Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalex 2014-04-08 Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalex 2014-04-08 Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik."— Presentationens avskrift:

1 Kvalex 2014-04-08 Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik

2  I första hand ett katalogiseringsprojekt  Inga djupgående analyser men ger ändå en bild av t.ex. teoriers funktion och vad som är angelägna undersökningsområden för studenter  Kan fungera som ett referensbibliotek för framtida studenter och handledare

3  Förutsättning; att arbetet publicerats på rätt plats på MUEP  Totalt 119 examensarbeten (endast specialpedagoger) mellan åren 2009-2013

4  Arbetena har sorterats (ofta i flera mappar) utifrån tre olika aspekter; 1. Ämnen 2. Metoder använda 3. Teorier Metoden har varit ”noggrann skummning” av arbetena

5  Intervjuer dominerar stort; 1. Renodlade intervjuundersökningar 2. Kombinerade med observation 3. Kombinerade med enkät 4. Kombinerade med textanalys 5. Fokusgruppsintervjuer (7 studier) Cirka 10 % av studierna är renodlade enkätundersökningar (ytterligare ca 15 % i komb.)

6  Cirka 10 % av arbetena hade med barns perspektiv där deras röster fanns presenterade.

7  Teori som legitimitet (finns där för att det ska vara så, men syns knappt i övrigt).Kompenseras då med fler empiribaserade studier som spegel.  Teori som bakgrund (finns där för att läsaren ska förstå det man studerar)  Teori som analysverktyg (finns där för att förstå det empiriska materialet)  Teori som strukturskapare (finns där i alla steg i arbetet som en röd tråd, problemformulering, metod, presentation, analys & diskussion)

8  Specialpedagogiska perspektiv (ca 40 %)  Sociokulturella teorier (ca 35 %)  Systemteorier (ca 30 %)  KASAM (ca 10 %)

9  Här finns en uppenbar risk att genomgången blir mer av en ”lärobok” och avhängigt av syftet med undersökningen är perspektiven i varierande grad användbara.

10  Systemteori; Kan vara svårt att använda i analyser ifall man inte definierar några begrepp som används i analysen. Förvånansvärt få studier som använder individ- grupp och organisation.

11  Lite paralleller till systemteorin där det krävs att bryta ut begrepp för sina analyser. Kan också bli lite kaka på kaka; verksamheten (policydokumenten) formade av samma teori som används i analysen.

12  Vanligt problem; att studenterna själva är lite okritiska till teorin. Empiriska materialet används ofta för att bekräfta teorin snarare än att teorin används för att analysera materialet.

13  Studenter som väljer denna inriktning ofta intresserade av teorierna som sådana. Att sätta sig in i begreppsvärlden inom teorin kan skapa en tidsbrist avseende den empiriska analysen.


Ladda ner ppt "Kvalex 2014-04-08 Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik."

Liknande presentationer


Google-annonser