Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggproduktion Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggproduktion Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Byggproduktion Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys

2 Byggproduktion Strategisk planering och Ekonomistyrning

3 Byggproduktion Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

4 Byggproduktion Strategi-Strategisk planering (Strategos=Krigföring i stort) Definition strategi –Militärt:”Konsten att utnyttja slag för att vinna krig” –Företagsekonomiskt:”Konsten att utnyttja företagets resurser för att uppnå företagets mål”

5 Byggproduktion Målformulering Huvudmännens krav Krav från övriga intressenter Företagsledning MÅL

6 Byggproduktion Praktiskt strategiarbete Formulera organisationens mål Planera en strategi för att uppnå målen

7 Byggproduktion Strategi på olika organisationsnivåer Koncernstrategi Affärsområdesstrategi Divisionsstrategi -Affärsenhetsstrategi -Funktionsstrategi

8 Byggproduktion Strategiska perspektiv Strategi som förändring av position –Var och hur företaget skall agera för att bli konkurrenskraftigt Strategi som plan –Strategin som en medvetet planerad handlingslinje Strategi som handlingsmönster –Definieras av vad organisationen egentligen gör

9 Byggproduktion Strategi som förändring av position Nuvarande Diversifiering Nya Nuvarande Produkt utveckling Marknads penetration Marknads utveckling Nya Marknader Produkter Enligt Igor Ansoff (1965)

10 Byggproduktion Strategi som plan Analys Strategi formulering Genomförande Omvärld Företaget Mål Strategi Handlingsplan Uppföljning

11 Byggproduktion Strategi som handlingsmönster Planerad strategi Avsiktlig strategi Ej genomförd strategi Uppdykande strategier Genomförd strategi

12 Byggproduktion Ekonomistyrning Formulera ekonomiska mål Styra mot målet Vidtaga åtgärder Syfte: –Precisera ekonomiskt ansvar –Erhålla ekonomiska mål –Utforma och utnyttja ekonomiska system för styrning (budgetering)

13 Byggproduktion Budgetering Handlingsprogram konkretiserat i ekonomiska termer Budget = Förkalkyl (Räkning = Efterkalkyl) Syfte: –Samordna och planera –Styra mot uppställda mål –Kommunikationsinstrument mellan ledning och avdelningar i företaget –Kontrollinstrument

14 Byggproduktion Budgeteringens faser UppföljningKontroll Utfall Verk- ställighet Budget fastställs Budget uppställande Budget direktiv Framtagning Genomförande Uppföljning

15 Byggproduktion Budgetens uppbyggnad Försäljnings budget Tillverknings budget Personal och lönebudget Materialbudget Omkostnadsbudget Avskrivningsbudget Investeringsbudget Förråds/inköpsbudget DelbudgetTotalbudget Resultatbudget Likviditetsbudget Balansbudget

16 Byggproduktion

17 Budgeterad verksamhet för nästa år Personal Henrik Nilsson (ägare) 2 Civilingenjörer 1 sekreterare Arbetstid (tim/konsult)120jan-juniaug-nov 80dec Timarvode (kr)600 Kredittid(dagar)30 Rabatt under jan-mars25% Månadslön (kr/konsult)30000jan-dec Månadslön sekreterare (kr)15000 Övrigt Marknadskonsult (kr)50000jan 25000feb 5000apr, juni, aug, okt, dec Hyra (kr/mån)14500 Inventarier (kr)300000jan betalningstid 30 dagar Ek livslängd (år)5 Driftkostnader (kr)5000per månad utom juli betalas månaden efter Bokföring/revision (kr)25000faktureras i dec betalas i jan år2 Egen kapitalinsats (kr)100000jan Lån (kr)350000jan Löptid (år)10slutet av varje år Ränta6% Ränteintäkter (kr)6000 Skattesats28%ingen prel skatt

18 Byggproduktion Uppgift 1,Resultatbudget

19 Byggproduktion Uppgift 2, Likviditetsbudget Kv1Kv2Kv3Kv4Hela året Inbetalningar Inbetalningar från kunder3240005940004320006480001998000 Eget Aktiekapital100000000100000 Banklån350000000350000 Ränteintäkter6000 Summa inbetalningar7740005940004320006540002454000 Utbetalningar Marknadsföring7500010000500010000100000 Löner3150003150003150003150001260000 Hyra43500435004350043500174000 Drift1000015000100001500050000 Bokföring Räntor21000 Amortering35000 Inköp av inventarier300000000300000 Summa utbetalningar7435003835003735004395001940000 Differens3050021050058500214500 Ingående kassa030500241000299500 Utgående kassa30500241000299500514000 514000 6000 21000 35000

20 Byggproduktion Uppgift 3, Balansbudget


Ladda ner ppt "Byggproduktion Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser