Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla M Holm Från könsroller till queer och…? termer i och om ett FoU-fält i utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla M Holm Från könsroller till queer och…? termer i och om ett FoU-fält i utveckling."— Presentationens avskrift:

1

2 Ulla M Holm ulla.holm@wmst.gu.se http://hum.gu.se/institutioner/genusvetenskap/ Från könsroller till queer och…? termer i och om ett FoU-fält i utveckling Kvinnohistoriska samlingarnas 50-årsjubileum Göteborgs universitet 7 mars 2008

3 2 1978 Kvinno- historia Könsrolls- forskning Genus-Vetenskap Gender studies KvinnoforskningKvinnohistoriaKvinnolitteratur…. Genus Jämställdhetsforskning Equal opportunities research Genusforskning Feministisk teori Könsteori/genusteori Sexualitetstudier: HBT Queer studier Maskulinitetsstudier Intersektionella studier 1986 Fältets utveckling på policy- & gräsrotsnivå Kvinnoår1975

4 3 Simone de Beauvior 1908-1986 Le deuxieme sexe, 1949 Det Andra könet, 2002 Övers.: Adam Inczédy-Gombos & Åsa Moberg. Fackgranskn. & förord: Eva Gothlin Man föds inte till Kvinna, man blir det….

5 4 bell hooks What do you mean ”we” white girl? Aurdre Lorde

6 5 Genustrubbel Judith Butler Genustrubbel ”queer” teori ≠ postfeminism •Feministteori +”queer” teori ≠ postfeminism •Problematiserar –Kön≠genus –Kön ett resultat av genus • inte tvärtom performativt –genus är performativt •resultat av upprepningar –produktion av genus en heterosexuell matris •styrs av en heterosexuell matris

7 6 Mansforskning - & maskulinitetsstudier •Spänner från Robert Bly — (Robert) Raewyn Connell •Kritiska studier om män –Utgår från feministisk teori –Maskuliniteter –Hegemonisk maskulinitet Raewyn ConnellJeff Hearn

8 7 Intersektionalitet Olika dominansordningar interagerar på flera nivåer –Strukturellt –Politiskt –Representationellt Kimberlé Crenshaw

9 Etnicitets-studier Postkoloniala studier Kulturstudier CROM maskuliniteter produktion/ reproduktion H/B/T Queer heteronormativitet intersektionalitet klass/kön patriarkat Globala genus-studier kön/genus androcentrism/ gynocentrism Feministiska kulturstudier Genus-studier ett dynamiskt FoU-fält Kritiska sexualitets- studier Kvinnoforskning Rik på ny empiri & nya begrepp Mansforskning Tekno-studier eländighet/ värdighet Skillnad-> skillnader


Ladda ner ppt "Ulla M Holm Från könsroller till queer och…? termer i och om ett FoU-fält i utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser