Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och fakta om arbetslivet och skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och fakta om arbetslivet och skolan"— Presentationens avskrift:

1 Forskning och fakta om arbetslivet och skolan
Under ytan ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Forskning och fakta om arbetslivet och skolan

2 Arbetslivsinstitutet 2003
”Arbetsvillkor och utsatthet” Populationsurval Branschurval Intressegruppsurval (HBT-organisationer) Ca svar, 50% svarsfrekvens

3 Skillnader i upplevelser
Nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella i allmänhet förekommer på arbetsplatsen: 28% homo- och bisexuella kvinnor svarar ja 8% heterosexuella kvinnor svarar ja Männen: 25% resp 15 Arbetslivsinstitutet 2003

4 Öppenhet Inte öppen mot arbetskamrater 25% i intressegruppsurvalet
50% i populations- och branschurvalet 33% av alla homo- och bisexuella lärare Färre är öppna mot ”kunder och brukare” Arbetslivsinstitutet 2003

5 Öppenhet Av dem som inte är öppna avstår 40% ibland från att delta i samtal med arbetskamrater eller andra, för att inte riskera att bli ”avslöjad” 60% av dem som inte är öppna tror att de flesta av deras arbetskamrater ändå vet om att de är homo- eller bisexuella Arbetslivsinstitutet 2003

6 Bäst och sämst…? Förekomst av fördomar respektive trakasserier på arbetsplatsen, svar från homo- och bisexuella: Fördomar Trakasserier KyrkA 73% 17% Kommunal 45% 23% Arbetslivsinstitutet 2003

7 Facklig organisering Bland heterosexuella respektive homo- och bisexuella (i populations- och branschurval): Kvinnor Män Hetero 76% 74% Homo & Bi 51% 60% Arbetslivsinstitutet 2003

8 Slutsatser ALI:s undersökning
Stora skillnader i upplevelser mellan hetero- respektive homo- & bisexuella Stor andel är inte öppna Genusperspektiv är nödvändigt i analysen Liknande slutsatser i kvalitativ forskning: Homosexuellas villkor i arbetslivet Karlstads universitet 2003

9 På uppdrag av Skolverket
Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang, Centrum för värdegrundsstudier, 2003 82% av eleverna: homosexuella relationer hade aldrig eller enbart någon enstaka gång tagits upp i sex- och samlevnadsundervisningen I de fall ämnet hade tagits upp, angav 20% av eleverna att homosexuella relationer inte beskrivits som likvärdiga

10 På uppdrag av Skolverket
Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang, Centrum för värdegrundsstudier, 2003 En majoritet av eleverna angav också att man i sex av sju nämnda skolämnen aldrig uppmärksammat homosexualitet (samhällskunskap, historia, svenska, biologi, religionskunskap, socialkunskap, psykologi)

11 Skrivningar i biologiböcker
”Vuxna homosexuella söker sig ofta en partner hos ungdomar av samma kön. Ett sådant förhållande kan bli ett stort problem för en ung människa. Det kan leda till framtida störningar i den egna sexualiteten.” Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94. Linnman m.fl, Liber 2001 (1:a uppl) ”Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år.” Fördjupningsboken 2-3 Biologi. Andréasson m.fl,Natur & Kultur, 1989 Se RFSL Ungdom:


Ladda ner ppt "Forskning och fakta om arbetslivet och skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser