Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PGSA-hjulet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PGSA-hjulet."— Presentationens avskrift:

1 PGSA-hjulet

2 Nolans förbättringsmodell
Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål! Idéer! Mått! Test! PGSA-cirkeln Agera Studera Göra Planera Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

3 Praktisk tillämpning av PGSA-hjulet
Agera/Lär (Act) Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av testens resultat? Kan testet göras om i större skala? (Krävs förändringar?) Planera (Plan) Identifiera och analysera pro- blemen. Vad vill man åstadkomma, hur kan detta ske? Planera förändringen (vem gör vad, när, hur?) A S G P Studera (Study) Redovisa och tolka data, gärna grafiskt. Jämför med en hypotes (blev effekten den väntade?) Göra (Do) Genomför förändringen och följ arbetet noga; avvikelser? svårigheter? oförutsedda effekter?

4 Arbetsblad PGSA-hjul Agera Planera Göra Studera Planera – Beskriv vem som ska göra vad, var, när och hur. Göra – Genomför testen enligt planen. Beskriv eventuella svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter. Börja analysera insamlad data. Studera/analysera – Hur gick det? Redovisa, tolka och analysera er data. Jämför resultaten med era förutsägelser/hypotes. Agera – Vilka slutsatser drar ni av testet? Vad lärde ni er och vad kan föras vidare till nästa testcykel. Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade?

5 Arbetsblad Test: Agera Planera Studera Göra
_______________________________________________________________________________ Testansvarig: Tidsperiod för testen: Vår förändringsidé: Hypotes ( vad tror vi förändringen ska leda till): Test:


Ladda ner ppt "PGSA-hjulet."

Liknande presentationer


Google-annonser