Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till block 3, 4 och 5 26/9. Examination, Seminarier & workshops  Block 3  Seminarium: Rollspel utifrån Paths to a green world  Seminarium:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till block 3, 4 och 5 26/9. Examination, Seminarier & workshops  Block 3  Seminarium: Rollspel utifrån Paths to a green world  Seminarium:"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till block 3, 4 och 5 26/9

2 Examination, Seminarier & workshops  Block 3  Seminarium: Rollspel utifrån Paths to a green world  Seminarium: Experimentet  Seminarium: Välfärd utan tillväxt  Seminarium: Civilt engagemang  Muntlig slutexamination  Block 4  Seminarium: Klimat  Seminarium: Gränser  Seminarium: Ramverk för hållbar utveckling, Case Uppsala  Seminarium: Presentation av berättelse  Muntlig slutexamination  Block 5  Innovationsworkshop  Pyramidworkshop  Workshop: Introduktion till projekt  Workshop: Feedback  Workshop: Indikatorer, system och leverage points  Workshop: Retorik  Projektmässa

3 Examination, Inlämningar  Block 3  Skrivuppgift  Berättelseanalys  Förseminarieuppgifter  Block 4  Skrivuppgift  Berättelseanalys  Förseminarieuppgifter  Block 5  Projektplan  Statusrapport  Projkektrapport  Uppgifter inför workshops

4 Block 1: Introduktion till hållbar utveckling Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering Block 3: Välfärd, utveckling och globalisering Block 4: Klimat, energi, ekosystem och resurs- användning i det moderna sämhället Block 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Intro till Hållbar utveckling De stora om- vandlingarna Narrativ, ekokritik och kreativitet Kolonialism, Globalisering och makt Välfärd, utveckling och globalisering Klimat, energi och ekologiska gränser Strategier för hållbar utveckling Projekt för hållbar utveckling Aug Sep Okt Nov Dec Exoduktion Resurser, demokrati och det civila samhället Moduler, Hållbar utveckling A, 2011

5 Litteratur  Kursböcker Modul 4  Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 1-66  Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 81-190  Stiglitz (2006) Making globalization work. London:Penguin books. 292 s  Kursböcker Modul 5  Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 67-142  Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 190-282  Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 9-82  Kursböcker Modul 6-8  Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 143-204  Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 82- 190  Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 283-401

6 Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green history of the world Jackson – Välfärd utan tillväxt Stiglitz – Fungerande globalisering Leggewie & Welzer – Slutet på världen så som vi känner den Meadows – Thinking in systems

7 Intervju Introducera dig själv, föreläsaren och intervjusituationen Öppna upp för berättande ”Berätta vad som hände…”, ”Vad är din erfarenhet…?”, ”Vad gör du….?”, ”Vad är….” Uppmuntra till fördjupade diskussioner ”Berätta mer om…”, ”Vad hände sedan…?”, ”Hur ofta hände det?” Klargör frågor ”Vad det före eller efter…?”, ”Jag förstår inte…” Kritiska frågor När du tycker att något är fel eller vill konfrontera Indirekta frågor Fråga om föreläsarens syn på någon annans åsikt/erfarenhet/syn. ”Tror du andra tycker det är viktigt att…”

8 Intervju Bekräftande och spegling av föreläsarens svar ”Menar du att…”, ”Fårstår jag dig korrekt när…” ”Jag förstår det som att…” Att vara tyst. Underskatta inte vikten av att vara tyst i intervjusituationer. Detta ger föreläsaren tid att tänka efter och ge ett friare svar än om hon/han bombarderas med frågor.

9 30/20  Föreläsaren föreläser traditionellt i ca 30 min. Därefter skapar ni en diskussion med föreläsaren. Ni gör detta på valfritt sätt, t ex genom att under föreläsningen skriva ner frågor att ta upp med föreläsaren, genom att skicka runt en frågelåda till klassen eller genom att förbereda några frågor i förväg.  Aktivera gärna resen av klassen  Proceduren upprepas två gånger per föreläsning

10 Sociala grejer!  Idrott  Pubkvällar  Fikakvällar  Berättelsekväll och fikaknytis i Cemusbiblan den 4/10?


Ladda ner ppt "Introduktion till block 3, 4 och 5 26/9. Examination, Seminarier & workshops  Block 3  Seminarium: Rollspel utifrån Paths to a green world  Seminarium:"

Liknande presentationer


Google-annonser