Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 timmar om Constructive Alignment (CAL); Konstruktiv länkning Pernilla Severson, pedagogisk utvecklare, fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 timmar om Constructive Alignment (CAL); Konstruktiv länkning Pernilla Severson, pedagogisk utvecklare, fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 3 timmar om Constructive Alignment (CAL); Konstruktiv länkning Pernilla Severson, pedagogisk utvecklare, fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola

2 Upplägg 1) Föreläsning om konstruktiv länkning 2) Bikupa utifrån film: För- och nackdelar med konstruktiv länkning 3) Övning i grupper om 3-5 om olika undervisningssituationer 4) Lärdomar (titta på material och fika samtidigt) 5) Avslutning: dokumentation, fortsatt arbete, utvärdering Mål Stimulera kollegial högskolepedagogisk utveckling utifrån det som kallas för ”konstruktiv länkning”, som ska grundas i forskning och exempel och diskuteras och problematiseras

3 Constructive alignment, konstruktiv länkning finns idag Som grund i Bolognaprocessens fokus på lärandemål Som kvalitetsutvecklande beslut i svenska högskolevärlden

4 Varför Constructive Alignment? (förutom önskan att samordna verksamheter som sätt för kvalitet) Nå djuplärande Nå fler studenter Grunda högskoleutbildning på lärandeteorier

5 Är CAL det enda sättet? Our solidarity must be affirmed by shared belief in a spirit of intellectual openness that celebrates diversity, welcomes dissent, and rejoices in collective dedication to truth. (hooks, 2014, Teaching to Transgress) Nej, men det är ett bra sätt för studenter att lära sig

6 Det handlar om den etiska dimensionen i ”den pedagogiska relationen” Vad vi gör med den kunskap vi har med en annan människa som involverar mer än en individuell moral

7 Ett sätt att forskningsgrunda sitt lärarskap 1. Vad menar du vara att vara lärare och vad gör du? 2. Varför undervisar du på ett visst sätt? 3. Hur vet du vad som fungerar och inte?

8 … och ett sätt att svara studentcentrerat 1. Vad gör du för att studenten ska lära sig? 2. Vad gör studenten? 3. Hur vet du och studenten vad som fungerar och inte?

9 Var Constructive Alignment egentligen kommer ifrån John Biggs myntade begreppet 1980-1990-tal, efter en erfarenhet att undervisa lärare Källa: http://www.johnbiggs.com.au/academic/const ructive-alignment/

10 Ex på artikel från 1996, Journal of Higher Education, Vol 32

11 Vägledande principer för CAL Lärande bygger på vad studenten gör, inte vad läraren gör Lärande skapas bäst om det finns mål för det, att de aktiviteter som görs stödjer dessa mål och att det är dessa mål – inte andra – som bedöms

12 Vetenskapliga grunder för CAL ”Constructive” Lärande skapas av studenten: – Konstruktivism (många olika inriktningar) – Fenomenografi (kvalitativ metod inom utbildning) ”Alignment” Läraren gör saker i enlighet med konstruktivism med fokus på lärandemål- lärandeaktivitet-examination: – Instructional alignment

13 Kritik mot CAL Risk att CAL bidrar till ett management- och marknadsperspektiv på undervisning (Ex Hussey och Smith 2002 ”The trouble with learning outcomes”, Active Learning in Higher Education 3(3) Att det finns en anomali mellan den konstruktivistiska grundsynen och den mer behavioristiska länkningen (Ex Jervis and Jervis, 2005 ”What is the Constructivism in Constructive Alignment?”, Bioscience Education, Vol 6).

14 Några exempel på varför det inte är helt smärtfritt att använda CAL Nya roller för både lärare och studenter som kräver nya kompetenser Kräver mer av lärare än någonsin gjort förut: kunna pedagogik, kunna didaktik, ha en kännedom om många olika lärandeaktiviteter och hur de är kopplade till mål och examination mm.

15 Bikupa utifrån föreläsning och film Utifrån den korta föreläsningen och den film ni får se nu: vilka för- och nackdelar ser ni med konstruktiv länkning? Vi tar en runda där alla får säga något och jag skriver på tavlan

16 Gruppövning utifrån tre olika berättelser om undervisningssituationer Jag delar in i grupper


Ladda ner ppt "3 timmar om Constructive Alignment (CAL); Konstruktiv länkning Pernilla Severson, pedagogisk utvecklare, fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser