Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetering Thomas Westin Kapitel 12-15. Budgeteringens syften Planering Samordning Resursallokering Dimensionering Ansvarsfördelning Uppföljning Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetering Thomas Westin Kapitel 12-15. Budgeteringens syften Planering Samordning Resursallokering Dimensionering Ansvarsfördelning Uppföljning Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Budgetering Thomas Westin Kapitel 12-15

2 Budgeteringens syften Planering Samordning Resursallokering Dimensionering Ansvarsfördelning Uppföljning Kommunikation Medvetenhet Målsättning Motivation Incitamentssystem

3 Budget slag • Huvudbudgetar bygger på delbudgetar  Funktionsbudget  Projektbudget  Investeringsbudget  Produktbudget  Kundbudget  Försäljningsbudget  Resursbudget  m.m. Resultatbudget Likviditetsbudget Budgeterad balansräkning Figur 13:1 sidan 332

4 Icke-finansiella budgetar sid 378 & 379

5 Resultatbudget Försäljnings- budget Inköpsbudget Omkostnads- budget Personalbudget Kapitalbudget Företagets Resultatbudget Marknadsavdelning Resultatbudget Produktionsavdelning Resultatbudget Forskningsenhet Kostnadsbudget Serviceavdelning Resultatbudget Staber Kostnadsbudget Figur 13:2 sidan 335 och figur 13:3 sidan 336

6 Exempel på resultatbudgetar; Boken sidorna 337, 338 och 339

7 Likviditetsbudget Likvida medel påverkas: Positivt av inbetalningar, t.ex.Negativt av utbetalningar, t.ex. Från kunder: Kontantförsäljning Betalda kundfordringar Förskott Från ägare: Aktieägartillskott Nyemission Från långivare: Lån Till leverantörer: Kontanta inköp Betalda leverantörsskulder Till ägare: Utdelning Till långivare: Räntor Amorteringar Till anställda: Lön Till myndigheter: Skatter Avgifter Figur 13:4 sidan 340

8 Delbudgetar Kunskapsföretag Handelsföretag Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Timbudget Utbildningsbudget Personalbudget Försäljningsbudget Administrationsbudget Inköpsbudget Lagerbudget Produktionsbudget Investeringsbudget Inköpsbudget Lagerbudget

9 Exemplet Rena Fat Försäljnings- budget Inköpsbudget Lagerbudget Varukostnads- budget Omkostnads- budget Likviditetsbudget Investerings- budget Personalbudget Kapitalbudget Resultatbudget Budgeterad balansräkning Figur 13:5 sidan 369

10 Budgetexempel sidan 369 och framåt

11 Budgetprocessen • Budgetuppställande  Budgetperiod = oftast kalenderår  Budgetvärden vid årsskiftet  Förutsättningar inför semestern  Fastställs i december Budgetuppställande Budgetuppföljning Budgetanalys Figur 14:1 sidan 383

12 Uppbyggnadsmetoden Företags- ledning Stab Budgeterare Förutsättningar Anvisningar Uppställande av delbudgetar Sammanställning Av huvudbudgetar Förslag till delbudgetar Förslag till huvudbudgetar Figur 14:2 sidan 386

13 Nedbrytningsmetoden I praktiken används ofta en iterativ metod: En växelverkan mellan nedbrytning och uppbyggnad Företags- ledning Uppställande av huvudbudgetar Förslag till huvudbudgetar Stab Uppdelning i delbudgetar Förslag till delbudgetar Budgeterare Granskning Ändringsförslag Sammanställning av huvudbudget Förslag på huvudbudgetar Figur 14:3 sidan 388

14 Institution vid KTH

15 Rörlig budget sidan 406 •Anpassas till aktuell volym

16 Flexibel budget sidan 408 •Anpassas till förändringar

17 Reviderad budget sidan 411 •Löpande omarbetningar

18 Rullande budget sidan 415 •Budgethorisonten flyttas framåt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 år 1 år 1 år 1 år 1 Intäkter 1 400 000 400 000 60 000 2 400 000 Rörelsens kostnader Varukostnad - 700 000 - 200 000 - 50 000 - 1 200 000 Bruttoresultat 700 000 200 000 10 000 1 200 000 Diverse kostnader - 200 000 - 160 000 - 50 000 - 200 000 Personalkostnader - 400 000 - 150 000 - 50 000 - 400 000 Avskrivningar - 50 000 - 50 000 - 50 000 - 50 000 Rörelseresultat 50 000 - 160 000 - 140 000 550 000 Räntekostnader - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 Res efter fin poster 25 000 - 185 000 - 165 000 525 000 Kvartal 1 år 2 1 500 000 - 750 000 750 000 - 180 000 - 400 000 - 50 000 120 000 - 25 000 95 000

19 Nollbasbudgetering Beslutsområde 1 t.ex. Svarvning Beslutsområde 2, t.ex. Lackering Beslutsområde 3, t.ex. Garage Beslutsområde 4, t.ex. Fakturering Beslutspaket 3:1 Löpande drift av garaget 520.000 kr Beslutspaket 3:2 Enklare fordonsunderhåll 430.000 kr Beslutspaket 3:3 Renovering av garage 50.000 kr Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr 1. Beslutsområden definieras 2. Beslutspaket definieras & 3. rangordnas 4. Tillgängliga medel fördelas

20 Ändamål och program AnalysFörstudieUtformningTester Exempel: Programutveckling KundbesökEnkäterO.s.v. Resursslag Vilka resurser kommer att användas som input? Ansvarig Vem är ansvarig för att resurser kommer att förbrukas? Ändamål Vad vill man uppnå med det man planerar att göra? Figur 15:1 sidan 426, samt sidan 428

21 Aktivitetsbaserad Resurser Aktiviteter Produkter som säljs och kunder som betjänas Prognos av efterfrågan på marknaden Aktiviteter Resurser Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) Aktivitetsbaserad budgetering (ABB) Figur 15:2 sidan 429

22 Kritik och lösningar  Konserverande  Suboptimerande  Arbetsamt  Osäker framtid  Förenklade antaganden  Inaktuell  Internt politiskt spel  Budgetår ≠ verksamheten  Snabb rapportering  Benchmarking  Profit centers  Förenkling  Affärsplan  Framtidsbedömning  Redovisning  Löpande planering och kontroll  Balanserade styrkort


Ladda ner ppt "Budgetering Thomas Westin Kapitel 12-15. Budgeteringens syften Planering Samordning Resursallokering Dimensionering Ansvarsfördelning Uppföljning Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser