Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflektioner från föregående vecka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflektioner från föregående vecka"— Presentationens avskrift:

1 Reflektioner från föregående vecka
Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Byggproduktion

2 Strategisk planering och Ekonomistyrning
Byggproduktion

3 Samband strategisk planering och ekonomistyrning
Budgetering Strategisk planering Budgetuppföljning Byggproduktion

4 Strategi-Strategisk planering (Strategos=Krigföring i stort)
Definition strategi Militärt:”Konsten att utnyttja slag för att vinna krig” Företagsekonomiskt:”Konsten att utnyttja företagets resurser för att uppnå företagets mål” Byggproduktion

5 Målformulering Huvudmännens Krav från övriga krav intressenter
Företagsledning MÅL Byggproduktion

6 Praktiskt strategiarbete
Formulera organisationens mål Planera en strategi för att uppnå målen Byggproduktion

7 Strategi på olika organisationsnivåer
Koncernstrategi Affärsområdesstrategi Divisionsstrategi -Affärsenhetsstrategi -Funktionsstrategi Byggproduktion

8 Strategiska perspektiv
Strategi som förändring av position Var och hur företaget skall agera för att bli konkurrenskraftigt Strategi som plan Strategin som en medvetet planerad handlingslinje Strategi som handlingsmönster Definieras av vad organisationen egentligen gör Byggproduktion

9 Strategi som förändring av position
Enligt Igor Ansoff (1965) Nuvarande Diversifiering Nya Produkt utveckling Marknads penetration Marknader Produkter Byggproduktion

10 Strategi som plan Analys Strategi formulering Genomförande Omvärld
Företaget Mål Strategi Handlingsplan Uppföljning Byggproduktion

11 Strategi som handlingsmönster
Planerad strategi Avsiktlig strategi Genomförd strategi Ej genomförd strategi Uppdykande strategier Byggproduktion

12 Ekonomistyrning Formulera ekonomiska mål Styra mot målet
Vidtaga åtgärder Syfte: Precisera ekonomiskt ansvar Erhålla ekonomiska mål Utforma och utnyttja ekonomiska system för styrning (budgetering) Byggproduktion

13 Budgetering Handlingsprogram konkretiserat i ekonomiska termer
Budget = Förkalkyl (Räkning = Efterkalkyl) Syfte: Samordna och planera Styra mot uppställda mål Kommunikationsinstrument mellan ledning och avdelningar i företaget Kontrollinstrument Byggproduktion

14 Budgeteringens faser Framtagning Genomförande Uppföljning Budget
direktiv Budget uppställande Budget fastställs Genomförande Verk- ställighet Utfall Uppföljning Kontroll Uppföljning Byggproduktion

15 Förråds/inköpsbudget
Budgetens uppbyggnad Delbudget Totalbudget Försäljnings budget Resultatbudget Likviditetsbudget Balansbudget Tillverknings budget Personal och lönebudget Materialbudget Omkostnadsbudget Avskrivningsbudget Investeringsbudget Förråds/inköpsbudget Byggproduktion

16 Byggproduktion

17 Budgeterad verksamhet för nästa år
Personal Henrik Nilsson (ägare) 2 Civilingenjörer 1 sekreterare Arbetstid (tim/konsult) 120 jan-juni aug-nov 80 dec Timarvode (kr) 600 Kredittid (dagar) 30 Rabatt under jan-mars 25% Månadslön (kr/konsult) 30000 jan-dec Månadslön sekreterare (kr) 15000 Övrigt Marknadskonsult (kr) 50000 jan 25000 feb 5000 apr, juni, aug, okt, dec Hyra (kr/mån) 14500 Inventarier (kr) 300000 jan betalningstid 30 dagar Ek livslängd (år) 5 Driftkostnader (kr) 5000 per månad utom juli betalas månaden efter Bokföring/revision (kr) 25000 faktureras i dec betalas i jan år2 Egen kapitalinsats (kr) 100000 jan Lån (kr) 350000 jan Löptid (år) 10 slutet av varje år Ränta 6% Ränteintäkter (kr) 6000 Skattesats 28% ingen prel skatt Byggproduktion

18 Uppgift 1,Resultatbudget
Byggproduktion

19 Uppgift 2, Likviditetsbudget
1 2 3 4 H e l a å r t I n b i g f k u d 5 9 6 8 E A p B R ä S m 7 U M s ö L y D o 6000 21000 35000 Byggproduktion

20 Uppgift 3, Balansbudget Byggproduktion


Ladda ner ppt "Reflektioner från föregående vecka"

Liknande presentationer


Google-annonser