Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning och kontroll. Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning och kontroll. Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning och kontroll

2 Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar varandra. Styrning syftar till att medvetet påverka en verksamhet för att uppnå i förväg uppsatta mål.

3 Styrprocessen är inte avslutad förrän verksamheten följts upp, kontrollerats, värderats och erfarenheter tagits tillvara. Det är viktigt att tänka på. All ekonomisk styrning är framåtriktad. PDCA-cirkel: plan, act, check, do Lärande och reflektion kan leda till förändringar.

4 Ett mycket viktigt syfte med uppföljning och kontroll är att även bidra till lärande. Uppföljning kan ske i många dimensioner (balanserat styrkort). Varje perspektiv kan ha ett antal mätvariabler. Exempel på punkter att följa upp: Dela upp kostnader i delposter. Fokusera på stora kostnadsposter. Studera eventuella samband mellan olika delposter.

5 Analysera konsekvenser på både kort- och lång sikt. Aktivera och engagera personal. Utse ansvarig för åtgärder. Koppla olika åtgärder till belöningssystem. Det kan öka engagemanget.

6 För att kunna bedöma huruvida mätetalen är bra eller dåliga krävs jämförelsebaser. Ex. Föregående period Normalt utfall Budget Förkalkyl


Ladda ner ppt "Uppföljning och kontroll. Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar."

Liknande presentationer


Google-annonser