Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arvidsjaur Kommun Britta Susann. Genomförda förbättrings- arbeten i Arvidsjaurs kommun  Arbetsrutiner  Nytt och enklare schema  Städvagn  Bättre kost.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arvidsjaur Kommun Britta Susann. Genomförda förbättrings- arbeten i Arvidsjaurs kommun  Arbetsrutiner  Nytt och enklare schema  Städvagn  Bättre kost."— Presentationens avskrift:

1 Arvidsjaur Kommun Britta Susann

2 Genomförda förbättrings- arbeten i Arvidsjaurs kommun  Arbetsrutiner  Nytt och enklare schema  Städvagn  Bättre kost & måltids situationer  Matkort  Minskat mat svinn  Välnutrierade vårdtagare  Mellanmål  Genomförandeplaner  Vaggan  Individuella omsorgsplaner  Legitimation till nattpatrull och  hemtjänst  Trevlig och funktionell måltid och  arbetsmiljö  Förebygga fall i det enskilda hemmet  både ordinärt och skärskilt  Ge omsorgstagare ett aktivare liv genom  samarbete med PRO och KYRKAN  Enklare kommunikation mellan kök och  vårdpersonal  Bättre information om vårdtagare  säkrare vård  Få ihop den nya gruppen  Säkrare flytt mellan olika boenden  Förbättra måltidssituationer  Förändra situationen runt  inkontinenshjälpmedel  Förbättra samarbete personalgrupper  Mer personlig tid för vårdtagare  Öka små aktiviteter får vårdtagarna

3 Arvidsjaur Kommun Att förebygga fall i det enskilda hemmet. Hemtjänsten och Nattpatrullen

4 Bakgrund  Norton  MNA  DFRI  Vi insåg lite motvilligt att det finns risk för fall, hemma hos våra omsorgstagare. Detta blev det område som låg oss närmast att förändra.

5 Vår hypotes  Vi tror att om vi kan minska fallen, så undviker våra omsorgstagare onödigt psykiskt och fysiskt lidande.  Vårdbehoven skulle då också minskas, omsorgstagaren skulle behöva mindre hjälp och på så vis minska vårdtyngden.

6 Hur såg verkligheten ut?  Eftersom vi går in i deras hem, kan det svårt att göra förändringar som exempel att få ta bort mattor.  Fallrisk fanns för våra omsorgstagare.  Något måste gå att göra.  En kartläggande mätning var nödvändig.

7 Mål  Vi vill minska risken för fall hos våra omsorgstagare.  Mindre lidande för omsorgstagarna.  Lägre vårdtyngd.

8 Kartläggande mätning  Vi gick igenom alla fallrapporter under 6 månader tillbaka i tiden.  Vi gjorde ett diagram som visade var dessa fall hade skett.  Största risken för fall var inne i lägenhet/rum.

9 Hur vet vi att en förändring är en förbättring?  Genom att minska antalet fall.  Att vara uppmärksamma på att ständigt arbeta förebyggande.  Att arbeta med jämnförande mätningar över tid.

10 Förändringsidéer/Verktyg  Genom att använda Brainstorm var det ganska lätt att få gruppen involverad, även om de inte var så intresserade. Vi använde oss av nyckelorden: Värderingar, Engagemang och Samverkan.  Förslaget blev ett informationsblad som kan användas som stöd i dialogen.  Personalen försöker tillsammans med omsorgstagaren minimera risker för fall.

11 Idé som testats:  Informationsblad

12 Resultat och effekter 071201-080601 080602-081201

13 Framtiden  Vi delar ut Hemtjänst pärmen till alla Omsorgstagare. I den finns informations bladet ”Att undvika fall i det enskilda hemmet ”.  Vi kommer att två gånger per år att göra MNA,Norton och DFRI  Vi gör riskanalyser varje gång vi får en ny omsorgstagare.

14 Reflektioner  Tycker att det är lite svårt att sätta mål, tycker att det ofta blir lite luddiga, stora och kanske lite svåra att nå.  Våra omsorgstagare har blivit mera medvetna om fallrisken.  Personalen har blivit mera uppmärksamma på ev. risker.  Bra att ringa in problemen hos vissa omsorgstagare som har stor risk för fall.

15 Tack för oss !


Ladda ner ppt "Arvidsjaur Kommun Britta Susann. Genomförda förbättrings- arbeten i Arvidsjaurs kommun  Arbetsrutiner  Nytt och enklare schema  Städvagn  Bättre kost."

Liknande presentationer


Google-annonser