Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

2 Projektförslag: ”Förbisedda identiteter i ledarskapsutbildningar för ekonomer” Vilka teorier om ledarskap förmedlas på ledarskapskurser för ekonomer? Vilka identiteter tas upp? (t.ex. kön, etnicitet, ålder, funktionshinder) Vilka tas inte upp? Vilka konsekvenser kan utbildningarnas innehåll och fokus få för studenters förståelse för hur ledarskap kan utövas? Hur kan intersektionalitetsteori bidra till att utveckla ledarskapsutbildningar? Metod: Dokumentanalys, ev. intervjuer Lästips: Mellahi (2000) 2

3 Kritiska perspektiv på projektarbete och projektledning Vi behöver veta mer om de komplexa sociala processer som äger rum i projektarbete Det handlar om att fokusera på människors levda erfarenheter av projektarbete för att förstå vad som händer i projekt T.ex. att lyfta fram: -moraliska och etiska aspekter -vilken roll känslor spelar för handling -kommunikation, konflikter och motsättningar Lästips: Cicmil et al. (2006) 3

4 Kunskap om ledarskap genom följeslagarna Träffar på Amazon.com: 119402 på ”Leadership” 252 på ”Followership” Hur uppfattar följeslagarna ledarskap och ledarskapsprocesser? Vilka roller intar följeslagarna (t.ex. passiva mottagare, dämpande kraft, håller sig undan)? Vad kan ledare lära sig av följeslagares uppfattningar om ledarskap? Lästips: Bligh (2011), Jackson & Parry (2011) 4

5 Referenser Bligh, M.C (2011) “Followership and Follower-Centred Approaches”, i Bryman A. et al. The SAGE Handbook of Leadership, London. SAGE. Cicmil, S. et al. (2006) “Rethinking Project Management: Researching the Actuality of Projects”, International Journal of Project Management, vol. 24, issue 8: 675-686. Mellahi, K. (2000) "The teaching of leadership on UK MBA programmes: A critical analysis from an international perspective", Journal of Management Development, Vol. 19 Iss: 4, pp.297 – 308. Jackson, B. & K. Parry (2011) En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 5

6 Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter: asa-karin.engstrand@liu.se Tel. 281589 Rum 3A: 844 6

7 www.liu.se


Ladda ner ppt "Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser