Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Varför betalar man svart?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Varför betalar man svart?”"— Presentationens avskrift:

1 ”Varför betalar man svart?”
Anders Stridh

2 Några nyheter i Sverige från förra veckan

3 Teoretisk skatt Skattefelet ca 10% Skattekontrollen ca 1 - 2%
”Frivilliga” betalningar

4 Jag trodde att utlandsfonderna fanns med bland uppgifterna
Avsiktliga fel Jag trodde att utlandsfonderna fanns med bland uppgifterna Dom märker nog inte om jag ”kryddar” avdraget lite. Oavsiktliga fel Enklare regler? Ändra blanketter? Kontroll? Bättre broschyrer? Införa kontrolluppgifter?

5 Varför fuskar vissa medan andra inte gör det?
Det är inte bara jag som fuskar

6 Vad tycker mina vänner? Möjlighet att fuska Upptäcktsrisk Krissituation Straff Har inget förtroende för myndigheten Skäms jag för det jag gör?

7 Källa: Svartköp och svartjobb i Sverige, Rapport 2006:4

8

9 Glass på jobbet! Lägg pengarna här

10 IRS Horror Story Web Site
1997 IRS Horror Story Web Site

11 ”Om jag själv hade möjlighet skulle jag undanhålla inkomst från beskattning”

12 ”Jag känner personligen någon/några som skattefuskar”

13 ”Personer i min omgivning skulle tycka att jag gjorde fel om jag arbetade ”svart””

14 ”Totalt sett är det lätt att göra rätt för sig”

15 Förtroendet är viktigt!
Villkorat samarbete ”Jag bidrar om du gör det” Detta förutsätter ett förtroende för varandra och/eller för en maktutövare som kan säkerställa att andra bidrar

16 Taxibilarna i Palermo

17 Det är till stor del tack vare vårt förtroendekapital som det fungerar.
De som har förtroende för Skatteverket är beredda att göra rätt för sig i större utsträckning än andra. Förtroendet påverkas av vad och hur Skatteverket gör.

18 Attitydundersökningen
Vi har frågat medborgare och företag om vilka attityder vi har Djupintervjuer och telefonintervjuer Medborgare och företag upplever att de möter tre olika attityder Samtliga attityder kännetecknas av korrekt, saklig och rättvis bedömning

19 Upplevda attityder C B A

20 Effekten av de olika attityderna
C B A 60% 50% 20% Positiv effekt på förtroendet Negativ effekt på förtroendet Negativ effekt på förtroendet Ökar viljan att göra rätt för sig Minskar viljan att göra rätt för sig Minskar viljan att göra rätt för sig

21 Sammanfattning Det är skillnad på avsiktliga och oavsiktliga fel
Kontroll och sanktioner är inte det enda Sociala normer påverkar i stor utsträckning beteendet Allmänhetens förtroende är viktigt Upplevda attityder i myndighetsutövning påverkar förtroendet


Ladda ner ppt "”Varför betalar man svart?”"

Liknande presentationer


Google-annonser