Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskap och beprövad erfarenhet"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskap och beprövad erfarenhet

2 1 kap. 5 § 3. skollagen Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jfr. högskolelagen 1 kap. 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet ”Arbetet i skolan med att välja innehåll och metod och att värdera resultatet ska därför präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och beprövad erfarenhet.” Prop. 2009/10:165 s

3 Två sidor av samma mynt Vetenskap – urskilja, formulera och pröva. Kritisk granskning en förutsättning Beprövad erfarenhet inte samma sak som lång praktik Praxis har prövats genom utvärdering och kritisk granskning – helst extern (peer review) Beprövad erfarenhet kan i sin förlängning bli vetenskap om den också prövats under längre tid

4 Beprövad erfarenhet glöms ofta bort
Saknas praxisnära forskning om skolan Att etablera en skola på vetenskaplig grund – hur gör man ? Praxisbaserad kunskap är en väg som inte bör glömmas i strävan efter en skola på vetenskaplig grund Systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande, delaktighet och ansvar

5 Evidens – vad är det? Evidens – empirisk och dokumenterad i enlighet med vetenskapliga krav Evidens inte samma sak inom all vetenskap. ”Mätbarheten” varierar liksom måttstockarna Stora skillnader mellan evidensbaserad medicin och evidensbaserad utbildning både när det gäller studiedesign och generaliserbarhet av slutsatserna. Naturvetenskap är mer deterministisk och utbildningsstudier är mer kontextberoende.

6 Målbild – skola på vetenskaplig grund
Forskningsfrågor föds i förskolan eller skolan Forskning används i förskolan eller skolan Forskning sker tillsammans – en FoU-kultur i skolan Forskning sker i samarbete med universitet och högskolor Pedagogernas praxis måste basera sig på vetenskap

7 Önskat stöd från Nacka kommun – workshop Vår Gård 25 april
FoU-lab möjligt för fler Öppna föreläsningar Forskare i verksamheten, mer studier Kompetensutveckling – framförallt när det gäller pedagogisk dokumentation Kontakter med forskare

8 Vad görs i Nacka (myndighetssidan) idag?
Unos uno – Andreas Berg, Örebro universitet Kommundoktorand, Walter Gerholm Mementor – FoU-projekt Att utveckla en forskningsbaserad praktik – Klara Broryd - Palmberg Mälardalens högskola - förskollärarutbildning i Nacka Fjädern

9 Forskningscirklar Sven Persson, MaH – fördjupa sin kunskap med vägledning/handledning av en forskare 6-8 personer från samma eller olika förskolor/skolor med en handledare från högskolan Kan vara inriktad mot ett särskilt fokusområde inom skolan Kan ha för avsikt att inventera ett forskningsområde Tre terminer, förutsätter att deltagarna har möjlighet att lägga ner arbete mellan träffarna, vara förberedda vid mötena osv.

10 Ett erbjudande Vi funderar på att bjuda in till cirklar som vi startar med vissa givna teman, kanske kvalitetsanalys, barn/elever i behov Prel. två cirklar startar till vårterminen 2013 där KU-enheten har bestämt tema Skriv till oss och berätta om vad ni vill göra, varför och hur ni planerar att omsätta resultaten i verksamhet

11


Ladda ner ppt "Vetenskap och beprövad erfarenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser