Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomspolitiken i Sverige Ansvar nationellt: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ungdoms- och folkrörelseenheten Ungdomsminister: Nyamko Sabuni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomspolitiken i Sverige Ansvar nationellt: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ungdoms- och folkrörelseenheten Ungdomsminister: Nyamko Sabuni."— Presentationens avskrift:

1

2 Ungdomspolitiken i Sverige Ansvar nationellt: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ungdoms- och folkrörelseenheten Ungdomsminister: Nyamko Sabuni Ungdomsstyrelsen Kommuner och landsting

3 Varför internationellt samarbete? EU, FN, Europarådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd och Barentsrådet Förbättra den nationella och lokala ungdomspolitiken Möjliggöra för unga att få internationell erfarenhet Stödja ungas internationella samarbete Samma mål som för den nationella ungdomspolitiken

4 Samarbetet i EU 3 huvudsakliga samarbetsområden: 4 gemensamma målområden (vitbok) -ungas deltagande -bättre information till unga -främja ungas volontärverksamhet -bättre kunskap om unga Integrering av ett ungdomsperspektiv på andra politikområden (vitbok) Europeiska ungdomspakten

5 Programmet Ung och aktiv i Europa Programmet är ett viktigt instrument för att förverkliga de övergripande målen

6 1. Fyra övergripande mål deltagande information bättre kunskap om unga volontär- verksamhet

7 Den öppna samordnings- metoden Länderna beslutar gemensamt om: Prioriterade teman Gemensamma mål Riktlinjer Uppföljningsmekanismer Metoder för samråd med unga Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte

8 2. Integrering av ett ungdomsperspektiv på andra områden Hälsa Icke-diskriminering Arbete mot rasism Osv.

9 3. Den europeiska ungdomspakten Initiativ av Sverige, Frankrike, Tyskland och Spanien Antogs vid Europeiska rådets vårtoppmöte 2005 En integrerad del av Lissabonprocessen

10 Lissabonprocessen Mål: "EU skall bli världens mest konkurrens- kraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning."

11 Mål för ungdomspakten Att främja ungas möjligheter: till en god utbildning och att få ett jobb, att kunna studera, praktisera och jobba utomlands, till social inkludering i samhället och att kunna kombinera yrkesliv med privat- och familjeliv. Nyckelord: Samordning mellan politikområden och deltagande

12 Ungdomspakten i Sverige Nationellt handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Samarbete mellan fackdepartement Insatser för att förbättra utbildningen, sänka ungdomsarbetslösheten, uppmuntra företagande, förbättra möjligheterna att kombinera yrkesliv och familjeliv osv. Mer fokus på den lokala nivån

13 Aktuella frågor under 2008 Utvärdering av hela samarbetet (inkl. uppföljning av målet om bättre kunskap om unga) 2008 EU:s år för interkulturell dialog Deltagande av unga med färre möjligheter Volontärfrågor Lissabonfördraget Programmet Youth in Action

14 Svenskt ordförandeskap i EU hösten 2009 Trioordförandeskap tillsammans med Frankrike och Tjeckien Gemensamt 18-månadersprogram

15 Svenskt ordförandeskap i EU hösten 2009 Övergripande prioritering: Beslut om ett nytt ramverk för samarbetet Främja ungas aktiva deltagande i Europas demokratiska liv, ungas sociala integrering och integration på arbetsmarknaden Större konferens i Sverige i september/oktober


Ladda ner ppt "Ungdomspolitiken i Sverige Ansvar nationellt: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ungdoms- och folkrörelseenheten Ungdomsminister: Nyamko Sabuni."

Liknande presentationer


Google-annonser