Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildspel som användes på nätverksträffen 24/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildspel som användes på nätverksträffen 24/11"— Presentationens avskrift:

1 Bildspel som användes på nätverksträffen 24/11
ASL Boden

2 ASL Boden

3 ASL Boden

4 ASL Boden

5 ”Men när jag började som lärare, tänkte vi inte på förståelse, ännu mindre talade vi om det. På den tiden var förståelse ett önskvärt resultat, men vi hade ingen uppfattning om hur det fungerar och hur man lär ut det. Vi förväntade oss att förståelse i första hand var en fråga om intelligens: om eleverna var tillräckligt smarta och kunde avkoda, så skulle de förstå. Men vi undervisade aldrig i det.” ASL Boden

6 Vad är det för grundläggande skillnad i att undervisa i läsförståelse och att låta eleverna arbeta med sin läsförståelse på egen hand? ASL Boden

7 Vad är viktigt? skrivandet – viktigare än produkten
läsning – för läsförståelse Använd elevernas texter, om och om igen. Se nya intressanta saker i elevernas texter. Lär tillsammans och av varandra rita – skriva – måla – fotografera och använd detta tillsammans med bilderna motorikträning – för hela kroppen och för handen. Stå vid datorn använd projektor/stor-tv så att alla blir med ASL Boden

8 ASL Boden

9 Språkförståelseprocesser
svag ordavkodning god förståelse god ordavkodning god förståelse svag ordavkodning svag förståelse god ordavkodning svag förståelse ASL Boden

10 ASL Boden 111124 Inferenser Flyt i läsning Ordförråd Textkopplingar
Stavningsmönster, orddelar Eftertänksam och kritisk läsning Ordavkodning Analysering och syntetisering Fonemisk medvetenhet kognition ASL Boden

11 ASL Boden

12 ASL Boden

13 ASL Boden

14 Fångat bildskärms område (23 nov 2011)
Barbro Westlunds bild

15 Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors
Framgångsrikt lärande handlar om: MOTIVATION och FÖRSTÅELSE Förståelse bidrar till positiva känslor. Kritik minskar känslan av att kunna kontrollera sitt lärande – och därmed minskar motivationen. Känslor, positiva eller negativa, säger att något är viktigt. Är man engagerad minns man bättre. Motivation ökar uppmärksamheten Nyfikenhet Kompetens –stolthet Ömsesidighet - Viljan att göra något tillsammans Fyra perspektiv på barns lärande: Visa, berätta, diskutera och reflektera ASL Boden


Ladda ner ppt "Bildspel som användes på nätverksträffen 24/11"

Liknande presentationer


Google-annonser