Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen • Ansvar är kopplat till rollen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen • Ansvar är kopplat till rollen."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen • Ansvar är kopplat till rollen

2 LEDARE Fokus på egenskaper planerakommunicera motiveraförhandla problemlösarelösa konflikter samordnainitiera kontrolleraetc. Ledarstilar AuktoritärDemokratisk SakledareInteraktionsledare Teori XTeori Y Situationsbestämd, dvs. beror på • Typ av projekt • Projektförhållande • Projektets livscykel • Och dylikt

3 PROJEKTLEDARROLLEN Tre dimensioner – sex riktningar 1.Hantera intressenter Uppåt, t.ex. gentemot intern beställare Utåt, t.ex. beställare och leverantörer 2.Hantera projekts livscykel Framåt, sätta realistiska mål som man riktar sig mot Bakåt, övervaka framgången med lämpliga styrsystem 3.Hantera prestationer Nedåt, projektgruppen som enskilda medarbetare Inåt, granska sina prestationer och agerande

4 PROJEKTETS STYRPARAMETRAR Tid, anknyter till projektprocessen Kostnad, anknyter till projektprocessen Kvalitet, anknyter till projektresultatet Det finns en längsta nivå på varje oavsett vilket som prioriteras Görs klar redan i definitionsfasen/projektdirektiv

5 AGILE PROJEKTLEDNING Flexibilitet och snabbhet + smidighet • Dra fördel av förändringar • Proaktiv projektledning • Grundläggande metoder och principer för projektledning ska användas Särdrag • Helhetssyn på projekt • Omvärldsorintering • Värdeorientering • Agile projektorganisation

6 MÅNGFALDSORIENTERAD PROJEKTLEDNING Projekt kan liknas samhälle i miniatyr • Inom projektledningsområdet har projektgruppen betraktats som en homogen grupp Mångfald • Adresserar till variationsrikedom • Fokuserar på individens identitet Kopplas ofta till etnicitet • Primär dimension • Sekundär dimension

7 MÅNGFALDSORIENTERAD PROJEKTLEDNING Hofstede´s studie – attitydskillnader som cheferna i IBMs olika dotterbolag Fyra dimensioner • Maktdistans • Individualism • Maskulinitet • Undvikande av osäkerhet

8 GENUSSORIENTERAD PROJEKTLEDNING Kön motsvarar det biologiska könet Genus står för det sociala På ett grundläggande nivå Manliga och kvinnliga stereotyper Två perspektiv • Strukturalistiskt – tre strukturer i en organisation • möjlighetsstruktur • maktstrukturen • frekvensstrukturen • processperspektiv, kön som social konstruktion • Hur mans- och kvinnors roller skapas och uttrycks

9 PROJEKTKOMPLEXITET Volym komplexitet Strukturell komplexitet Osäkerhet (se sammanställningen i tabell 13.1) Effekter på projektledning

10 STRATEGI FÖR RISKHANTERING I PROJEKT Steg 1. Identifiering av risker • Vilken typ av risker kan det uppstå? • Var kan de uppstå? • När under projektets livscykel kommer de att uppstå? Steg 2. Kvantifiering av risker • Vilken effekt kommer olika risker att få på ett projekt? • Vad är sannolikheten att det inträffar? • Rangordna! Steg 3. Åtgärder för att hantera risker Steg 4. Kontroll av hur risker hanteras

11 DÄRFÖR SPRICKER IT-PROJEKT! (Tjäder/Söderlund i Berggren/Lindqvist) 1.Leverantörens åtagande 2.Beställarens åtagande 3.Leveranstidsplanerna 4.Det gemensamma projektet 5.Leveransgodkännande ************ Behov av lärande under projektets genomförandet Många IT-projekt tillämpar en inkrementell utvecklingsmodell, man börjar med de viktigaste funktionerna och sedan successivt utvecklar tilläggsfunktionerna allteftersom kunden förstår systemet

12 VAL AV PROJEKTLEDARE KRITERIER?


Ladda ner ppt "PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen • Ansvar är kopplat till rollen."

Liknande presentationer


Google-annonser