Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NPÖ –användning i Örebro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NPÖ –användning i Örebro"— Presentationens avskrift:

1 NPÖ –användning i Örebro
Johan Lindskog Sjuksköterska Britt-Inger Åhman Söderberg Arbetsterapeut

2 Riktlinje och Rutin för inhämtande av Samtycke
Behörighet Samtycke Vårdrelation Nytta av information för vården

3 Behörighet SITHS-kortsinlogg HSA-katalog Säkerhetstjänster

4 Samtycke Riktlinje –Beslut av MAS/MAR, kommunjurist och ansvariga politiska nämnder hur lagen ska tolkas, för att lyfta ansvaret från varje enskild användare Rutin –Så här gör man i praktiken Ansvarsförbindelse –förbinder sig att följa Riktlinjen Nödåtkomst

5 När samtycke kan inhämtas
Ta del av Riktlinje och rutin för sammanhållen journalföring Fråga ny patient om han/hon samtycker till inhämtande av information i NPÖ Samtycket gäller för all information som finns att hämta via sammanhållen journal och kan gälla för både arbetsterapeuter och sjuksköterskor Dokumentera i verksamhetssystemet under Samtycke Läs nya rutinen för samtycke

6 När samtycke inte kan inhämtas
Om patienten har svårt att förstå eller göra sig förstådd skall legitimerad personal i samråd med patientens legala ställföreträdare, närstående eller på annat sätt utreda och utröna vad patienten vill Läs nya rutinen för samtycke

7 Vårdrelation En vårdrelation startar när behovet av information uppstår för att t ex planera, bedöma eller utföra insatser. Slutar efter ev uppföljning Ansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut på vårdboende frågar om samtycke för all legitimerad personal på enheten som har en vårdrelation till patienten Ansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut frågar om samtycke för sin egen yrkeskategori i hemsjukvården. Man har delvis olika patientgrupper

8 Nytta av information Kan det bedömas innan?
Det är svårt att veta innan man vet vad det finns för information Ofta vet man vad det är för information man letar efter, för att bekräfta tex en diagnos Via NPÖ finns direkt tillgång till originalkällan!

9 Värdet av NPÖ Erbjuda patienten en godare och säkrare vård.
Sjuksköterskor/Arbetsterapeuter kan förbereda följa/kontrollera anteckningar i primärvårdens dokumentation ex ta fram provsvar etc Arbetet med läkare/sjukgymnast kan förberedas/kontrolleras bättre inför/efter rond/teamträffar Ger möjlighet att följa vårdförloppet på inneliggande patienter både i länet och utomlänspatienter

10 Unika användare

11 Översikten

12 Dokument-sammanställning

13 Dokument -Enskilt

14 Ordinerade och förskrivna läkemedel

15 Klinisk kemi -Sammanställning

16 Klinisk kemi - Kumulativ lista

17


Ladda ner ppt "NPÖ –användning i Örebro"

Liknande presentationer


Google-annonser