Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

September 2013 Anneli Angeling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "September 2013 Anneli Angeling"— Presentationens avskrift:

1 September 2013 Anneli Angeling 070-221 12 58
Seminarie VU September 2013 Anneli Angeling

2 Agenda Vad är Verksamhetsutveckling Vad krävs av organisationen
VU i praktiken , Vad gör att det fungerar? Stadsnät i Svealand AB Per Northon, VD Stadsnät i Svealand AB Margareta Gustafsson, v VD Stadsnät i Svealand AB

3 VU är en ledningsmodell
En strategisk fokusering + ett strategiskt resonemang Lokala mål och handlingsplaner. En arbetsstruktur med drivningsmöten VU-coacher och stödstruktur

4 VU innebär KONKRETISERING!
Hoppar vi över ett konkretiseringssteg så saknas en länk i kedjan och genomförandet blir svagt. Vision Vart är vi på väg på längre sikt? Strategisk plan Strategiskt resonemang Operativ vision (Hur fungerar vi imorgon?) Kraftsamling från alla under de kommande månaderna Strategisk fokusering och Mätbara mål Målbeskrivning Mätetal och målnivå En väl nedbruten handlingsplan och mätning av framsteg Drivningsmöten i alla grupper Nu 6-18 mån Om år

5 Vad är ett strategiskt resonemang?
Kund- och marknadskrav VARFÖR? Hot och svårigheter i framtiden Möjligheter i framtiden Strategiskt Fokus Mätbart Mål VAD? Varför är detta bra och viktigt för mig? Hur kan vi bidra på bästa sätt? Teamets mål HUR? Teamets handlingsplan

6 Ledarskap Ledningens strategiarbete Ledarseminarium
April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

7 Balans mellan Dominans och Följsamhet
Nyfikenhet Förtroende Följsamhet Formulering Vilja Dominans

8 Medarbetarseminarium
Medarbetarskap Ledningens strategiarbete Ledarseminarium Informationsmöte (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

9 Medarbetarseminarie

10 Medarbetarseminarium
Drivningsmöten Ledningens strategiarbete Ledarseminarium Informationsmöte (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Drivningsmöten Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad

11 En levande grupp Energi Riktning och inflöde Utflöde Återmatning
Står något på spel? Viktigt för mig? Viktigt för företaget? Riktning och inflöde Kraftsamlar gruppen kring en Viljeinriktning? Formulerad viljeinriktning finns Mål och mätetal Gruppens samlade erfarenhet och kreativitet tas i bruk Utflöde Finns det ett stadigt utflöde av resultat och framsteg? Handlingsplan och genomförandetakt Trendbrott i mål och mätetal Verksamheten fungerar bättre Inre liv Finns engagemang, kreativitet och ett bra samspel? Många idéer diskuteras Kommunikation och mötesteknik Återmatning Växer gruppen till i erfarenhet, samsyn och självförtroende? Lärande och utveckling för gruppen Arbetet ger personlig utveckling Arbetet integreras i vardagen

12 Medarbetarseminarium Medarbetarseminarium
Strukturen Ledningens strategiarbete Ledarseminarium Ledarseminarium Medarbetarseminarium (alla medarbetare) Ledningen reviderar målbild Informationsmöte (alla medarbetare) Medarbetarseminarium (alla medarbetare) April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Drivningsmöten Coach deltar en gång per månad Stödgruppen träffas en gång per månad

13 Transparens

14 Varför VU? skapar resultat både på kort och lång sikt samtidigt som det bygger en gemensam företagskultur


Ladda ner ppt "September 2013 Anneli Angeling"

Liknande presentationer


Google-annonser