Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Forskning och fakta om arbetslivet och skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Forskning och fakta om arbetslivet och skolan."— Presentationens avskrift:

1 Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Forskning och fakta om arbetslivet och skolan

2 Arbetslivsinstitutet 2003 ”Arbetsvillkor och utsatthet”   Populationsurval   Branschurval   Intressegruppsurval (HBT-organisationer)   Ca 14 000 svar, 50% svarsfrekvens

3 Skillnader i upplevelser Nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella i allmänhet förekommer på arbetsplatsen:  28% homo- och bisexuella kvinnor svarar ja  8% heterosexuella kvinnor svarar ja Männen: 25% resp 15 Arbetslivsinstitutet 2003

4 Öppenhet Inte öppen mot arbetskamrater  25% i intressegruppsurvalet  50% i populations- och branschurvalet  33% av alla homo- och bisexuella lärare Färre är öppna mot ”kunder och brukare” Arbetslivsinstitutet 2003

5 Öppenhet  Av dem som inte är öppna avstår 40% ibland från att delta i samtal med arbetskamrater eller andra, för att inte riskera att bli ”avslöjad”  60% av dem som inte är öppna tror att de flesta av deras arbetskamrater ändå vet om att de är homo- eller bisexuella Arbetslivsinstitutet 2003

6 Bäst och sämst…? Arbetslivsinstitutet 2003 Förekomst av fördomar respektive trakasserier på arbetsplatsen, svar från homo- och bisexuella: FördomarTrakasserier KyrkA73%17% Kommunal45%23%

7 Facklig organisering Arbetslivsinstitutet 2003 Bland heterosexuella respektive homo- och bisexuella (i populations- och branschurval): KvinnorMän Hetero76%74% Homo & Bi51%60%

8 Slutsatser ALI:s undersökning  Stora skillnader i upplevelser mellan hetero- respektive homo- & bisexuella  Stor andel är inte öppna  Genusperspektiv är nödvändigt i analysen Liknande slutsatser i kvalitativ forskning: Homosexuellas villkor i arbetslivet Karlstads universitet 2003

9 På uppdrag av Skolverket Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang, Centrum för värdegrundsstudier, 2003   82% av eleverna: homosexuella relationer hade aldrig eller enbart någon enstaka gång tagits upp i sex- och samlevnadsundervisningen   I de fall ämnet hade tagits upp, angav 20% av eleverna att homosexuella relationer inte beskrivits som likvärdiga

10 På uppdrag av Skolverket Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang, Centrum för värdegrundsstudier, 2003   En majoritet av eleverna angav också att man i sex av sju nämnda skolämnen aldrig uppmärksammat homosexualitet (samhällskunskap, historia, svenska, biologi, religionskunskap, socialkunskap, psykologi)

11 Skrivningar i biologiböcker  ”Vuxna homosexuella söker sig ofta en partner hos ungdomar av samma kön. Ett sådant förhållande kan bli ett stort problem för en ung människa. Det kan leda till framtida störningar i den egna sexualiteten.” Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94. Linnman m.fl, Liber 2001 (1:a uppl)  ”Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år.” Fördjupningsboken 2-3 Biologi. Andréasson m.fl,Natur & Kultur, 1989 Se RFSL Ungdom: www.rfslungdom.se


Ladda ner ppt "Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Forskning och fakta om arbetslivet och skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser