Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell BP 3.1 BP 3.2 Exempel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell BP 3.1 BP 3.2 Exempel."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell BP 3.1 BP 3.2 Exempel på Projekt för en Informationskampanj Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod Identifiering av målgrupp ”Vem?” Utformning av innehållet ”Vad?” Kommunika- tionsformer ”Hur?” Genomförande av kampanjen

2 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell GenomförandeSpecifikation BP 3.1 BP 3.2 Exempel på Projekt för en Informationskampanj (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod Identifiering av målgrupp ”Vem?” Utformning av innehållet ”Vad?” Kommunika- tionsformer ”Hur?” Genomförande av kampanjen

3 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Kravanalys Kravspeci- fikation Konstruktion/ Upphandling BP 3.1 Test/ Prov BP 4.1 Införande/ Överlämning BP 4.2 Exempel på ett utvecklingsprojekt - generellt Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".

4 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Kravanalys Kravspeci- fikation Konstruktion/ Upphandling BP 3.1 Test/ Prov BP 4.1 Införande/ Överlämning BP 4.2 Exempel på ett utvecklingsprojekt – generellt (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) GenomförandeSpecifikation Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".

5 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell RiskanalysKartläggningUrval BP 3.1 BP 3.2 KontrollUtvärdering BP 4.1 Exempel på Projekt för en kontrollinsats Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod

6 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell RiskanalysKartläggningUrval BP 3.1 BP 3.2 Kontroll Aktivitetsstegen (=Projektstegen) enligt aktuell arbetsmetod Utvärdering BP 4.1 GenomförandeSpecifikation Exempel på Projekt för en kontrollinsats (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)

7 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Analysera förändrings behoven Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål: 1)Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”. 2)Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett genomförande av det förstudien beskriver Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara ”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1 Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys Exempel på Projekt för en Förstudie Ta fram alter- nativa förslag till lösning Precisera valda lösnings- förslag Dokumentera i förstudie- rapporten Beskriv nuläget BP 3.1 BP 3.2 BP 4.1

8 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål: 1)Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”. 2)Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett genomförande av det förstudien beskriver Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara ”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1 Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys Exempel på Projekt för en Förstudie (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) GenomförandeSpecifikation Analysera förändrings behoven Ta fram alter- nativa förslag till lösning Precisera valda lösnings- förslag Dokumentera i förstudie- rapporten Beskriv nuläget BP 3.1 BP 3.2 BP 4.1

9 Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Release 1 Sprint1 Exempel på ett Scrum-projekt Release 2Release 3 Sprint2Sprint3 Arbetsmetod/Utvecklingsmodell SCRUM Samspelet Pejl och Scrum BP3 BP5


Ladda ner ppt "Gemensam version gei017.ppt x Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell BP 3.1 BP 3.2 Exempel."

Liknande presentationer


Google-annonser