Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dataföreningen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dataföreningen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Dataföreningen i Sverige
DF är en ideell förening Centralt branschorgan för IT-användare som verkar för ökad effektivitet och rationalitet Erfarenhet från ett antal liknande projekt som gällt nya teknikområden Samverkan mellan företag erfarenhetsspridning sparar resurser Företagens behov styr uppläggningen Samverkan med forskning

2 Organisationer som deltar i Serviam
AMF pension Banverket Dataföreningen KTH/ DSV Högskolan i Skövde IT plan RSV Sandvik SAS SLL Tietio Enator SEB Volvo IT RPS? Organisationer som deltar i Serviam

3 Hur skapas kunskap?

4 Serviam övergripande idé
part part logik logik information information Utbyte mellan oberoende parter över internet logik part information

5 Serviam övergripande idé
Möjliggörande teknologi stödfunktioner affärsmodeller Ekonomisk infrastruktur arkitektur Användarnas behov Behörighet Juridik säkerhet

6 6,7 Metod och teknikutveckling 9 Utvärdering metod-teknik
Projektplan centrala delar År 1 År 2 1 Litteraturstudie 2,3,4,5 Kartläggning 6,7 Metod och teknikutveckling 9 Utvärdering metod-teknik 8 Affärsnytta 11 Utv. av effekter 10 Kunskapsspridning o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s 2003 2004 2005

7 6 Arkitektur web services 7 Förvaltning web services
Projektplan centrala delar År 1 År 2 Kartläggning Metod och teknikutveckling 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) 3. Arkitektur 6 Arkitektur web services 4. Förvaltning 7 Förvaltning web services 5. Affärsnytta 8 Affärsnytta o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s 2003 2004 2005

8 6 Arkitektur web services 7 Förvaltning web services
Projektets leverabler Kartläggning Metod och teknikutveckling 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) struktur och användning av katalogtjänster 2.1 2.2 avtalsformer 3. Arkitektur arkitektur 6 Arkitektur web services 3.1 Prototyper som demonstrerar arkitektur 6.2 katalog med arkitekturmönster för web services 3.2 katalog med mönster och design för web services 6.1 7 Förvaltning web services 4. Förvaltning Procesmodell för underhåll av web services 7.1 förvaltningsaspekter 4.1 Utveckling av tekniska stödfunktioner 4.2 Prototyper av verktyg för förvaltningsstöd 7.2 5. Affärsnytta 8 Affärs-nytta och införande affärsnytta 5.1 Ekonomiska & juridiska aspekter 5.2 Pedagogiskt material och handledningar 8.2

9 2. Stödfunktioner - aktiviteter
Kartläggning Metod och teknikutveckling 2. Stödfunktioner (kataloger, säkerhet, driftsövervakning, verifiering) struktur och användning av katalogtjänster 2.1 2.2 avtalsformer Översiktlig kartläggning av funktionalitet för att stödja användning av en infrastruktur baserad på webb services. Vi studerar Kataloger och söksystem Säkerhet. Verifikation av att motparten är rätt och är det under hela dialogen Driftsövervakning. Övervakning av prestanda, hastighet, felfrekvens, vilka som kommunicerar, etc Verifiering Avtalsbildning för tjänstebaserade system

10 6 Arkitektur web services
3. Arkitektur - aktiviteter Metod och teknikutveckling Kartläggning arkitektur 6 Arkitektur web services 3. Arkitektur 3.1 Prototyper som demonstrerar arkitektur 6.2 katalog med arkitekturmönster för web services 3.2 katalog med mönster och design för web services 6.1 uppbyggnad med komponenter och objekt med mönster och ramverk Samordning av web services . Hur web services kan samordnas och kombineras. Hur skillnader i meddelandetolkning och processlogik kan identifieras och hanteras riktlinjer för design av web services för modularisering och minskat beroende till andra tjänster. kartlägga och dokumentera nuläge, problem och behov i organisationer med betydande användning hur befintliga systemarkitekturer på sikt kan utvecklas till tjänstebaserade arkitekturer utformning av web services för enkel samverka med andra web services. hur befintliga systemarkitekturer påverkas x empiriska studier hos företag, utformning av riktlinjer och algoritmer, konstruktion av prototyper som bygger på tidigare framtagen teknik intervjuer, seminarier, modelleringssessioner och rapportförfattande

11 7 Förvaltning web services
4. Förvaltning - aktiviteter Metod och teknikutveckling Kartläggning 7 Förvaltning web services 4. Förvaltning Procesmodell för underhåll av web services förvaltningsaspekter 7.1 4.1 Utveckling av tekniska stödfunktioner 4.2 Prototyper av verktyg för förvaltningsstöd 7.2 processer, roller och aktiviteter för förvaltning av web services hur förvaltning av tjänstebaserade system mellan organisationer hanteras organisatoriskt övervakning och drift av web services . egenskaper hos web services som ska övervakas tekniker för övervakning, med hänsyn tagen till befintlig webbtjänst teknik nuläge, problem och behov för förvaltning av web services, speciellt för kunskaps-hanterande tjänster inom företag hur företag i praktiken underlättar integration av system identifiera de arbetsprocesser som används för förvaltning av web services inklusive gränser och kopplingar mellan dessa planering, intervjuer, seminarier och rapportförfattande kartläggning av arbetsprocesser och behov av teknikstöd för drift hos företag, utformning underhållsprocess , konstruktion av prototyper delvis baserade på redan framtagen teknik

12 8 Affärs-nytta och införande
5. Affärsnytta - aktiviteter Metod och teknikutveckling Kartläggning 5. Affärsnytta 8 Affärs-nytta och införande affärsnytta 5.1 Ekonomiska & juridiska aspekter 5.2 Pedagogiskt material och handledningar 8.2 betydelsen av hur beskrivna arkitekturer möjliggör effektiva affärsmodeller belyses i affärsmässiga termer handledningar som konkret visar hur den framtagna metodiken kan stödja den löpande verksamheten, bl.a. via olika praktikfall nuläge, problem och behov för affärsnytta, speciellt för kunskapshanterande tjänster inom företag som nått framgång med tekniken identifiera situationer där tekniken har visat sig utgöra en väsentlig förutsättning för en effektiv verksamhet identifiera förhandenvarande arkitekturer hur nya former av interaktion mellan organisationer möjliggörs krav som olika tillämpningsområden ställer på arkitekturen Det framtagna materialet skall vara ett stöd för beställarkompetensen planering, intervjuer och rapportförfattande, kartläggning av olika typer av kostnader, studium av hur rättigheter, avtal och ägande påverkas.


Ladda ner ppt "Dataföreningen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser