Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antiken (Grekland) • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.. Varför just Grekland/Hellas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antiken (Grekland) • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.. Varför just Grekland/Hellas?"— Presentationens avskrift:

1 Antiken (Grekland) • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.

2 Varför just Grekland/Hellas?

3 Antikens Grekland: Inget enat rike- olika stadsstater • Stora skillnader mellan de grekiska stadsstaterna -Varierande storlek (både till yta och befolkning från ca. 1 000 invånare - ca. 350 000) -Olika styrelseskick (demokrati, envälde) -Olika levnadsförhållanden • Fungerade som en stat/land idag i miniatyrform. Med självständigt styre. • Ofta stad med närliggande jordbruksmark. Svårt att behålla kontroll över stort område. • Vissa saker gemensamt = kulturen (litteraturen, språket, religionen och myterna, olympiska spelen)

4 Stadsstaterna • Bråkade ofta sinsemellan, men bergen och haven utgjorde naturliga gränser mellan dem. • Enades mot yttre hot (exempelvis perserna)

5 De grekiska kolonierna – ca 700f.kr börjar grekerna att bilda kolonier längs medelhavet • Varför blev kolonier nödvändiga? - Överbefolkning, matbrist, begränsad yta/landområde i en stadsstat. • Vad var viktigt? När en ny koloni skulle etableras? • Grekiska kolonier bildades runt hela medelhavet. Några städer som bildades var Marseille och Neapel. • Vad innebar kolonialiseringen: (Konsekvenser) -Grekiska kulturen, kunskaper och ideér sprids. -Handeln och utbytet mellan människorna ökade. -Människorna som bodde i kolonierna fick inte bestämma över marken där de bodde.

6 Filosoferna och Vetenskapen • Självständigt, kritiskt och ifrågasättande tänkande. Dvs. Vetenskapliga förklaringar inte bara myter. • Influerade av kunskaper från babylonier, perser osv. • Matematik och naturvetenskap T.ex. Pythagoras och Demokritos • Filosofi T.ex. Sokrates, Platon, Aristoteles

7 Alexander den store • Makedonsk kung vars far erövrat de grekiska statsstaterna • Erövrade landområden långt in i Asien (till Indien) http://www.ne.se/neimage/746499.jpg http://www.ne.se/neimage/746499.jpg • Genom dessa erövringar spreds den grekiska kulturen och idéerna österut och söderut.

8 Demokratin i Athen • Athen var först i världen med att introducera ett demokratiskt styrelsesätt • Demokrati = Folkstyre, folket skulle bestämma tillsammans. Inte som i Mesopotamien eller Egypten där det varit envälde (en person dvs. kung eller Farao bestämde) • I Athen innebar demokratin ett sätt att styra eller bestämma. Att folket skulle få vara med att bestämma. Idag betyder demokratin något mera. Ordet/Begreppet betyder en annan sak.

9 Två förståelser av Demokrati • I Athen under Antiken - Ett sätt att styra fatta beslut -Hur  Direktdemokrati, i folkförsamlingen förväntades alla röstberättigade (dvs. medborgarna) diskutera och rösta om beslut. -40 gånger om året samlades medborgarna (män som inte var slavar eller utlänningar ca 10% av befolkningen) och diskuterade och beslutade om frågor. • I dag i Sverige -Ett sätt att styra fatta beslut - Hur  Representativ Demokrati, i riksdagen röstar 349 ledamöter om beslut, dessa personer har utsetts av alla röstberättigade via val vart 4 år. MEN idag är demokrati även något mer, ett sätt att vara! Begreppet demokrati betyder en annan sak. -Att vara demokratisk innebär att respektera Mänskliga rättigheter, individens fri- och rättigheter.

10 Eller uttryckt i bild Demokrati i Athen • Direktdemokrati Demokrati idag • Representativ demokrati

11 Den atenska demokratin • Folkförsamlingen Var öppen för alla Athens ca 30 000 röstberättigade och röstade bland annat om lagförslag och krigsförklaringar. • Folkdomstolen Bestod av 6000 medborgare, utsedda genom lottning. • Rådet Bestod av 50 män från var och en av Athens tio stammar. De hade lottats fram. Rådet förberedde de lagar som folkförsamlingen röstade om.

12 Folkförsamlingen – några lokala skillnader Sparta • Fick inte debattera/diskutera förslag. Bara rösta Ja eller nej. Athen • Hade sista ordet i de politiska frågorna. Tilläts ge förslag och debattera.

13 Arbeta med era arbetshäften • Vilka var de röstberättigade i Aten under Antiken? • Vilka är de röstberättigade idag? • Kan man utifrån dagens användning av demokratibegreppet kalla det antika Aten för en demokrati? Motivera ert svar! • Diskutera för- och nackdelar med direktdemokrati respektive representativ demokrati. • Hur kan teknikutvecklingen och spridningen av Internet komma att påverka möjligheten att fatta fler beslut genom direktdemokratiska principer i framtiden?


Ladda ner ppt "Antiken (Grekland) • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.. Varför just Grekland/Hellas?"

Liknande presentationer


Google-annonser