Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4."— Presentationens avskrift:

1 Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4

2 Raindance Projektportal

3 Översikt Mål Målgrupp Behov
Projektstyrning - Ge bra uppföljningsmöjligheter Fokus på ekonomi jmfr budgeterat med utfall Helt webbaserad Het integrerad med övriga Raindance moduler Målgrupp Projektchefer Controllers Projektledare Behov Befintliga kunder både inom offentlig och privat sektor Finns med i alla nyupphandlingar Exempel på kunder som uttryckt behov: Fastighetsbolag Universitet Utöka vårt utbud för att sälja som tjänst: Även privata tjänsteföretag

4 Projektet i fokus Projekt- uppföljning
Upplägg och underhåll av projekt Planering (budgetering och prognosticering) Beställningshantering Tidrapportering Projekt- uppföljning Import Justeringar m h a bokföringsorder Samla funktionalitet på ett ställe som redan finns i Raindance Budget och prognos Fakturor Inköp Tidrapporter Generering av anläggning Kundfakturering Fakturamottagning

5 Projektportalens kontrollpanel
Översikt + att kunna bekvämt nå andra delar i Raindance (ex. Borrning till fakturan som ligger bakom saldot)

6 Status Inriktningsutredning klar Utredning bedrivs just nu
Utveckling startar till hösten Pilotversion beräknas till 2008 Vår Pilotkunder sökes!

7 Raindance arkivering

8 Raindance arkivering - Bakgrund
Nya behov / krav Ökande volymer Arkivering av information från portalerna Tidigare lösningar kring Raindance hanterar tyvärr inte bifogade filer Utredning Utvärderat befintliga arkivlösningar Många stora, komplexa och/eller dyra system Behov av ny arkivkomponent

9 Raindance arkivering – Ny arkivkomponent
Funktionella krav bl.a. Återsökning av information från Raindance tillsammans med bifogade dokument Möjlighet att arkivera data från alla typer av källsystem – inte enbart Raindance Lagra informationen arkivbeständigt Tekniska krav bl a plattformsoberoende flexibilitet för att kunna stödja nya krav i framtiden (gränssnitt, lagringsmedia, säkerhet mm) Övriga krav bl a Utveckla enligt OAIS standarden för arkivering (Open Archival Information System) Utveckla enligt standards för tjänstebaserade lösningar

10 Raindance arkivering – Ny arkivkomponent
Arkivkomponenten i korta drag: Grund- och metadata lagras strukturerat i form av xml (arkivbeständigt). Lagras tillsammans med bifogade dokument som sparas i befintligt format. Arkiverad information delas in i olika arkivtyper. Varje arkivtyp har ett schema som styr hur det arkiverade dokumentet skall se ut. Validering sker vid arkivering. Varje arkivtyp har även en konfiguration som beskriver arkivtypen, styr vilka fält i som skall indexeras, vart dokumenten skall sparas etc. Importkomponent sköter konvertering till xml, validerar och arkiverar data tillsammans med bifogade filer Webbgränssnitt används för återsökning av arkiverad information samt administration av delar av arkivet

11 Urval I gränssnittet gör man urval på vilken arkivtyp man vill söka på. Därefter fyller man i de sökfält man definierat upp för arkivtypen. Träfflistan hämtas utifrån indexerad data. För att titta på ett arkiverat dokument samt få tillgång till dess bifogade filer, så klickar man på en rad i träfflistan.

12 Visa arkiverade dokument
Här visas ett arkiverat dokument. Bilden presenterar det arkiverade dokumentets grund- och metadata samt alla bifogade bilder som hör till det arkiverade dokumentet. Eventuella referenser till andra arkivtyper visas under de bifogade filerna. Genom att klicka på länken för en bifogad fil, så öppnas denna. Presentationen av innehållet i det arkiverade dokumentet (översta delen) är inte fast utan kan förändras.

13 Raindance arkivering – Läget just nu
Pågående pilotprojekt hos Järfälla kommun Utrett behov och krav Definierat arkivtyper ur Raindance Leverantörsfakturor, Internleverantörsfakturor, Kundfakturor samt Bokföringstransaktioner Vissa delar saknas idag i exporterna ur Raindance Utvecklingspunkter inför 2007 Höst Vidareutvecklat arkivkomponenten under resans gång Inne i testperiod I 2007 Höst: Arkivering av internkundsfakturor Benämningar för vissa termer (leverantörsnamn, benämning på reskontraposttyp samt verifikationstyp) Arkivstatus på fakturor och verifikationer samt urval (kvitterar att data har arkiverats: efter flytt till arkivet, skapas fil som importeras i raindance som sätter om status) Historik för bokföringstransaktioner I 2007 Vår: Fakturastatus samt betalningsdatum Bokföringstransaktioner på fakturor Bifogade dokument, attester och meddelanden på bokföringstransaktioner Järfälla: Lösning har verifierats Järfälla testar mot Raindance 2005 Fler användare kör tester just nu Vid installation av Raindance 2007 Höst driftsättning Fler pilotkunder på gång. Arkivkomponenten är produktionsmässig. Det handlar just om all information finns tillgänglig i exporter.

14 Raindance arkivering – Att komma igång
Hur kommer vi igång? Kontakta er Raindance-konsult/säljare. Utred era behov och krav. Gärna i samråd/tillsammans med er Raindance-konsult. Workshop där vi - diskuterar vad ni har för behov och krav - kan vi använda befintliga arkivtyper eller måste nya skapas? - kan önskad information exporteras? - osv Arkivprojekt - Konfigurera exporter ur Raindance samt arkivtyper i arkivet - Implementation i testmiljö för test, utvärdering och kvalitetssäkring - Implementation i drift – nu har vi ett fungerande arkiv!

15 Raindance Bas4

16 Ny Raindance Applikationsserver (Bas4)
Ny helt omskriven modern plattform Kör Raindance applikation precis som befintlig applikationsserver 64-bitars arkitektur Obegränsat antal användare och processer Enkel automatiserad systemadministration Grafisk manuell systemadministration Förberedd för externa övervakningsverktyg Applikationen finns översatt till engelska Användare kan köra på olika språk mot samma server (svenska/finska/engelska)

17 64 bitar ger 4 miljarder större lagringsmöjlighet än 32 bitar
8 16 32 64 2E+18 4E+18 6E+18 8E+18 1E+19 1,2E+1 9 1,4E+1 1,6E+1 1,8E+1 2E+19 10 20 30 40 50 60 70 Bitar Bytes 8 256 16 65536 32 64

18 Grafisk vyer har ersatt OCP.
Bilden visar databasstatus: Operationer/sekund Lås Cursors Transaktioner

19 Skapa övervakningspaneler där man övervakar flera system på en gång.
Olika vyer ger olika detaljeringar av samma information, i det stora fönstret visas information om databasen på ett annat sätt än i föregående bild. De små fönstren visar processtatus på 4 olika processtyper på ett annat system: Klient Portal (RMC) Bakgrund Skrivare

20 Status Pilotversion i produktion hos American Express 2007 Höst
Fullständig version - kan ersätta bas3 Släpps Projekt tillsammans med WM-data Kartlägg integrationer, hårdvara och planera övergång Är du intresserad? Kontakta WM-data => Framåt dra nytta av helt nya möjligheter! Pilotdrift American Express: Kör på engelska i Indien och svenska i Sverige Kör Classic på interndatabas på Windows Driftstart 1:a systemet skedde 2/3 Driftstart 2:a systemet skedde 7/3 Driftstart 3:e systemet skedde 8/3 Driftstart sista och 4:e systemet skedde 16/4 2007 Höst Bas4-servern komplett: RMC/portal SQL Plattformar Windows Linux Solaris Oracle MS SQL server Att tänka på: Kräver modern hårdvara 64-bitars processor och operativsystem Minne beror på systemets storlek, men runt 4 GB Att byta från bas3 till bas4 Projekt tillsammans med WM-data Kräver manuella handpålägg, t ex databaskonvertering vid interndatabas (automatisera konvertering kommer bli tema för 2008 Vår) Kartlägg alla integrationer Framåt dra nytta av helt nya möjligheter: Nya integrationstekniker Ge Raindanceportalen nya möjligheter Ge applikation nya möjligheter Vi vill därför att övergången från bas3 till bas4 går så snabbt och smidigt som möjligt! Räknar med några kunder under hösten Vår plan är att bytet är klart inom 2 år


Ladda ner ppt "Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4."

Liknande presentationer


Google-annonser