Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STUDIEHANDLEDNING I ÅTTA STEG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STUDIEHANDLEDNING I ÅTTA STEG"— Presentationens avskrift:

1 STUDIEHANDLEDNING I ÅTTA STEG
Samordnad Individuell Plan Kalmar län

2 Välkommen till en utbildning om SIP
I utbildningen ges information om SIPriktlinjen för Kalmar län och processens åtta steg. Se gärna snabbguiden med de åtta stegen! Inför varje steg visas en film med riktlinjens innehåll kopplat till det steget. Ha gärna riktlinjen framför dig! Efter filmen uppmanas ni att diskutera innehållet kopplat till er verksamhet. Coachen tipsar även om bra förberedelser, länkar mm. Filmen har tagits fram i samverkan mellan kommunerna, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län, 2014.

3 Syfte med SIP Klicka på länken för att se introduktionen till utbildningsfilmen!

4 1. Behov av samordning Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 1!

5 1. Behov av samordning Inför en SIP ska man alltid fundera på vilka mervärden en SIP ger i det enskilda fallet och att det verkligen finns behov av en SIP. Diskutera olika typer av ärenden som ni brukar ha på enheten! I vilka fall ska man erbjuda en SIP och i vilka fall kan det räcka med enklare samverkan? Tips! Använd informationsbroschyren för patient/brukare Läs Riktlinjen sidan 3 (vem ska erbjudas SIP) och sidan 6 (hur gör man om det finns andra samordnade planer)

6 2. Samtycke och förberedelser
Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 2!

7 2. Samtycke och förberedelser
Vetskap om vad som kommer att tas upp på mötet ger trygghet. Diskutera kring hur ni kan bidra till att skapa trygghet! Tips! Avsätt tid för det förberedande samtalet Säkerställ att personen förstår innebörd och mervärde av SIP Fokusera på mål och delmål och personens förväntningar

8 3. Planering inför samordningsmötet
Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 3!

9 3. Planering inför samordningsmötet
För att kallade verksamheter ska kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt behöver man planera och förbereda arbetet ordentligt. Diskutera kring vad ni själva skulle behöva veta och bli förberedd på inför ett samordningsmöte. Om du själv initierar till SIP, vad tror du är viktigt för dig att tänka på? Tips! Avsätt administrativ tid för detta steg Använd kallelseblanketten

10 4. Samordningsmötet Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 4!

11 4. Samordningsmötet Vid mötet kan det bli många olika parter runt bordet. Hur säkerställer vi att det sker på ett sätt som gör den berörda personen delaktig? Hur förbereder jag mig själv inför rollen som mötesledare? Tips! Använd SIP-mallen Se dokument på hemsidan ”Att leda SIP-möten”

12 5. Samordnarens huvuduppgifter
Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 5!

13 5. Samordnarens huvuduppgifter
Samordnaren ansvarar för kontakt, dokumentation, vägledning samt kallelse till uppföljningsmötet. Hur skiljer sig samordnarens uppgifter från den roll du vanligtvis har? Vilka är vinsterna med att ha en namngiven samordnare? Tips! Använd hemsidorna (kommun respektive 1177) för vägledning till olika aktörer.

14 6. Dokumentation Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 6!

15 6. Dokumentation Samordnarens huvudman är övergripande ansvarig för planen. Finns det rutiner för dokumentation och hantering av SIP på er arbetsplats? Är de kända? Tips! Ta fram era egna rutiner för dokumentation och hantering

16 7. Uppföljning Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 7!

17 7. Uppföljning Planen skall vara aktuell och följas upp kontinuerligt samt vid behov. Diskutera hur vi säkerställer att vi följer upp målen och inte bara genomförda aktiviteter! Tips! OBS att delmålen kan vara uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte uppfyllda (se riktlinjen punkt 7).

18 8. Avslut Klicka på länken för att se utbildningsfilmen, steg 8!

19 8. Avslut Planen avslutas när samtliga parter i samråd med den enskilde bedömer att målen med samordningen är uppfyllda eller att samordningen inte längre är aktuell. Hur säkerställer vi berörd persons delaktighet i avslutet av den samordnade planeringen? Hur tar vi tillvara erfarenheterna från SIP-arbetet i vår verksamhet?

20


Ladda ner ppt "STUDIEHANDLEDNING I ÅTTA STEG"

Liknande presentationer


Google-annonser