Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLANDS KEMISKA INDUSTRI Johan Brenner, Borealis Polymers Oy 15 Oktober 2010Johan Brenner1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLANDS KEMISKA INDUSTRI Johan Brenner, Borealis Polymers Oy 15 Oktober 2010Johan Brenner1."— Presentationens avskrift:

1 FINLANDS KEMISKA INDUSTRI Johan Brenner, Borealis Polymers Oy 15 Oktober 2010Johan Brenner1

2 15 Oktober 2010Johan Brenner2

3 Finlands kemiska industri En av de tre största industrisektorerna i Finland Bruttoproduktionsvärdet är 17% av den nationella industrins brutto värde (2009) 75 % av produktionen exporteras antingen direkt eller som ingredient i andra exportproducter (2009) Sysselsätter 9 % av den totala arbetskraften i Finlands industri (ca. 36 000 personer år 2008) Investerade 356 millioner EUR i forskning och utveckling år 2009 vilket är 10 % av industrins totala FoU investeringar. 15 Oktober 2010Johan Brenner3

4 Bruttovärdet av kemiindustrins produktion år 2009 15 Oktober 2010 4 Sammanlagt 16 298 milj. eur Källa: Statistikcentralen

5 Industribranchernas produktionsutveckling 15 Oktober 20105 Källa: Statistikcentralen

6 Kemiindustrins arbetskraft år 2008 15 Oktober 20106 Totalt 35 800 Källa: Statistikcentralen Johan Brenner

7 Kemiindustrins export år 2009 per produktgrupp 15 Oktober 2010 7 Totalt 7800 milj EURKälla: Tullstatistik

8 Kemiindustrins största exportländer år 2000 och 2009 15 Oktober 20108 milj. € Källa: Tullstatistik

9 15 Oktober 20109 Kemiindustrins utveckling har varit stabil 9

10 Kemiindustrin rf - intressebevakning 430 medlemsföretag som sysselsätter 32 700 personer Bevakar kemiindustrins intressen i Finland och inom EU (via Cefic) Focuserings områder är –Arbetsmarknadsfrågor –Miljö, hälsa och säkerhet –Kompetens och undervisning Kemiindustrin rf sysselsätter 35 personer 15 Oktober 2010Johan Brenner10

11 Den globala kemikaliemarknaden per region 15 Oktober 2010

12 Internationell jämförelse av tillväxten i den kemiska industrin 15 Oktober 2010

13 Europas kemiska industri; förutsättningar för en hållbar utveckling Policyområden där åtgärder krävs 1.Flera innovationer är en nyckelfråga 2.Ändamålsenlig lagstiftning – garanterad kemikaliesäkerhet 3.Utveckling av mänskliga resurser och kompetens – högre prioritering 4.Energi och råvaror - kritiska element för konkurenskraft 5.Klimatförändringspolicy – både hot och möjlighet 6.Logistik – en konkurrensfaktor 7.Globaliseringens ökande tryck Källa: High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry, European Commission and Cefic 15 Oktober 2010Johan Brenner13

14 Kemin som vägvisare - målsättningar En innovationspolitik som stöder kemibaserad affärsverksamhet Förutsättningarna för en långsiktig grundforskning måste säkras –Långsiktig finansieringsstruktur, infrastruktur –Finlands Akademis studie ? Från innovation till lönsam affärsverksamhet –Offentligt FoU stöd på konkurrenskraftig nivå –Beskattning som gynnar forskning och utveckling –Effektivare nyttjande av Universitetsforskningen Effektivare finansiering av tillväxtföretag –Fungerande kapitalmarknader och bättre förutsättningar för privatfinansiering 15 Oktober 201014

15 Identifierade affärsmöjligheter för Finlands kemiska industri Miljövårds relaterad verksamhet Förnyelsebar energi Biomassabaserade produkter Kemikalier för elektronikindustrin Nya läkemedel och ny diagnostikteknologi Gruvindustrin Källa: Puhtaasti asiakkaalle - suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa, Tekes* översikt 268/2010 (Utredning gjord av PricewaterhouseCoopers Oy för Tekes) 15 Oktober 201015 *Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

16 15 Oktober 2010 Företagens FoU utgifter per branch åren 2007- 2009 16 Lähde: Tilastokeskus milj. eur 16

17 Kemin och de globala utmaningarna Klimatförändringen Energifrågor Naturresurser Rent vattenLivsmedelstillgången Hälsa och välfärd Befolkningsökningen 15 Oktober 2010

18 20 August 2009Johan Brenner18


Ladda ner ppt "FINLANDS KEMISKA INDUSTRI Johan Brenner, Borealis Polymers Oy 15 Oktober 2010Johan Brenner1."

Liknande presentationer


Google-annonser