Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätten att gå i skolan Funktionshindrade 90% av funktionshindrade i Afrika går ej i skolan Ursprungsbefolkningen Vietnam: Skrivkunigheten är 87, hos ursprungsfolk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätten att gå i skolan Funktionshindrade 90% av funktionshindrade i Afrika går ej i skolan Ursprungsbefolkningen Vietnam: Skrivkunigheten är 87, hos ursprungsfolk."— Presentationens avskrift:

1

2 Rätten att gå i skolan Funktionshindrade 90% av funktionshindrade i Afrika går ej i skolan Ursprungsbefolkningen Vietnam: Skrivkunigheten är 87, hos ursprungsfolk är den 4% FN:s almäna deklaration om de Mänskliga Rättigheterna från 1948. 70 miljoner barn går inte i skolan

3 Skolmat blir kunskap - en kampanj från Svenska FN-förbundet

4 Behovet finns 150 miljoner barn lämnar skolan innan de gått igenom grundskolan 850 miljoner människor lever i hungersnöd Varje dag dör 25 000 av matbrist varav 18 000 är barn

5 Det ger resultat! 2006 distribuerade WFP skolmat till 59 miljoner barn i 71 länder: 32% ökning av skolbarn i södra Afrika när man inför skolmat 94% av barnen fortsatte i skolan när de fick skolmat Kraftigt förbättrade studieresultat

6 Flickor Flickor utgör flertalet av de barn som inte går i skolan När flickor går i skolan: -minskar risken för HIV med 50% -föder de 50% färre barn - 50% mindre risk att deras barn svälter - 50% större möjlighet att deras barn går i skola

7 Millenniemålen - en bättre värld 2015 ”För att gå rakt på sak så har jag medvetet sparat er ytterligare retorik. Den här salen har hört nog av högtravande deklerationer som räcker för flera årtionden framöver. Vi vet alla vilka problemen är och vi vet alla vad vi lovat att uppnå. Vad som behövs nu är inte fler deklarationer eller löften, utan löften för att infria de redan angivna löfterna” / Kofi Annan, 2005

8 Millenniemålen - en bättre värld 2015 1.Fattigdom och hunger ska halveras 2.Alla barn ska gå i grundskola 3.Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas 4.Barnadödligheten ska minska 5.Mödradödligheten ska minska 6.Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas 7.En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas 8.Globlat samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

9 Millenniemålen - en bättre värld 2015 Att göra nu – direkta resultat Ta bort avgifter för grundläggande hälsovård i låginkomstländer Utöka tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa Ge människor tillgång till beprövade läkemedel Ge gratis skolmat till alla barn

10 Det är möjligt! De praktiska lösningarna finns De politiska förutsättningarna har etablerats Och för första gånger är kostnaderna överkomliga

11 2 :-

12 Kostnader 2 kr – en skollunch 144 kr – ett vattenfilter 468 kr – effektiv vedspis 216 kr – 100 st avmaskningtabletter

13 Att jobba med kampanjen Restauranger – ”Extra måltid för 2 kr” Sponsorer - föreläsning Välgörenhetskonsert Kunskapens äpple Utställning FN-rollspel

14 Planera i tid Hitta finansiering - inträde - FN-bidrag - sponsring - få gratis tjänster Marknadsför Lokaltidningen eller –radio Världshorisont Hemsida Tacka/Uppföljning Bra att tänka på

15 Tack och lycka till! För mer information kontakta: Eva Brattander eva.brattander@fn.se 08 – 462 25 55


Ladda ner ppt "Rätten att gå i skolan Funktionshindrade 90% av funktionshindrade i Afrika går ej i skolan Ursprungsbefolkningen Vietnam: Skrivkunigheten är 87, hos ursprungsfolk."

Liknande presentationer


Google-annonser