Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slide 1 Seminarie VU September 2013 Anneli Angeling 070-221 12 58.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slide 1 Seminarie VU September 2013 Anneli Angeling 070-221 12 58."— Presentationens avskrift:

1 Slide 1 Seminarie VU September 2013 Anneli Angeling 070-221 12 58

2 Slide 2 Agenda •Vad är Verksamhetsutveckling •Vad krävs av organisationen •VU i praktiken, Vad gör att det fungerar? Stadsnät i Svealand AB –Per Northon, VD Stadsnät i Svealand AB –Margareta Gustafsson, v VD Stadsnät i Svealand AB

3 Slide 3 VU är en ledningsmodell En strategisk fokusering + ett strategiskt resonemang Lokala mål och handlingsplaner. En arbetsstruktur med drivningsmöten VU-coacher och stödstruktur

4 Slide 4 VU innebär KONKRETISERING! Om 3 - 5 år Vart är vi på väg på längre sikt? 6-18 mån Kraftsamling från alla under de kommande 6-18 månaderna En väl nedbruten handlingsplan och mätning av framsteg Målbeskrivning Mätetal och målnivå Strategisk fokusering och Mätbara mål Operativ vision (Hur fungerar vi imorgon?) Strategisk plan Vision Hoppar vi över ett konkretiseringssteg så saknas en länk i kedjan och genomförandet blir svagt. Nu Drivningsmöten i alla grupper Strategiskt resonemang

5 Slide 5 Kund- och marknadskrav Hot och svårigheter i framtiden Möjligheter i framtiden Teamets mål Teamets mål Teamets handlingsplan Teamets handlingsplan Hur kan vi bidra på bästa sätt? Hur kan vi bidra på bästa sätt? Varför är detta bra och viktigt för mig? VARFÖR? VAD? HUR? Vad är ett strategiskt resonemang? Strategiskt Fokus Mätbart Mål Strategiskt Fokus Mätbart Mål

6 Slide 6 Ledarskap April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Ledarseminarium Ledningens strategiarbete

7 Slide 7 Nyfikenhet Förtroende Följsamhet Formulering Vilja Dominans Balans mellan Dominans och Följsamhet

8 Slide 8 Medarbetarskap April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Ledarseminarium Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Ledningens strategiarbete Informationsmöte (alla medarbetare) Informationsmöte (alla medarbetare)

9 Slide 9 Medarbetarseminarie

10 Slide 10 Drivningsmöten April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad Drivningsmöten Ledarseminarium Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Ledningens strategiarbete Informationsmöte (alla medarbetare) Informationsmöte (alla medarbetare)

11 Slide 11 En levande grupp Riktning och inflöde Kraftsamlar gruppen kring en Viljeinriktning? •Formulerad viljeinriktning finns •Mål och mätetal •Gruppens samlade erfarenhet och kreativitet tas i bruk Energi Står något på spel? •Viktigt för mig? •Viktigt för företaget? Utflöde Finns det ett stadigt utflöde av resultat och framsteg? •Handlingsplan och genomförandetakt •Trendbrott i mål och mätetal •Verksamheten fungerar bättre Återmatning Växer gruppen till i erfarenhet, samsyn och självförtroende? •Lärande och utveckling för gruppen •Arbetet ger personlig utveckling •Arbetet integreras i vardagen Inre liv Finns engagemang, kreativitet och ett bra samspel? Många idéer diskuteras Kommunikation och mötesteknik

12 Slide 12 Strukturen April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad Drivningsmöten Ledarseminarium Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Ledningens strategiarbete Informationsmöte (alla medarbetare) Informationsmöte (alla medarbetare) Ledarseminarium Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Ledningen reviderar målbild Ledningen reviderar målbild

13 Slide 13 Transparens

14 Slide 14 Varför VU? skapar resultat både på kort och lång sikt samtidigt som det bygger en gemensam företagskultur


Ladda ner ppt "Slide 1 Seminarie VU September 2013 Anneli Angeling 070-221 12 58."

Liknande presentationer


Google-annonser