Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ekonomisk styrning Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ekonomisk styrning Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10."— Presentationens avskrift:

1 1 Ekonomisk styrning Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10

2 2 Företagets roll Figur 1:1 sidan 15 Traditionellt ses företaget som en förädlingsenhet Figur 1:2 sidan 16 Numera ses företaget ofta som en värdekedja Ofta en svart låda

3 3 Företag och mål Vinstmaximeringsmodellen (black box) Företagsledarmodellen (egna mål och nytta) Satisfieringsmodellen (tillfredställande vinst) Intressentmodellen (omgivning och jämvikt) Kassaflödesbaserade modeller (maximerar nuvärdet av framtida kassaflöden)

4 4 Minns du: Begrepp? Om inte: Läs sidorna 17-30 bokföringsmässiga respektive kalkylmässiga grunder

5 5 Minns du: Ledning? Om inte: Läs sidorna 32-56 Satisfierande vinst Vinstmaximering

6 6 Ekonomistyrning och system

7 7 Styrmedel Figur 4:2 sidan 63

8 8 Val av perspektiv Sidorna 65 och 67

9 9 Minns du: Ansvar? Om inte: Läs sidorna 71-75 Artificiellt resultatansvar Påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen

10 10 Minns du: Resultatanalys? Om inte: Läs sidorna 89-140 Figur 6:7 sidan 123 Det relevanta området Irreversibla kostnader

11 11 Minns du: Kalkylering? Om inte: Läs sidorna 143-171 Prissättning Lönsamhetsberäkning Kostnadskontroll Produktval Köpa in eller producera själv? Val av produktionssätt Val av verksamhetsvolym Urval Värdering Periodicering “Different costs for different purposes” Kalkylmässig avskrivning Kalkylmässig ränta

12 12 Minns du: Självkostnad? Om inte: Läs sidorna 172-187

13 13 Minns du: Orderkalkyl? Om inte: Läs sidorna 187-221 Exempel sidorna 200-201

14 14 Minns du: Bidragskalkyl? Om inte: Läs sidorna 249-267

15 15 Minns du: Stegkalkyl? Exempel sidan 269 Om inte: Läs sidorna 267-273

16 16 Kompass över kursen Figur 4:8 sidan 83


Ladda ner ppt "1 Ekonomisk styrning Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10."

Liknande presentationer


Google-annonser