Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När jag började på Bolagsverket... SYSUTV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När jag började på Bolagsverket... SYSUTV"— Presentationens avskrift:

1 När jag började på Bolagsverket... SYSUTV
Löpande styrning och kvalitetssäkring Effektanalys Projektavslut Effektuppföljning BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 Genomföra Agilt Genomförande Specificera Projektanalys Förstudie Testplan VBU Projektkontrakt Kvalitetsplan Överlämningsplan Kalkyl Tekniskt PM Tekniskt PM Tekniskt PM Avslutsrapporter PEJL Behov & Målgrupp Projektplan CM-plan Utbildningsplan Projektutvärdering Effektuppföljningsplan Resursplan Info & kommunikationsplan Projekt SAD Riskanalys Riskhanteringsplan Statusrapporter Agenda styrgrupp Backlog SCRUM Sprint Backlog Burn Down Chart Sprint Log (decision log) Informationsklassning Designriktlinjer Översikt mappning AF Mot AD Begreppsmodell Verksamhet Projekt Arkitektur/utveckling Test Drift Styrande dokument Krav Domän SAD Domän SAD Systembeskrivning Domän SAD Verksamhetsprocess beskrivning AF Översikt Begreppskatalog GUI riktlinjer (Styleguide) Designriktlinjer IT-strategi Testpolicy och strategi När jag började på Bolagsverket... AF SYSUTV Detaljkrav TF Översikt TF Testrapport Installationsbeskrivning Leveranssedel Driftinformation 1

2 Informationsstruktur
Sprint The webb Projekt# Kategorisering Informationsstruktur Konceptuell design Grafisk design sitekarta Struktur Sortering Utseende Innehåll Volym Frekvens Process Regler Behörigheter A A B C C A C B B D C C Mallar Inmall 1 Mall 2 Mall 3 Mall 4 Mall 5 Mall 6 Utmall 1 Mall 2 Mall 3 Mall 4 Mall 5 Mall 6 Redaktionellt tänk (mål vision)

3 Sprint # Förstudie Workshops Backlog Beslutslista Produktbeskrivning
Mappning Backlog Beslutslista Produktbeskrivning WSI Utredningar Beslut Item # Item # Item # Vissa utredningar kan genomföras i sprinten Item # Sprint #

4 Sprint # Workshop Kravdoc Utv Testdoc Leverans Test Testrapport

5 Krav Tester UTV Paket Bild (prototyp) Behovslistan
Informationsstruktur (Vilken info ska finnas, ingångar, underavd) Bild (prototyp) Item # Konceptuell design (Vilka byggklossar ska finnas, navigering, länklista, osv..) Grafisk design (grafik, färg, form) Krav HTML Kravdoc Testdoc Tester UTV Paket Testrapport

6 Utvecklingsavdelningen
Redaktionella riktlinjer Användningsfallsöversikt Informationsstruktur Användningsfall Verksamhet Begreppsmodell Begreppskatalog Detaljkrav Domän SAD Verktygslåda Generell processbeskrivning Förvaltning Icke Funktionella krav Systembeskrivning Utvecklingsavdelningen Testfallsöversikt Testmiljöbeställning Testplan Driftdokumentation Installationsbeskrivning Leveranssedel Drift Testfall Testrapport Informationsklassning Icke Funktionella krav

7 Releaseplan Bolagsverket.se
Användartester Testteam IFK Funktionella tester Integrationstest Systemtester Scrumteam 1.0.0 Acc Prod Leverans Leverans Leverans Release Utv Sys Sprint1 Releaseplan Bolagsverket.se När vi arbetar I scrum på bolagsverket är tanken att leverera till systemtest efter varj sprint. Det är lite olika hur vi lyckas med detta men det är ambitionen. Vi har också ett testteam för prestanda och icke funktionella tester. leverere vi är ju definitionen att vi levererar produktionsfärdiga paket I varje sprint. Visa bild på plan. 2 veckor innan leverans till acceptans. Kolla krav för produktion… Sprint2 Sprint3 Sprint 4 7


Ladda ner ppt "När jag började på Bolagsverket... SYSUTV"

Liknande presentationer


Google-annonser