Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomistyrning Budgetering & Kalkylering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomistyrning Budgetering & Kalkylering"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomistyrning Budgetering & Kalkylering
Tillfälle 1&2 : Budgetering – Gunnar Wramsby Bok Kullvén – Budget och Budgetering. Övningsmaterial

2 Ekonomistyrning Processen att identifiera, mäta och kommunicera värdefull ekonomisk information som möjliggör välgrundade bedömningar och beslut av användare av information.

3 Budgetering Process – kedja av aktiviteter Mätbart – monetärt
Kommunicera Budgeten skall ha ett värde Informationsanvändare – vem?

4 Ekonomistyrning Strategisk, Taktisk och Operativ planering
- sätter ramarna för tolkning på olika nivåer

5 Situationsanpassad budgetering – Contingency Theory
Tre typer av grundstrategier: Lågkostnadsstrategi – konkurrerar genom kostnadsfördelar Differentieringsstrategi – konkurrerar genom unikitet Fokuseringsstrategi – konkurrerar genom delmarknadsfokus (en lite ytlig/förenklad bild – som ibland kan vara användbar)

6 Budgetering som styrinstrument
Ansvar och/eller förståelse – Budgetering påverkar beteenden – Ekonomistyrning är också beteendestyrning!

7 Teori X Människan är av naturen lat...

8 Termostatanalogin Någon kollar att temperaturen inte faller...
Funkar någorlunda om 1. Verksamheten har ett eget tydligt mål 2. Verksamheten måste ha ett mätbart mål 3. Det måste finna någon slags modell där kausaliteter är tydliga 4. Den enskilde medarbetaren måste ha möjligheter att agera (ta ansvar)

9 Förståelse Budgetering är ett verktyg för att att medarbetare skall förstå målen OCH vägen dit Teori Y – människor vill egentligen göra ett bra jobb, om de bara får förutsättningarna...

10 Varför budgeterar man???? T.ex.
Framförhållning (Planering, Samordning, Resursallokering, Dimensionering) Ansvar (Ansvarsfördelning, Uppföljning, Incitament) Förståelse (Kommunikation, Medvetenhet, Målsättning, Motivation)

11 Problem med budgetering
Ej målkongruent Datamanipulation Enbart mätbart Enbart finansiellt Negativ attityd Arbetsamt Falsk säkerhet Konserverande Suboptimering Politiskt spel Budgetår begränsar Inaktuella värden

12 Budgetlös styrning OM man skippar budget: måste man ha andra alternativ för att Skapa framförhållning Skapa underlag för ansvarstagande Skapa förståelse för verksamheten

13 När ? Budgetprocess - Controller
Steg 1 – Ställa upp budget – Vem i företaget?/Vad?/Top Down eller Bottom Up?/ Problem med Iterativitet? Steg 2 – Följa upp Budget? – Varför?/ Hur ofta? / Vad? / Lärande? /Lokal ekonomi/ Avvikelser? Steg 3 – Budgetanalyser – Vad gör vi bra/mindre bra? Erfarenheter inför framtiden? Steg 4 – Budgetanvändande – Tidshorisont? Beslut?

14 Budgetklockan Jan-mars : Strategi April – juni : Budgetanvisningar
Juli-nov : Budgetarbete Dec : Budgeten finslipas och fastställs

15 Vad budgeteras? Finansiella – ickefinansiella budgetar? Varför?
Fast finansiell budget : Inkrementella budgetar – varför? Alternativ 1: Nollbasbudgetering – när man budgeterat har företaget lagts ner för länge sedan – och logiken kan ha ändrat sig flera gånger om...suck

16 Alternativ 2: Ändamålsbudgetering/(Programbudgetering – offentlig sektor)
Ändamål – Vad vill man uppnå med planerade aktiviteter Resurs – Vilka resurser som utnyttjas Variabilitetsfaktorn – Vilken faktor som påverkar resursens storlek (jmf ABC-kalkylering-särkostnad) Ansvar – Vem som är ansvarig för den resurs som förbrukas

17 Aktivitetsbaserad budgetering
Resursorienterad modell eller Efterfrågeorienterad modell Huvudlinjer i resursorienterad modell: sid 81 Och 83!!! Jämför vad vi har med vad vi behöver Huvudlinjer i efterfrågeorienterad modell: Utgår från vad som efterfrågas och budgeterar behoven utifrån det

18 Aktivitetsbaserad budgetering
Kan bli kostsamt Behöver ej vara finansiell

19 Föränderlig budget – är det vanligaste
Genom att man använder sig av Reviderad budget – uppdateras med viss frekvens Flexibel budget – uppdateras efter variationer i variabilitetsfaktorer Rörlig budget – uppdateras med volymförändringar Dock brukar de flesta budgetar vara rullande...

20 Hur? Likviditets – Resultat- och Balansbudget


Ladda ner ppt "Ekonomistyrning Budgetering & Kalkylering"

Liknande presentationer


Google-annonser