTREE

8 Hygienfaktorer Att komma i tid. Att vara påläst.
Att göra det man åtagit sig. Att framföra sin åsikt. Prestigelöst. Alltid företaget/klubben före sig själv. MONTREE

9 Checklistor Innan tillträde Löpande styrelsearbete Strategiarbetet
Försäljning och kundnytta Budgetarbete Rapportering Organisation Förvärv Varningssignaler Riskarbete MONTREE

10 Ideella styrelser Engagemang styr Rekryteringsprocessen
Svag eller ingen ägarvilja Ofta små ekonomiska resurser Utmanande organisation Kortsiktighet Valberedningen MONTREE

11 Entreprenörskap, Affärsmannaskap och framtidens utmaningar.
MONTREE

12 Entreprenörskap Kan man arbeta entreprenöriellt inom alla branscher?
Entreprenör = Tänker annorlunda, tar risk, har nya idéer, vilja att bygga, blir aldrig nöjd, ser inga hinder, ser alltid nästa möjlighet, osv. Hur skulle entreprenörskapet kunna utvecklas inom golfen? Kombinera entreprenörskap med affärsmannaskap så blir framtiden ljus. MONTREE

13 Affärsmannaskap Affärsmannaskap – att förstå hur man skapar lönsamhet.
Några exempel: Genomtänkt säljarbetet. Strukturerat inköpsarbete. Ständigt arbeta med marginaler Effektiviseringar, alltid hitta smartare lösningar. Optimal organisation, att ha rätt folk med på tåget. Att mäta och utveckla strukturerat. Att förstå och agera efter ekonomiska. Budget, rapport, analys, åtgärd Inget får ske av en tillfällighet. MONTREE

14 Organisationens affärsmässighet
Affärsmodellen Affärsplanen Sätta visioner o mål Budget Likviditet/Finansiering Marknadsföring Kundsegment Tålamod, disciplin Kostnadsmedvetenhet Öva mod Ekonomistyrning Att sälja Prioritera Förpacka produkten Undvik mellanhänder Bygga långsiktig lönsamhet Ha kul MONTREE

15 Affärsmässiga beslut Vilka fakta grundar vi våra beslut på?
Hur mäter vi utfall? Hur analyserar vi utfall och hur agerar vi på det? Hur tar vi fram affärsdrivande nyckeltal? Affärsutveckling – strukturerat arbete grundat på fakta tillsammans med magkänsla. MONTREE

16 Affärsmässig försäljning?
Hur ser man på försäljning inom golfen? Finns det nytänk? Vad kan man sälja? Sponsring, företagsgolf, nybörjarkurser, greenfee, restaurang, range, etc, etc. Finns det en säljorganisation? Arbetar den strukturerat? Finns CRM system? Målstyrning, aktiviteter, uppföljning? MONTREE

17 Att vara steget före! Hur ser framtiden ut?
Vill man leda utvecklingen, följa utvecklingen eller efteråt undra vad som hände? Kan man arbeta strukturerat med framtidsfrågor? Långtsiktigt perspektiv MONTREE

18 Framtidsarbetet Att inse att allt kommer att förändras
Att hela tiden försöka ligga steget före Att anpassa koncept och organisation efter ny efterfrågan. Att alltid ifrågasätta det man gör. Att ständigt fundera över sin egen roll. Att aldrig vara nöjd och att ständigt söka förbättringar och nya vägar. MONTREE


Ladda ner ppt "Föreläsning PGA 5 september 2011 Thomas Sonesson MONTREE AB."

Liknande presentationer


Google-annonser