Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på Projekt för en Informationskampanj

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på Projekt för en Informationskampanj"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på Projekt för en Informationskampanj
BP 3.1 3.2 Exempel på Projekt för en Informationskampanj Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod Identifiering av målgrupp ”Vem?” Utformning av innehållet ”Vad?” Kommunika-tionsformer ”Hur?” Genomförande av kampanjen

2 Genomförande Specifikation BP 3.1 3.2 Exempel på Projekt för en Informationskampanj (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod Identifiering av målgrupp ”Vem?” Utformning av innehållet ”Vad?” Kommunika-tionsformer ”Hur?” Genomförande av kampanjen

3 Exempel på ett utvecklingsprojekt - generellt
Kravanalys Kravspeci- fikation Konstruktion/ Upphandling BP 3.1 Test/ Prov 4.1 Införande/ Överlämning 4.2 Exempel på ett utvecklingsprojekt - generellt Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".

4 Kravanalys Kravspeci- fikation Konstruktion/ Upphandling BP 3.1 Test/ Prov 4.1 Införande/ Överlämning 4.2 Exempel på ett utvecklingsprojekt – generellt (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) Genomförande Specifikation Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".

5 Exempel på Projekt för en kontrollinsats
Riskanalys Kartläggning Urval BP 3.1 3.2 Kontroll Utvärdering 4.1 Exempel på Projekt för en kontrollinsats Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod

6 Riskanalys Kartläggning Urval BP 3.1 3.2 Kontroll Aktivitetsstegen (=Projektstegen) enligt aktuell arbetsmetod Utvärdering 4.1 Genomförande Specifikation Exempel på Projekt för en kontrollinsats (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)

7 Exempel på Projekt för en Förstudie
Analysera förändrings behoven Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål: Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”. Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett genomförande av det förstudien beskriver Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara ”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1 Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys Exempel på Projekt för en Förstudie Ta fram alter- nativa förslag till lösning Precisera valda lösnings- förslag Dokumentera i förstudie- rapporten Beskriv nuläget BP 3.1 3.2 4.1

8 Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål:
Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”. Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett genomförande av det förstudien beskriver Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara ”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1 Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys Exempel på Projekt för en Förstudie (med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande) Genomförande Specifikation Analysera förändrings behoven Ta fram alter- nativa förslag till lösning Precisera valda lösnings- förslag Dokumentera i förstudie- rapporten Beskriv nuläget BP 3.1 3.2 4.1

9 Arbetsmetod/Utvecklingsmodell
Exempel på ett Scrum-projekt Samspelet Pejl och Scrum Arbetsmetod/Utvecklingsmodell SCRUM Release 1 Release 2 Release 3 BP3 BP5 Sprint1 Sprint2 Sprint3 BP3 BP5


Ladda ner ppt "Exempel på Projekt för en Informationskampanj"

Liknande presentationer


Google-annonser