Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4. © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance Projektportal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4. © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance Projektportal."— Presentationens avskrift:

1 Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4

2 © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance Projektportal

3 Översikt Mål –Projektstyrning - Ge bra uppföljningsmöjligheter –Fokus på ekonomi jmfr budgeterat med utfall –Helt webbaserad –Het integrerad med övriga Raindance moduler Målgrupp –Projektchefer –Controllers –Projektledare Behov –Befintliga kunder både inom offentlig och privat sektor –Finns med i alla nyupphandlingar

4 Projektet i fokus Projekt- uppföljning Upplägg och underhåll av projekt Planering (budgetering och prognosticering) Beställningshantering Tidrapportering Justeringar m h a bokföringsorder Import Fakturamottagning Kundfakturering Generering av anläggning

5

6 Status Inriktningsutredning klar Utredning bedrivs just nu Utveckling startar till hösten Pilotversion beräknas till 2008 Vår Pilotkunder sökes!

7 © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance arkivering

8 Raindance arkivering - Bakgrund Nya behov / krav Ökande volymer Arkivering av information från portalerna Tidigare lösningar kring Raindance hanterar tyvärr inte bifogade filer Utredning Utvärderat befintliga arkivlösningar Många stora, komplexa och/eller dyra system Behov av ny arkivkomponent

9 Raindance arkivering – Ny arkivkomponent Funktionella krav bl.a. Återsökning av information från Raindance tillsammans med bifogade dokument Möjlighet att arkivera data från alla typer av källsystem – inte enbart Raindance Lagra informationen arkivbeständigt Tekniska krav bl a plattformsoberoende flexibilitet för att kunna stödja nya krav i framtiden (gränssnitt, lagringsmedia, säkerhet mm) Övriga krav bl a Utveckla enligt OAIS standarden för arkivering (Open Archival Information System) Utveckla enligt standards för tjänstebaserade lösningar

10 Raindance arkivering – Ny arkivkomponent Arkivkomponenten i korta drag: Grund- och metadata lagras strukturerat i form av xml (arkivbeständigt). Lagras tillsammans med bifogade dokument som sparas i befintligt format. Arkiverad information delas in i olika arkivtyper. Varje arkivtyp har ett schema som styr hur det arkiverade dokumentet skall se ut. Validering sker vid arkivering. Varje arkivtyp har även en konfiguration som beskriver arkivtypen, styr vilka fält i som skall indexeras, vart dokumenten skall sparas etc. Importkomponent sköter konvertering till xml, validerar och arkiverar data tillsammans med bifogade filer Webbgränssnitt används för återsökning av arkiverad information samt administration av delar av arkivet

11

12

13 Raindance arkivering – Läget just nu Pågående pilotprojekt hos Järfälla kommun Utrett behov och krav Definierat arkivtyper ur Raindance Leverantörsfakturor, Internleverantörsfakturor, Kundfakturor samt Bokföringstransaktioner Vissa delar saknas idag i exporterna ur Raindance Utvecklingspunkter inför 2007 Höst Vidareutvecklat arkivkomponenten under resans gång Inne i testperiod

14 Raindance arkivering – Att komma igång Hur kommer vi igång? Kontakta er Raindance-konsult/säljare. Utred era behov och krav. Gärna i samråd/tillsammans med er Raindance-konsult. Workshop där vi - diskuterar vad ni har för behov och krav - kan vi använda befintliga arkivtyper eller måste nya skapas? - kan önskad information exporteras? - osv Arkivprojekt - Konfigurera exporter ur Raindance samt arkivtyper i arkivet - Implementation i testmiljö för test, utvärdering och kvalitetssäkring - Implementation i drift – nu har vi ett fungerande arkiv!

15 © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance Bas4

16 Ny Raindance Applikationsserver (Bas4) Ny helt omskriven modern plattform Kör Raindance applikation precis som befintlig applikationsserver 64-bitars arkitektur Obegränsat antal användare och processer Enkel automatiserad systemadministration Grafisk manuell systemadministration Förberedd för externa övervakningsverktyg Applikationen finns översatt till engelska Användare kan köra på olika språk mot samma server (svenska/finska/engelska)

17 64 bitar ger 4 miljarder större lagringsmöjlighet än 32 bitar BitarBytes 8256 1665536 324294967296 6418446744073709600000 81632 64 0 2E+18 4E+18 6E+18 8E+18 1E+19 1,2E+1 9 1,4E+1 9 1,6E+1 9 1,8E+1 9 2E+19 010203040506070

18

19

20 Status Pilotversion i produktion hos American Express 2007 Höst –Fullständig version - kan ersätta bas3 –Släpps 2007-10-31 Projekt tillsammans med WM-data –Kartlägg integrationer, hårdvara och planera övergång –Är du intresserad? Kontakta WM-data => Framåt dra nytta av helt nya möjligheter!


Ladda ner ppt "Statusrapport Projektportal Arkivering Bas4. © LogicaCMG 2006. All rights reserved Raindance Projektportal."

Liknande presentationer


Google-annonser