Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Söderström Serviam 1 DF är en ideell förening Centralt branschorgan för IT-användare som verkar för ökad effektivitet och rationalitet Erfarenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Söderström Serviam 1 DF är en ideell förening Centralt branschorgan för IT-användare som verkar för ökad effektivitet och rationalitet Erfarenhet."— Presentationens avskrift:

1 Peter Söderström Serviam 1 DF är en ideell förening Centralt branschorgan för IT-användare som verkar för ökad effektivitet och rationalitet Erfarenhet från ett antal liknande projekt som gällt nya teknikområden Samverkan mellan företag – erfarenhetsspridning – sparar resurser – Företagens behov styr uppläggningen Samverkan med forskning Dataföreningen i Sverige

2 Peter Söderström Serviam 2 Organisationer som deltar i Serviam Organisation AMF pension Banverket Dataföreningen KTH/ DSV Högskolan i Skövde IT plan RSV Sandvik SAS SLL Tietio Enator SEB Volvo IT RPS?

3 Peter Söderström Serviam 3 Hur skapas kunskap?

4 Peter Söderström Serviam 4 Serviam övergripande idé logik information Utbyte mellan oberoende parter över internet part

5 Peter Söderström Serviam 5 Serviam övergripande idé Möjliggörande teknologi Ekonomisk infrastruktur Användarnas behov stödfunktioner affärsmodeller arkitektur Behörighet Juridik säkerhet

6 1 Litteraturstudie 2,3,4,5 Kartläggning 9 Utvärdering metod-teknik 11 Utv. av effek ter 6,7 Metod och teknikutveckling 10 Kunskapsspridning o n d j f m a m j j a s 2003 20042005 År 2 År 1 8 Affärsnytta Projektplan centrala delar

7 Kartläggning Metod och teknikutveckling o n d j f m a m j j a s 2003 20042005 År 2 År 1 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) 3. Arkitektur 4. Förvaltning 5. Affärsnytta 8 Affärs nytta 6 Arkitektur web services 7 Förvaltning web services Projektplan centrala delar

8 Kartläggning Metod och teknikutveckling 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) 3. Arkitektur 4. Förvaltning 6 Arkitektur web services 7 Förvaltning web services Projektets leverabler struktur och användning av katalogtjänster avtalsformer arkitektur katalog med arkitekturmönster för web services 2.1 2.2 3.1 förvaltningsaspekter 4.1 Utveckling av tekniska stödfunktioner 4.2 3.2 Prototyper som demonstrerar arkitektur katalog med mönster och design för web services 6.1 6.2 5. Affärsnytta 8 Affärs- nytta och införande affärsnytta 5.1 Ekonomiska & juridiska aspekter 5.2 Pedagogiskt material och handledningar 8.2 Prototyper av verktyg för förvaltningsstöd 7.2 Procesmodell för underhåll av web services 7.1

9 KartläggningMetod och teknikutveckling 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) 2. Stödfunktioner - aktiviteter struktur och användning av katalogtjänster avtalsformer 2.1 2.2 Översiktlig kartläggning av funktionalitet för att stödja användning av en infrastruktur baserad på webb services. Vi studerar 1.Kataloger och söksystem 2.Säkerhet. Verifikation av att motparten är rätt och är det under hela dialogen 3.Driftsövervakning. Övervakning av prestanda, hastighet, felfrekvens, vilka som kommunicerar, etc 4.Verifiering a.Avtalsbildning för tjänstebaserade system

10 Metod och teknikutveckling Kartläggning 3. Arkitektur - aktiviteter 1.kartlägga och dokumentera nuläge, problem och behov i organisationer med betydande användning 2.hur befintliga systemarkitekturer på sikt kan utvecklas till tjänstebaserade arkitekturer 3.utformning av web services för enkel samverka med andra web services. 4.hur befintliga systemarkitekturer påverkas 3. Arkitektur 6 Arkitektur web services arkitektur katalog med arkitekturmönster för web services 3.1 3.2 Prototyper som demonstrerar arkitektur katalog med mönster och design för web services 6.1 6.2 intervjuer, seminarier, modelleringssessioner och rapportförfattande x 1.uppbyggnad med komponenter och objekt med mönster och ramverk 2.Samordning av web services. Hur web services kan samordnas och kombineras. Hur skillnader i meddelandetolkning och processlogik kan identifieras och hanteras 3.riktlinjer för design av web services för modularisering och minskat beroende till andra tjänster. empiriska studier hos företag, utformning av riktlinjer och algoritmer, konstruktion av prototyper som bygger på tidigare framtagen teknik

11 Peter Söderström Serviam 11 Metod och teknikutveckling Kartläggning 4. Förvaltning - aktiviteter 1.processer, roller och aktiviteter för förvaltning av web services 2.hur förvaltning av tjänstebaserade system mellan organisationer hanteras organisatoriskt 3.övervakning och drift av web services. 4.egenskaper hos web services som ska övervakas 5.tekniker för övervakning, med hänsyn tagen till befintlig webbtjänst teknik kartläggning av arbetsprocesser och behov av teknikstöd för drift hos företag, utformning underhållsprocess, konstruktion av prototyper delvis baserade på redan framtagen teknik 1.nuläge, problem och behov för förvaltning av web services, speciellt för kunskaps- hanterande tjänster inom företag 2.hur företag i praktiken underlättar integration av system 3.identifiera de arbetsprocesser som används för förvaltning av web services inklusive gränser och kopplingar mellan dessa planering, intervjuer, seminarier och rapportförfattande 4. Förvaltning 7 Förvaltning web services förvaltningsaspekter 4.1 Utveckling av tekniska stödfunktioner 4.2 Prototyper av verktyg för förvaltningsstöd 7.2 Procesmodell för underhåll av web services 7.1

12 Metod och teknikutveckling Kartläggning 5. Affärsnytta - aktiviteter 1.betydelsen av hur beskrivna arkitekturer möjliggör effektiva affärsmodeller belyses i affärsmässiga termer 2.handledningar som konkret visar hur den framtagna metodiken kan stödja den löpande verksamheten, bl.a. via olika praktikfall Det framtagna materialet skall vara ett stöd för beställarkompetensen planering, intervjuer och rapportförfattande, kartläggning av olika typer av kostnader, studium av hur rättigheter, avtal och ägande påverkas. 1.nuläge, problem och behov för affärsnytta, speciellt för kunskapshanterande tjänster inom företag som nått framgång med tekniken 2.identifiera situationer där tekniken har visat sig utgöra en väsentlig förutsättning för en effektiv verksamhet 3.identifiera förhandenvarande arkitekturer 4.hur nya former av interaktion mellan organisationer möjliggörs 5.krav som olika tillämpningsområden ställer på arkitekturen 5. Affärsnytta 8 Affärs- nytta och införande affärsnytta 5.1 Ekonomiska & juridiska aspekter 5.2 Pedagogiskt material och handledningar 8.2


Ladda ner ppt "Peter Söderström Serviam 1 DF är en ideell förening Centralt branschorgan för IT-användare som verkar för ökad effektivitet och rationalitet Erfarenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser