Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Reflektioner kring FU 2012 Enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. Magnus Hennlock.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Reflektioner kring FU 2012 Enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. Magnus Hennlock."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Reflektioner kring FU 2012 Enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. Magnus Hennlock Magnus.Hennlock@economics.gu.se Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

2 www.gu.se Om enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik Göteborgs universitet 1.Styrmedelsforskning (val och utformning av styrmedel) –Administrativa styrmedel (command and control) –Ekonomiska styrmedel –Informativa styrmedel (information disclosure) –Tillsyn, efterlevnad, rapportering, sanktioner –Kritierier för utvärdering av styrmedel (t ex måluppfyllelse, effektivitet, kostnadseffektivitet, information, fördelningseffekter, politisk acceptans, etik och rättvisa) Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

3 www.gu.se Om enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik Göteborgs universitet 2.Beteendeekonomi med värdering och experimentell ekonomi –Utveckla teorier/modeller för bättre förståelse av mänskliga beteenden främst inom sociala dilemman –Beteende kan omfatta t ex förtroende, sociala normer, identitet, självbild, riskbeteende, diskriminering och genus Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

4 www.gu.se Reflektioner på FU 2012 (1) Texten lättläst och klar men av övergripande karaktär Använda metoder och referenser saknas för majoriteten av påståenden och bedömningar. Dokumentera och redovisa vilka metoder och referenser ni baserar er analys på. Många problem som lyfts i rapporten berör områden som tidigare forskning redan hanterat. Skulle kunna utgå från dessa forskningsresultat istället för att enbart göra bedömningar. Bättre koppling till erfarenheter från forskning istället för att ”uppfinna hjulet igen” i den hårda skolan. Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

5 www.gu.se Bra med god förståelse av hur styrmedel fungerar teoretiskt. Teoretiska metoder baseras ofta på deduktiva resonemang och matematiska modeller kring drivkrafter/incitament Teoretiska analyser kan ge en vägledning avseende vilka effekter man kan förvänta sig och vad man bör fokusera på i en empirisk analys Kombinera teoretisk analys med empiriska studier i större grad Incitamentsanalyser främst administrativa styrmedel Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21 Reflektioner på FU 2012 (2)

6 www.gu.se2014-08-21Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 2013 Administrativa styrmedel Reglering av handlingar, handlingsregler (t ex Miljöbalken) t ex certifierat genomförande Typer av styrmedel RegleringarOreglerade (frivilliga) Ekonomiska styrmedel Reglering av konsekvenser av handlingar t ex klimatkompensation Informativa styrmedel Reglering av information (inkl. vägledn. viss tillsyn) t ex miljömärkning FoU, demonstration under ovan Hur styrmedel fungerar som incitament för beteende

7 www.gu.se2014-08-21Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 2013 Administrativa styrmedel Reglering av handlingar, handlingsregler (t ex Miljöbalken) t ex certifierat genomförande Typer av styrmedel RegleringarOreglerade (frivilliga) Ekonomiska styrmedel Reglering av konsekvenser av handlingar t ex klimatkompensation Informativa styrmedel Reglering av information (inkl. vägledn. viss tillsyn) t ex miljömärkning FoU, demonstration under ovan Hur styrmedel fungerar som incitament för beteende

8 www.gu.se2014-08-21Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 2013 480 000 st (70 %) olagliga eller underkända avlopp 197 000 st (30 %) lagliga eller godkända avlopp 50 000 100 000 ”Kostnaden att göra rätt””Förv. kostnaden att göra fel” 730 – 770 kr kr Exempel: Incitament enskilda avlopp (677 000 st)

9 www.gu.se Beräkna beteendeförändringar av styrmedel och att samhällsekonomiska konsekvensanalyser baseras på dessa beteendeförändringar. Vid val och införande av styrmedel skapa de dataserier som behövs för att i framtiden kunna uppfölja (exempel SMP, Miljöbalken) Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21 Reflektioner på FU 2012 (3)

10 www.gu.se Metoder för analys av styrmedel 1.Enkätundersökningar till aktörer och myndigheter om beteende och attityder 2.Experimentella undersökningar - experiment för att studera effekten av införda styrmedel. Bägge möjliggör en fördjupad satsning på de sociopsykologiska mekanismer som betonas inom beteendeekonomin. Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

11 www.gu.se Metoder för analys av styrmedel 3.Konventionell empirisk analys i termer av att observera faktiskt beteende (data och fallstudier) 4.Kombinera ovan 1-3 (särskilt 2 och 3) i ”field experiments” Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

12 www.gu.se FU vs en Boeing 747? Resultat och slutsatser behöver komma fram ”snabbt” ”För lite” information och kunskap Hinner inte tillämpa vetenskapliga metoder Förenklade metoder men ändå korrekta slutsatser Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21

13 www.gu.se ”Checklistor för vetenskapliga metoder” i analyser av styrmedel? Magnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21 Syftet: I viss utstäckning anta mer vetenskapliga metoder vid utvärdering av styrmedel och färre bedömningar Inte allmänna handböcker – utan kanske viss sektor/styrmedel och viss data i en ”fallstudie” och utvecklar specifika checklistor Checklistor för tillämpade metoder t ex: Datahantering, statistisk orsak- verkan analys, ekonometriska analyser, enkätundersökningar, experiment, teori kopplat till situationen/fallstudien etc. Långsiktigt projekt - initialt kanske samverkan mellan akademi och myndighet i enskilda avgränsade projekt

14 www.gu.seMagnus Hennlock, Miljömålsdagarna 20132014-08-21 Tack!


Ladda ner ppt "Www.gu.se Reflektioner kring FU 2012 Enheten för miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. Magnus Hennlock."

Liknande presentationer


Google-annonser