Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapskrav och matriser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapskrav och matriser"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapskrav och matriser
Så styrs sverige Kunskapskrav och matriser

2 Kunskapskrav som bedöms…
Du har […] kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett […] sätt. Du kan använda begrepp på ett […] sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra. Du har […] kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett […] sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett […] sätt om vilka för- och nackdelar det finns med att fatta beslut. Du kan diskutera på ett […] sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett [...] sätt. Du kan diskutera och värdera på ett […] sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett […] sätt.

3 Matris för området ”Så styrs Sverige”
Analysförmåga Beskriver händelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer och händelser. Beskriver och förklarar händelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och ger enkla förklaringar till dessa. Beskriver och förklarar händelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ut olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara dessa i flera led. Beskriver och förklarar händelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster. Kunskapskrav: Uppgiften avser att pröva elevens kunskaper om direkt demokrati. Eleven visar det genom att resonera kring fördelar och nackdelar med folkomröstningar. Belägg för E Belägg för C Belägg för A Elevsvaret visar kunskaper om direkt demokrati genom att föra ett enkelt resonemang kring en fördel och en nackdel med folkomröstning. Elevens resonemang kan vara mycket kortfattat och innehåller inga försök till att problematisera om fördelar eller nackdelar med folkomröstning. Elevsvaret visar kunskaper om minst en fördel och minst en nackdel med folkomröstning. Elevens resonemang visar ansatser till att problematisera frågan. Elevsvaret visar kunskaper om minst två fördelar och minst två nackdelar med folkomröstning som beslutsform. Elevens resonemang nyanseras genom problematiseringar som visar på olika perspektiv.

4 Matris för området ”Så styrs Sverige”
Begreppsförmåga Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och /eller bilder. Använder väl kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang. Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och heller inte alltid i ett riktigt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhälls-vetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhälls-vetenskapligt språk. Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Kunskapskrav: Uppgiften avser att pröva elevens begreppsförståelse om Regering och riksdag Eleven visar det genom att resonera kring olika begrepp inom områdets ramar. Belägg för E Belägg för C Belägg för A Elevsvaret visar kunskaper om olika begrepp som förknippas med området. Elevsvaret visar att eleven använder flera begrepp och konkretiserar detta på en relativt avancerad nivå. Elevsvaret visar att eleven har mycket goda kunskaper och gör flera underbyggda förklaringar och resonemang. .

5 Matris för området ”Så styrs Sverige”
Metakognitiv förmåga Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser. Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta. Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster. Redogör för och förklarar med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösningar. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang. Kunskapskrav: Uppgiften avser att pröva elevens förmåga att diskutera huruvida samhälle och människor påverkar varandra. Eleven beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Belägg för E Belägg för C Belägg för A Elevsvaret visar förmåga att diskutera påverkan av människor och samhället och ser någon tydlig likhet/skillnad. Elevsvaret visar på en djupare förståelse för hur samhälle och människa påverkas av varandra. Elevsvaret ger minst två exempel där människan påverkas av samhället och tvärtom. Elevsvaret visar på en avancerad nivå hur människor och samhälle hör ihop och eleven ger tydliga svar med underbyggda och välutvecklade resonemang i flera led.


Ladda ner ppt "Kunskapskrav och matriser"

Liknande presentationer


Google-annonser