Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte för publicerare Nya Vårdgivarwebben Projekt Nya Vårdgivarwebben Effektkartläggning och användartester Projektdirektiv Omfattning – avgränsningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte för publicerare Nya Vårdgivarwebben Projekt Nya Vårdgivarwebben Effektkartläggning och användartester Projektdirektiv Omfattning – avgränsningar."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte för publicerare Nya Vårdgivarwebben Projekt Nya Vårdgivarwebben Effektkartläggning och användartester Projektdirektiv Omfattning – avgränsningar Ny struktur och grafisk design Nytt namn Publicerare – utbildning Övriga frågor 140626 + 140630

2 Projekt – Nya Vårdgivarwebben Bakgrund Skåneportalen stängs ner under 2015 Koppling Skane.se – ny teknisk plattform Lansering december 2014

3 Omfattning Omfång på de webbplatser som ska integreras i VGW: Befintliga VGW 3.500 sidor Egna webbplatser om vård (ca 30 st)11.500 Interregionalt samarbete/FoU 2.400 Viss vårdgivarinfo på sjukhusens externa webbplatser

4 Projektdirektiv Avgränsningar Följande delar ingår inte i projektet: arkivering av dokument utveckling av sökmotor genomgång av sjukhusens webbplatser genomgång och upplägg av webbplatser för interregionalt samarbete, Södra sjukvårdsregionen – övergripande beslut krävs genomgång och upplägg för området FoU – övergripande beslut krävs

5 Projektdirektiv Avgränsningar Följande avgränsningar gäller för: Lokala riktlinjer – projektet skapar förutsättningar för att lägga in relevanta lokala riktlinjer i den nya strukturen; att ta fram och lägga in dem ingår inte. ”Egna webbplatser” – av de 30-tal solitärer på Skåneportalen som innehåller vårdrelaterad information ska de mindre webbplatserna integreras i VGW under året. Resterande integreras under 2015.

6 Effektkartläggning & målgruppsanalys – Inuse 1. Effektmål för Nya vårdgivarwebben 3. Underlag för ny struktur 2. Användarprofiler och prioritering

7 VARFÖR EFFEKTMÅL HUR ANVÄNDNING VAD LÖSNING SYFTET – värdet för verksamheten Intervjuer Koncernkontoret MÄTOMRÅDE MÄTPUNKT ANVÄNDARPROFILER - motiv, drivkrafter, beteenden Intervjuer vårdpersonal (ANVÄNDNINGS)MÅL EGENSKAP FUNKTION

8 Effektkartläggning & målgruppsanalys Djupintervjuer – 17 st Resursägare/övergripande verksamhetsinfo – VGW, övergripande (Monica Larsson) – Avtalsförvaltning (Peter Sigsjö, Maria Antonsson-Anderberg) – Medicinska riktlinjer (Sven Oredsson) – God Vård (Åsa Berling) – Patientadministration (Pia Landgren) – Tandvård (Håkan Hellbjer) – Offentlig vård (Karin Ekelund) Användare – Läkare– vårdcentral (privat) – specialist kirurg-/medicinklinik (offentlig) – Sjuksköterska– vårdcentral, BVC eller BMM (Hälsoval, privat) – sjukhus – MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska (kommun) – Verksamhetschef– vårdcentral (privat) – sjukhus – Fysioterapeut (sjukgymnast) – (privat) – Medicinsk sekreterare– (privat) – (offentlig)

9 VGI och VGW Idag förvirrande för offentligt anställda som har både VGI och VGW. Rekommendation: Se över fördelningen av information mellan VGI och VGW.

10 Effektkartläggning Prioritering av målgrupper Vårdpersonal Ge rätt vård – stödjande (vårdprogram, riktlinjer, checklistor etc) Verksamhetschefer Göra rätt sak – styrande (uppdrag, avtal, beslut etc) Utbildning/utveckling Göra bättre jobb – utvecklande (utbildning, utveckling, utvärdering)

11 Projektdirektiv Vision Att Vårdgivarwebben blir ett självklart verktyg för alla vårdgivare, både privata och offentliga, där de kan hitta all relevant vårdrelaterad information inom Region Skåne.

12 Projektdirektiv Syfte Region Skåne har informationsskyldighet till alla vårdgivare. Syftet med projektet är att samla all relevant vårdrelaterad information från Region Skåne på Vård- givarwebben, så att alla vårdgivare som har uppdrag för/avtal med Region Skåne får tillgång till samma information.

13 Projektdirektiv Effektmål … Nya Vårdgivarwebben är ett arbetsverktyg som ska bidra till en effektivisering och kvalitetsökning i vårdgivarnas verksamhet. Alla regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument samt även relevanta lokala rutiner ska finnas på nya VGW. Mätområden: Nya VGW ska: - vara enkel och snabb att hitta på - innehålla relevant och aktuell information - vara ett självklart verktyg i vardagen.

14 Ny struktur och grafisk design Nya kategorier: Vårdprogram & riktlinjer Patientadministration Kompetens & utveckling Uppdrag & avtal Resultat & uppföljning IT

15 Huvudingångarna – behovs- och målgruppsorienterade ger stöd och vägledning för att göra rätt i jobbet när jag är med patienten (för läkare och sköterskor) ger mig koll på att vi gör rätt sak och hur bra (för verksamhetschef er) ger möjlighet till att göra bättre jobb genom utveckla min kompetens och om vad som händer inom området (för alla) hjälper mig med allt det praktiska i jobbet och i hanteringen av patienten (för alla) ger svar på och stöd i tekniska frågor (speciellt för privata)

16 Ny struktur och grafisk design Grafisk design: Vi använder samma mallar som för Skane.se Orange – ”vår färg” Nya tekniska möjligheter: Utbildningskalender Kategorisering/taggning

17 Nytt namn Vårdgivare i Skåne Webbadress: http://vardgivare.skane.sehttp://vardgivare.skane.se Information om namn och webbadress görs vid lanseringen i december.

18 Publicerare Informationsmöten 26 och 30 juni 90 publicerare för Vårdgivarwebben Mål: färre ska publicera mer… för att göra publiceringen så effektiv som möjligt, för att struktur och upplägg ska efterlevas samt att användarvänlighet, sök- och hittbarhet ska bli så hög som möjligt

19 Utbildning av publicerare Episerver 7 Utbildningen samordnas med Skane.se Endagskurs för de som publicerar mycket Avdelningar betalar för kursen Preliminära datum: 20 aug, 3 sept, 9 sept, 3 okt E-learning/kortkurs för de som bara lägger in dokument eller redigerar text

20 Att göra redan nu… Nuvarande VGW Spretig struktur och svårt att navigera Många obesökta sidor Många ouppdaterade sidor Dåliga sökresultat (inte optimerat) Rensa sidor/dokument – sidor med ett tydligt syfte Ta bort avpublicerade sidor Se över sidor – välskrivna texter och nyckelord Uppdatera

21 Tidplan Nya Vårdgivarwebben FebJanAprilMarsJuniMaj 2014 BP1BP5 Juli Nov Sep Okt Aug BP3 BP1 –Presentera projektdirektiv BP2 –Fastställa projektdirektiv, presentation effektkartläggning BP3 –Fastställa ny övergripande struktur och grafisk design BP4 –Förslag plan för publicering i nya VGW, strategiskt inriktningsbeslut för publicering/publicerare, Förslag resurser/organisation 2015 BP5 –Fastställa förslag; förvaltningsorganisation VGW 2015 BP6 –Projektavslut, överlämning till projektägare Dec Leverans Ta fram ny innehållsstruktur Planering BP2 Målgrupps- analys Målgrupps- analys Kommunikation/förankring med berörda Inventering; Stäng ner “solitärer” (egna webbplatser), rensa material och sidor till/på VGW Produktion skarp miljö Grafisk design, interaktionsdesign Genomgång av texter/textproduktion (externa resurser) Utbildning publicerare Utveckla teknik/mallar Anpassning struktur BP4BP6

22 Vad händer nu? Vi arbetar flik för flik, kontaktar berörda innan vi gör något Samarbete med publicerare/faktaansvariga – förankrar och stämmer av efter hand Inventering publicerare – faktaansvariga Övriga frågor Kontakta oss: www.skane.se/nyavgw


Ladda ner ppt "Informationsmöte för publicerare Nya Vårdgivarwebben Projekt Nya Vårdgivarwebben Effektkartläggning och användartester Projektdirektiv Omfattning – avgränsningar."

Liknande presentationer


Google-annonser