Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfaldsarbete på Volvo Personvagnar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfaldsarbete på Volvo Personvagnar"— Presentationens avskrift:

1 Mångfaldsarbete på Volvo Personvagnar
Utdrag som input till goda exempel Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

2 Strategi för mångfald & inkludering Definition
Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är. Vi skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Mission Att arbeta för en kultur som värderar och uppskattar individuella olikheter och ser olikheter som en möjlighet för affärsmässig framgång. En kultur där alla känner sig respekterade och värdefulla så att vi kan använda våra förmågor, färdigheter och erfarenheter och bidra till ett framgångsrikt företag. Mål Att öka företagets lönsamhet genom aktivt arbete med mångfald & inkludering Respektfull & inkluderande miljö Lika möjligheter Varumärke & arbetsgivare Produkter & erbjudanden Kunder & marknader Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

3 Strategi för mångfald & inkludering Kommunikation Verktyg/processer
Respektfull & inkluderande miljö Lika möjligheter Varumärke & arbetsgivare Produkter & erbjudanden Kunder & marknader Kommunikation Verktyg/processer Utbildning Arbetsmiljö Föräldraskap Kompetensutv Rekrytering Trakasserier Lön Externt Projekt CSR Kundfokus Produktutv. processen Återförsäljare Marknadsföring Nätverk Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary Page 3

4 Organisation för mångfaldsarbetet
Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

5 Utbildning 2010 2011 2012 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Open your mind seminars
PDC* diversity challenge Challenge your mindset in management teams Diversity driven innovation eLearning & team workshops Inclusive leadership through self awareness Diversity in ITM (Introduction to Management) Finansiering till 60% av ESF (Europeiska Social Fonden). Projektet löper t o m mars 2012. * PDC = People Development Committées (ledningsgruppers möten som fokuserar på karriärplanering och kompetensutveckling Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

6 Mätning genom attitydundersökning
MÅNGFALD Kön Ålder Ursprung Känner du dig respekterad av din närmsta chef? Visar din närmaste chef intresse för din professionella utveckling? Känner du dig respekterad av dina kollegor? Upplever du att ni är fria från trakasserier i din arbetsgrupp? Är din arbetsgrupp bra på att integrera nya medarbetare? Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp? Är din arbetsgrupp fri från konflikter som negativt påverkar arbetet? Kan ni fritt framföra era åsikter i din arbetsgrupp? Arbetar du i en miljö där man uppskattar att människor är olika?  INKLUDERING Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Source: Joerg Schmitz & Nancy Curl – The guide to Inclusive Leaders. Volvo AB Issue date: , Security Class: Proprietary

7 Bakgrundsvariabler Det är frivilligt att svara på bakgrundsvariablerna. Vi hade en svarsfrekvens på 95% Kön Kvinna Man Ålder (ålderskategorier) - 29 30-39 40-49 50-59 60+ Ursprung Arbetar du i det land där du föddes? Arbetar du i det land där din mamma föddes? Arbetar du i det land där din pappa föddes? Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

8 Resultatet kommuniceras till alla chefer
Resultatet skickas till alla chefer globalt Introduktion – Varför mångfald är viktigt och varför vi mäter Resultatet på mångfaldsindex Återkoppling på respektive resultat för kön, ålder och ursprung Återkoppling på chefens inkludering Återkoppling på gruppens inkludering Group X Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

9 Exempel på återkopplingstext vid medelbra resultat
Gruppens inkludering Resultatet visar att din grupps förmåga att vara inkluderande är bra, men kan förbättras ytterligare. En sådan förbättring är positiv för gruppens samarbete och verksamhetens utveckling. För att Volvo Personvagnar ska kunna bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att vi i våra arbetsgrupper tar tillvara på alla medarbetares kompetens och potential. Det går bara om alla grupper är inkluderande. Det innebär att medarbetarna känner sig respekterade av sina kollegor och tillåts vara sig själva, med sina likheter och olikheter. Att medarbetarna är delaktiga, att alla får komma till tals, att man lyssnar till dem och vill lära av varandra och tar till sig nya idéer. Konstruktiv kritik kan utveckla verksamheten och gruppen. Olika synvinklar och perspektiv bör välkomnas i diskussioner och vid problemlösning. Det bör även vara ett gott samarbete i gruppen där medarbetarna delar med sig av information till varandra och till andra grupper. För att driva den här utvecklingen vidare i företaget, vill vi att du i ditt ledarskap stöttar din grupp att bli mer inkluderande. Det kan du göra genom att uppmuntra och stötta dina medarbetare så att de: Bemöter varandra respektfullt Visar uppskattning för olika erfarenheter, kompetenser och personligheter Verkar för delaktighet, att alla får komma till tals vid gemensamma diskussioner och att man lyssnar aktivt på varandra Välkomnar olika synvinklar och perspektiv i diskussioner och vid problemlösning. Verkar för ett gott samarbete och att man delar med sig av information Var observant på hur dina medarbetare kommunicerar. Beröm gärna medarbetare som visar positivt intresse för andra personers åsikter och förslag. Ett bra sätt för gruppen att komma överens om ett inkluderande förhållningssätt gentemot varandra är att gemensamt ta fram spelregler och regelbundet följa upp dem tillsammans. Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary

10 Mångfaldsindex i nivåer
Chefer med rapporterande chefer kan se resultatet för dessa Group X Mångfald på Volvo Personvagnar, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: , Security Class: Proprietary


Ladda ner ppt "Mångfaldsarbete på Volvo Personvagnar"

Liknande presentationer


Google-annonser