Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Här händer det grejer! Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet inneburit större möjligheter för påverkan över aktiviteterna i gemensamhetsutrymmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Här händer det grejer! Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet inneburit större möjligheter för påverkan över aktiviteterna i gemensamhetsutrymmet."— Presentationens avskrift:

1 Här händer det grejer! Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet inneburit större möjligheter för påverkan över aktiviteterna i gemensamhetsutrymmet. Det har även gjort att antalet aktiveter ökat. Vi har också genom de förändringar som skett fått fler glada gubbar på mättavlan. ”Svar-gubbarna” kommer att få hänga kvar på väggen, och på så sätt visa arbetets fortgående resultat. Detta kan även ses som en måttstock över hur nöjda våra hyresgäster är med sitt gemensamma utrymme. En matsal för alla Konflikt vänd till gemenskap Annelie Eriksson, Jerry Anderstam, Margareta Hellsten, Linus Nilsson, Christina Fahlström, Lasse Westerberg, Margareta Russo och Malin Isaksson. Mail: annelie.e@socialamissionen.se Sociala Missionen - För ett mänskligare liv Lundens uppdrag är att arbeta för bättre villkor för människor i utsatta livssituationer. Lundens gruppboende finns för att stärka rätten till full delaktighet, inflytande och självbestämmande för personer med utvecklingsstörning. På Lunden bor 5 hyresgäster som har stöd av en personalgrupp bestående av 8 personer. Lunden ligger beläget i Löttingelund, Täby. Gemensamhetsutrymmet en plats för alla Vi vill att alla ska ha en trevlig vistelse i det stora gemensamhetsutrymmet. Situationen där har ofta präglats av hög ljudvolym och irritation. Vid förbättringsarbetet ansåg vi att det var en självklarhet att våra hyresgäster skulle vara med i arbetet, detta för att göra tiden i ”matsalen” till något mer än bara väntan inför måltider. Förslag på förändringar togs upp vid ett boendemöte där alla hyresgäster fick möjlighet att påverka sin situation och vara med och bestämma, detta i linje med Lundens grundsyn på delaktighet, integritet och självbestämmande. Under arbetets gång har vi strävat efter transparens och hyresgästerna, god män och anhöriga har kunnat ta del av arbetet med matsalen. Allt arbetesmaterial som legat till grund för arbetet har funnits uppsatt på väggen och på så sätt synliggjorts. Arbetet med problemlösningsmodeller Den metod vi tycker fungerat bäst kallas ”fiskbenet”. Man visualiserar problemet i form av ett fiskskelett för att tydligt visa problemets olika beståndsdelar och samband. Denna metod visade sig mycket populär. Det finns redan tankar om att använda metoden för att ta i tu med nya problem och ge personalen tid och verktyg att reflektera över dessa. Lunden - en plats av ständiga förbättringar Gruppbostaden består av fem hyresgäster. Vi arbetar för självbestämmande, delaktighet och integritet för att motsvara behovet till en god boendemiljö, enligt LSS-lagen. Mätningar Gubbarna glada! Det vi strävat efter är att ge våra hyresgäster en god miljö i de gemensamma utrymmena. Det största av dessa utrymmen kallas av personal och boende oftast för ”matsalen”, då det tidigare främst användts vid gemensamma måltider. En mättavla sattes upp och de boende har efter varje helgdag fått svara på frågan - Hur har det varit i matsalen idag? Svarsalternativen, i form av bilder, var glad, ledsen eller att den svarande inte vet har hyresgästerna kunnat välja mellan. Svaren sattes sedan upp på tavlan. Målet med förbättringsarbetet var att vår mättavla enbart skulle bestå av glada gubbar. Förändringar som genomförts De idéer vi introducerat har baserats på vad våra hyresgäster tagit fram under boendemötena. Ett förslag var bland annat att införskaffa en karaokemaskin. En annan tydlig förändring är att ett draperi satts upp för att kunna dela av gemensamhetsutrymmet vid behov och skapa möjligheter till individuella aktiviteter samt att ge en ökad känsla av egen tid. Hyresgästerna har fortsatt att ha boendemöten en gång i veckan. Där diskuterar de vilka gemensamma aktiviteter som ska erbjudas i gemensamhetsutrymmet. Personalgruppen har även under helger fört arbetsanteckningar om hur dagarna i matsalen varit. Ett förbättringsprojekt i Värdeforum


Ladda ner ppt "Här händer det grejer! Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet inneburit större möjligheter för påverkan över aktiviteterna i gemensamhetsutrymmet."

Liknande presentationer


Google-annonser